Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intervention (læge) ved opfølgende rehabilitering, Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Ved indlæggelse

Der laves et kort 2-3 linjers journalnotat:

  • • Kort anamnese: ”Patienten indlægges til opfølgning på tidligere tre ugers rehabiliteringsophold” og opsummering på, hvad er sket siden sidst

  • • Der spørges ind til allergi, og dokumenteres i EPJ

Samlet tidsforbrug 10 minutter.

 

Ved udskrivelse

Der laves en kort epikrise – som nedenstående skabelon:

”Pt. har inden for de sidste 12 måneder været indlagt på Skagen Gigt- og Rygcenter til rehabiliteringsforløb, og der henvises til tidligere fremsendte epikrise.

Har nu været indlagt til et uges opfølgende rehabiliteringsforløb. Den primære behandling foregår i fysio- og ergoterapeutisk regi, og der er henvises til nedenstående notater herfra”.

(notat er anført under status fys/ergo i EPJ)

FMK ajourføres til epikrise, hvis det er relevant/der er foretaget medicinændringer under indlæggelsen.

 

Følgende informationer autogenereres i epikrisen i PAS:

- Aktionsdiagnose på baggrund af PAS registrering

- Udskrivende sygehusafsnit

- Dato for indlæggelse og udskrivelse,

- Udskrivningsmåden, herunder om patienten udskrives til opfølgning hos egen læge (PL)

- Medicinliste (hvis FMK er ajourført til epikrise)

 

Referencer

Regional retningslinje vedr. epikrise: https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx