Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulancekørsel til sygehuse i Region Nordjylland

Formål

Alle akut syge og tilskadekomne patienter i Region Nordjylland bringes til nærmeste sygehus med akutmodtagelse, uanset regionsgrænser, medmindre visiterende vagtlæge/egen læge har besluttet noget andet, eller der foreligger en Præhospital visitationsdriftsstandard omhandlende aktuelle tilfælde.

Udførsel

Alle ambulancer rekvireret via 112 med kørselsform A retur, køres til nærmeste sygehus med akutmodtagelse, uanset Regionsgrænser, medmindre visiterende vagtlæge/egen læge har besluttet noget andet, eller der foreligger en Præhospital visitationsdriftsstandard omhandlende aktuelle tilfælde.

 

Patienter, der er visiteret af Hospitalsvisitator, må ikke ændres af redder eller akutlæge, heller ikke ud fra triagen, patienten skal køres derhen, hvor Hospitalsvisitator har visiteret til.

 

Undtagelse: hvis patientens tilstand forværres fra patienten er blevet visiteret og patienten ikke længere kan behandles på det hospital patienten er visiteret til, skal omvisitering foretages. Redderen kontakter Hospitalsvisitator og denne afgør hvor patienten skal køres hen.

 

Nærmeste sygehus defineres som det der har forventet korteste køretid

Ved kørsel B retur fra skadested vælges det sygehus der ligger tættest, inden for egen Region.

 

 

image6.jpeg

 

  1. 1.1) Aalborg Universitetshospital Syd (AUH Syd)

 

 

Tilskadekomne patienter

 

Alle

 

Ja

 

Kirurgiske patienter

 

˃ 18 år

 

Ja

 

Medicinske Patienter

 

˃ 18 år

 

Ja

 

Fødende

 

 

Nej

 

Medicinske

 

˂ 18 år

 

Nej

 

Kirurgiske børn (Akut abdomen)

 

˃ 4 år

 

Ja

 

Unge mellem 15 og 18 år med alkohol- og rusmiddelforgiftninger skal forsat ses i akut- og traumecenteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.2) Aalborg Universitetshospital Nord (AUH Nord)

 

 

Gynækologiske, Urologiske og Fødende patienter

 

 

Ja #

 

Kirurgiske børn (Akut abdomen)

 

˂ 4 år

 

Ja

 

 

Medicinske børn

 

˂ 18 år

 

Ja

 

 

# Patienter som indbringes til GYN - akutstue skal meldes til personalet på direkte nummer 97663094

OBS:

 • Patienter under 18 år med neurologiske symptomer skal konferences med Børnemodtagelsen

 • Patienter under 18 år med hjertestop skal indbringes til Børnemodtagelsen

 

Alle børn der indbringes til Børnemodtagelsen SKAL meldes telefonisk

 

Visitation af børn og unge til børneafdelingen Aalborg Universitets Hospital

 

1.2.1) Indbringelse af flere end to patienter til Nord børnemodtagelse.

 

Aalborg Sygehus Nord Børnemodtagelse kan maksimal modtage 2 patienter samtidig, hvorfor ambulancemandskabet, i situationer med behov for indbringelse af mere end 2 patienter, bedes kontakte Sygehus Nord telefonisk tidligst mulig, således at sygehus nord og sygehus syd kan aftale fordeling af patienter.

 

 1. 2) Regionshospital Nordjylland (Hjørring)

 

 

Tilskadekomne patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Kirurgiske patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Medicinske Patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Fødende

 

 

Ja

 

Børn

 

˂ 15 år

 

Ja

 

  1. 2.1) Aalborg Universitetshospitalet Thisted (AUH Thisted)

 

 

Tilskadekomne patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Kirurgiske patienter

 

˃ 15 år

 

Nej

 

Medicinske Patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Fødende

 

 

Ja

 

Børn

 

˂ 15 år

 

Ja

Akutte kirurgiske patienter modtages ikke på Thisted Sygehus. Dette gælde både voksne og børn.

 

Akutte patienter både børn og voksne med ortopædiske traumer (brækkede arme og ben) kan stadig modtages på Thisted sygehus.

 

Traume patienter som har en traumescorer ≥ 2 kan ikke modtages på Thisted sygehus, men køres/flyves med HEMS direkte til Aalborg.

 

Akutte patienter henvist af egen læge/vagtlægen (med undtagelse af patienter med mavesmerter fra Morsø kommune) skal køres til Regionshospitalet i Hjørring, medmindre specialeplanen tilsiger Aalborg Universitetshospital – ved tvivl kontaktes læge ved akutlægebilen.

 

Akutte patienter, uanset alder, med mavesmerter fra Morsø Kommune køres til behandling på Hospitalsenhed Midt, Viborg, Region Midtjylland. Dette gælder alle 112 patienter uanset kørselsform samt patienter henvist fra almen praksis og vagtlæge også uanset kørselsform.

Ingen akutte patienter med ondt i maven fra Mors må køres til Regionshospitalet i Hjørring eller Aalborg Universitetshospital.

