Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af patient fra AUH Thisted, Intensiv

Beskrivelse

Oversigt over opgaver som sygeplejersken på Intensiv/Intermediær bør udføre ved overflytning af en patient fra afsnittet til stamafdeling eller anden intensiv afdeling i eller udenfor region Nordjylland.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal overflyttes fra AUH Thisted Intensiv/Intermediær afsnit.

Fremgangsmåde

 

Planlæg overflytningen

Det er anæstesilægens ansvar at vurdere, om patienten skal overflyttes, evt. i samråd med læge fra modtagende afdeling.

Informer patienten og evt. pårørende om planen for overflytningen.

 

Til stamafd./intern flytning:

Flowkoordinater kontaktes mhp. at få tildelt en stamafdeling.

Når stamafdelingen er tildelt, sendes en advis via Cetrea – overflyt.

Stamafdelingen kontaktes mhp. overflytningstidspunkt og evt. rapport.

 

Til anden intensiv i regionen eller intensiv/stamafd. udenfor regionen:

Kontakt modtagende afdeling og afgiv rapport og aftal forventet overflytningstidspunkt.

 

Administrative opgaver

 

Til stamafd./intensiv i egen region:

Opret problem ”Status ved overflytning”. Dokumenter sygeplejestatus under somatik, hvor problemet tilknyttes. Øverst skrives kort resume og den aktuelle status dokumenteres under alle relevante søgeord.

Opdater invasive og noninvasive adgange.

Opret alle relevante fremadrettede sygehandlinger som interventioner i EPJ.

TOKS patienten umiddelbart før overflytning og dokumenter værdierne i EPJ. Opfordre lægerne til at diktere acceptable TOKS-værdier i journalen.

 

Til intensiv/stamafd. udenfor regionen:

Kopi af journal, blodprøvesvar, medicinliste, pårørendeoplysninger og labels printes ud og sendes med.

 

Klargør patienten

Bestil transport til ekstern overflytning til andet sygehus.

Pak ejendele + eget medicin.

Færdiggør og udlever indlæggelsesforløb til patienten.

Udfyld og udlever kortet ”Dit plejeteam”

Evt. informer om aftercare-opfølgning.

A-kanyle og timediuresesæt seponeres ved overflytning til stamafd.

Portør bestilles via Columna opgavesystem ved intern overflytning til stamafd.

På Cetrea påbegyndes overflytningen (kan først gøres når advis’en er godkendt af modtagende afd.).

Sygeplejersken på intensiv følger med patienten på stamafdelingen.

 

Når patienten er flyttet

Bed sekretæren om at flytte patienten i PAS-systemet til den nye stamafd.+ udskrive/overflytte i koorInt (kun intensive ptt. kan overflyttes). I aften-/nat-timer + weekenden er det akutsekretæren der flytter i PAS og sygeplejersken på intensiv der udskriver i koorInt.

Evt. påsæt label på follow-up sedlen.

Rengør + klargør stue.


Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

In- og eksterne overflytninger af patienter, indlagt på de intensive afsnit i Klinik Akut

Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstandeHenvisning til referencer