Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale vedrørende patienter, der skal til billeddiagnostiske undersøgelser på Aalborg Universitetshospital fra andre sygehuse i Region Nordjylland

 

Vanlig procedure ift. bestilling af undersøgelser som suppleres med en telefonisk henvendelse til radiologisk vagthavende. Dagtid kl. 7.30 – 15.00/ 65 203. Vagttid personsøger 620.

 

Dette til sikring af patientens overgange mellem de involverede afdelinger og matrikler.

 

Forud for transporten skal der være foretaget en sundhedsfaglig vurdering ift om patienten kan transporteres uledsaget med liggende/siddende transport eller ledsaget af sundhedsfagligt personale. Anæstesiledsagede patienttransporter

 

Modtagelse

Patienten transporteres til den rette diagnostiske enhed.

 

I tilfælde af, at patienten uventet under transporten bliver ABCDE ustabil, kan patienten blive vurderet af Akut lægen i Akutmodtagelsen.

 

Patienter fra øvrige sygehuse, som skal til radiologisk undersøgelse, skal som udgangspunkt IKKE have et midlertidigt stamafsnit på Aalborg universitetshospital. Aftalen er, at i de tilfælde, hvor der er brug for akut lægetilsyn, tilkaldes forvagten fra relevant afdeling eller tildelt afdeling via tilsynsnøglen.

Tilsynsnøglen for ikke specialerelaterede patienter ud fra CPR-nummer (2 første cifre):

Hæmatologisk

01-05

kode 88 327

Nyremedicinsk

06-10

kode 88 336

Endokrinologisk

11-15

kode 88 317

Lungemedicinsk

16-20

kode 88 382

Gastroenterologisk

21-25

kode 88 345

Infektionsmedicinsk

26-31

kode 88 666

 

Ventetid efter afsluttet undersøgelse

Ved længerevarende radiologiske undersøgelser (hvor ex. Falck ikke venter på patienten eller der er lang ventetid på transport) kan det blive nødvendigt, at patienten, efter endt behandling, observeres på Aalborg Universitetshospital.

Den billeddiagnostiske afdeling foretager en vurdering af patientens tilstand: selvhjulpen, siddende, liggende, smertestatus, behandlingskrævende, vejrtrækning, bevidsthedsniveau og lign.

 

Ventefaciliteter kan være følgende steder i nedenstående prioritering:

  1. 1. Venteværelset i radiologisk afdeling på 1. sal. Siddende, selvhjulpne patienter, ikke behandlingskrævende patienter, som blot afventer transport). Receptionen har åbent alle hverdage til kl. 22.

Kontakt tlf. 65 200

 

  1. 2. Forberedelse og Opvågning (Dagbehandling Syd)

Siddende / liggende patienter indtil kl. 17

Kontakt tlf. 62005

 

  1. 3. AMA

Siddende/liggende patienter

Kontakt tlf. koordinator 56 130

 

Opholder patienten sig > 15 min i AMA, skal patienten have opholdsadresse i AMA tildelt

speciale efter CPR-nummer. Der tages kontakt til hospital, hvorfra patienten er flyttet.

 

  1. 4. Sengeafsnit – specialerelevant eller i henhold til cpr-nøgle.

 

Billeddiagnostisk personale videregiver information til det personale, hvor patienten venter, vedrørende evt. specielle behov f.eks. ilt, har diabetes eller lign.

 

Røntgenafdelingen bestiller returtransport.

 

Der oplyses desuden om tidspunkt for bestilling af transport og forventet afhentningstidspunkt.

 

Hvis behov, bestilles der en seng til patienten inden portøren kører patienten til aftalte ventefacilitet.

 

Formål

At sikre koordinering af bestilte undersøgelser, så patientens undersøgelsesforløb er aftalt og planlagt med den diagnostiske enhed og dermed undgår unødig ventetid.


At sikre relevant observation og behandling i forbindelse med transport af patienter indlagt på øvrige sygehuse i Region Nordjylland.