 

# Børn< 15 år med medicinske sygdomme som indbringes kørsel B skal køres direkte til AUH Nord, børnemodtagelsen. Børnelægen kontaktes eventuelt med videokonference i ambulancen.

 

 

  1. 2.2) Aalborg universitetshospital Himmerland (AUH Hobro)

 

 

Tilskadekomne patienter

 

˃ 15 år

 

Nej

 

Kirurgiske patienter

 

˃ 15 år

 

Nej

 

Medicinske Patienter

 

˃ 15 år

 

Ja #

 

Fødende

 

 

Nej

 

Børn

 

˂ 15 år

 

Nej

 

 

Ingen 112 patienter må køres til AUH Hobro, uanset kørselsform. De skal alle køres til sygehusene i Aalborg, Randers eller Viborg sygehus, der kan modtage patienter afhængig af optageadressen og sygdomsbillede. Patienter skal være visiteret af egen læge, lægevagt, eller ALB for at AUH Hobro kan modtage patienter.

 

# Patienter, der visiteres af vagtlæge eller egen læge til Hobro sygehus må kun indlægges på Hobro sygehus, hvis de triageres GUL eller GRØN. Det gælder den første triage før en eventuel behandling påbegyndes. Triageres ORANGE eller RØD skal der tages kontakt til Akutlægebil.

 

Alle akutte patienter som indbringes til regionshospitalet i Randers skal meldes i Hospitalsvisitation på: 78420330 – obs. dette er et nummer, der kun er tilgængeligt for praktiserende læger og AMK/Redderne.

 

Alle akutte patienter som indbringes til regionshospitalet kørsel A til Viborg meldes til telefon 78 44 66 00 uanset om det er medicinsk eller traume.

 

   • • "småskadeklinik" Aalborg universitetshospital Himmerland (AUH Hobro)

 

Bemærk: AUH Hobro modtager kun tilskadekomne patienter, i de kategorier som ”Småskade klinikken” modtager (se punkt a og b).

 

Små-skadeklinikken på AUH Hobro kan, alle ugens dage, hele døgnet, modtage følgende patienter, i alle aldersgrupper, under kategorien ”småskader”

 

Dog SKAL de være visiteret af en læge. (Egen læge, lægevagt, ALB m.m.)

 

    • • Lukkede brud uden fejlstilling

 1. a. Fra albue og ned – eksklusive brud i selve albueleddet

 2. b. Fra knæled og ned – eksklusive brud omfattende selve knæleddet

 

    • • Brud på kraveben

    • • Mindre sår/flænger som ikke involverer hovedtraume

 

Alle patienter der vurderes at kunne indbringes til Småskadeklinikken skal opfylde følgende:

 • • Habile patienter med GCS 15

 • • Telefonisk konsultation med AUH Hobro inden indbringelse

2.6) Aalborg universitetshospital Farsø (AUH Farsø)

 

Skadestuen på Aalborg Universitetshospital Farsø, har åbent i tidsrummet 08.00 – 17.00 på hverdage, samt lørdag, søn- og helligdage i tidsrummet 08.00 – 15.00

 

 

Tilskadekomne patienter

 

˃ 15 år

 

Ja #

 

Kirurgiske patienter

 

˃ 15 år

 

Ja

 

Medicinske Patienter

 

˃ 15 år

 

Nej

 

Fødende

 

 

Nej ##

 

Børn

 

˂ 15 år

 

Nej ##

 

 

I tidsrummet efter 17.00 og indtil 08.00 på hverdage og 15.00 indtil 08.00 på lørdage, søn- og helligdage skal patienter køres til nærmeste relevante sygehus

 

# Tilskadekomne patienter >15 år dog ikke rød alarm: Se driftsstandard omhandlende traumepatienter.

 

## For disse gælder, at vagthavende anæstesisygeplejerske kan rådspørges telefonisk i kritiske tilfælde, f.eks. massiv pågående blødning, manglende mulighed for at etablere frie luftveje, hjertestop eller børn med pågående kramper trods behandling.

 

Børn med banale læsioner, f.eks. fingre klemt i dør, mindre sår, hudafskrabninger og forstuvninger kan fortsat modtages til behandling

 

 1. 3) Særlige visitationsregler i Region Nordjylland, hvor patienter ikke per definition bringes til nærmeste sygehus

 

 • • Håndtering af traumepatienter ” RØD ALARM” i Region Nordjylland, se Behandlingsinstruks: Håndtering af traumepatienter

 

 • • Præhospital visitation af apopleksipatienter i Region Nordjylland, Behandlingsinstruks for patienter med symptomer på apopleksi.

 

 • • Præhospital visitation af AKS patienter/telemedicin i Region Nordjylland, se behandlingsinstruks: AKS/telemedicin

 

 • • Akutlægebiler, Region Nordjylland, se driftsinstruks: Akutlægebiler Region Nord

 

 1. 4) Dokumentation

 

Præhospitale patientjournal (PPJ)