Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intervention (læge) ved opfølgende rehabilitering, Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Ved indlæggelse

Der laves et kort 2-3 linjers journalnotat:

  • • Kort anamnese: ”Patienten indlægges til opfølgning på tidligere tre ugers rehabiliteringsophold” og opsummering på, hvad er sket siden sidst, samt forventninger til opholdet.

  • • Der spørges ind til allergi, og dokumenteres i EPJ. Medicin afstemmes og ajourføres i FMK.

Samlet tidsforbrug 10 minutter.

 

Ved udskrivelse

Der laves en kort epikrise – som nedenstående skabelon:

”Pt. har inden for de sidste 12 måneder været indlagt på Skagen Gigt- og Rygcenter til rehabiliteringsforløb, og der henvises til tidligere fremsendte epikrise.

Har nu været indlagt til et uges opfølgende rehabiliteringsforløb. Der laves et kort notat ud fra notater fra fysioterapeut og ergoterapeut.

(notat er anført under status fys./ergo. i EPJ)

FMK ajourføres til epikrise, hvis det er relevant/der er foretaget medicinændringer under indlæggelsen.

 

Følgende informationer autogenereres i epikrisen i EPJ:

- Aktionsdiagnose på baggrund af EPJ registrering

- Udskrivende sygehusafsnit

- Dato for indlæggelse og udskrivelse,

- Udskrivningsmåden, herunder om patienten udskrives til opfølgning hos egen læge (PL)

- Medicinliste (hvis FMK er ajourført til epikrise)

 

Referencer

Regional retningslinje vedr. epikrise: https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx