Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TEVAR

Formål:

At behandle aortaaneurismer på den mindst invasive måde, ved at anlægge stents i aorta. Torasic Endo Vascular Aorta Repair.

Når patienten er desinficeret og afdækningen lagt, sidder OP-sygeplejerskerne ”stand by” i buret ved stuen. Vores hjælp er påkrævet ved akut åbning af thorax (sjældent) eller blødning i lysken. (Se sidst i dokumentet)

 

 

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

Lejring:

Lejringsudstyr der skal være klar:

-Blå lejelagen (vores skab)

-Stiklagen til forflytning – 20cm nede på lejet.

-Lille hovedpude og knæpude

-Bairhugger (helkrop under stiklagen)

- 2 selvholdende armborde ved indledning

 

Patienten lejres med armene ind til siden, på røntgenlejet på hybridstue 8.

Neutralplade på venstre nates

I 2.+3. skuffe på bagvæggen af lokalet, er 2 kulisseholdere til kulissestænger og flexibel narkosebøjle, hovedpude, armborde og lejringspuder (bagved dør til ”buret”)

Flexibel narkosebøjle er bagved døren til ”buret” på stuen.

 

 

 

 

 

Diatermiplade er i skuffen under apparatet.

 

Desinfektion:

 

 

Klorhexidinsprit 0,5 % x 2.

Fra papillerne til og med begge lysker. Godt ud i siden og til over knæene.

Desinfektion af operationsfelt

 

TV-op.’s sterile depot:

Kargrundkasse ÅBNES

Karkasse ÅBNES

Central karkasse

Lungeinstrumenter

Lampehåndtag, 2 stk. mellem fra lungestue

Tourniquet sæt

 

Hæklenåle

Lang hook

Bændler, 1 pk

Fogarty str 5 (proteseudgave)

 

Bag hjertestuerne:

Filt – lange strimler

Y-rør x 1

Lige rør x 1

 

Fælles sterile depot:

Stort grundsæt ÅBNES

OP-tape, 3 stk ÅBNES

Genitaliastykke ÅBNES

 

Universalsæt

Jodesæt

Diatermihåndtag

C-bue afdækning x 2

Karsug og hjertesug

Thorametrix x 2

Dræn 28 x 2 og drænforbinding

 

Prolene 3-0

Novosyn 2

Premicron 0 x 4

Ethibond 2-0 SH

2 l NaCl

 

 

 

 

Derudover findes:

Lungelejringsudstyr

2 rulleborde

Flowmåler kan hentes ved behov

Ekstra afdækning forefindes i skabet på Hybridstue 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag en hel pakke med

 

 

 

 

Indhold i stort grundsæt

 

 

 

Til ”sikring” af genitaliastykke

 

 

 

 

Åbnes ved akut åbning af thorax/

Konvertering til åben kirurgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bord til rene ting og et bord til urene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdækning:

Kl 8.45 dækkes op, samtidig med radiograferne.

Vi har et månebord (som hentes på gangen på røntgen) og et assistancebord (som hentes i steril vaskerum, bag hybridstuen)

Assistancebordet dækkes op som til TEA. Der pakkes ikke engangsmaterialer ud – på nær knivsblad og knivholder.

Servietter tælles med radiograf.

Assistancebord og månebord holdes overdækket med Trollycovers til højre for radiografernes månebord (ned mod hjørnet)

Lampehåndtag, servietter, 4 stk peaner + Mayosaks, jodesæt, præparatseddel, kitler, afdækning, 3 stk OP-tape og 1 stk med klæb lægges på radiografens månebord.

 

 

 

 

 

Samarbejdet på Hybridstue 8

 

Der angives 2 forskellige start tidspunkter for proceduren. Dette afhænger af, om der er Staff meeting eller ej. RØD skrift er gældende for indgreb på dage MED Staff meeting.

Proceduren foretages primært tirsdage eller torsdage

Proceduren skal indtil videre tænkes som en generel aftale, der indbefatter både perifere kar/stent procedurer og EVAR

Dagen FØR indgrebet

Radiografer sørger for temperaturen sænkes til 21 grader.

 

Dagen FOR indgrebet

Vær opmærksom på at aftalen er, at Teamet selv bestiller patienten ned og ikke 64692 når vi har morgensamling på T/V op.

7.30 kommer operations- og anæstesi- sygeplejersker på hybridstuen.

Operationssygeplejersker medbringer utensilier, der skal bruges til det planlagte indgreb – se fremstillingsliste til hybridstuen.

Vi sørger for af-spritning af stuen – og opredning af lejet med blåt engangslagen, stiklagen og lille hovedpudebetræk, der er i vores skab. Vi monterer også carbonkulissestænger på begge sider af lejet. Disse er til montering af narkoseudstyr, fleksibel narkosebøjle samt sideleje-armbord – hvis thorakotomi. Radiograf sørger for montering af rtg beskyttelse på lejet. Der læses om patienten og det planlagte indgreb.

7.45 kommer radiografer til stuen – De opstarter apparatur, kører leje og c-buen på plads samt lægger lejringsudstyr som armborde og knæpuder frem.

 

Opdækning til indgrebet 8:00

Operationssygeplejersken kan ringe til dagens operatør, hvis der er spørgsmål ift. dagens procedure og teamets roller ift. rækkefølge, afdækning osv.

Radiograf bestiller patienten ned til kl 8:15. Herefter dækkes der op til dagens indgreb. Radiograf og operationssygeplejerske pakker ud i fællesskab, men på hver deres bord. Assistancebordet dækkes op som til TEA uden engangsudstyr. Central karkasse skal IKKE åbnes fra start.

Assistancebordet er forbeholdt instrumenter/utensilier til åben kirurgi og er operationssygeplejerskens.

Servietter tælles i samarbejde med radiografen De får 7 servietter, 4 stk små peaner, mayosaks og medikamentseddel over på deres månebord.

* Vores månebord dækkes med et Trollycover på langs. Herpå lægges jodeservietter, kitler og af dækning, som igen dækkes med Trollycover på langs. Vores borde placeres nede mod bagerste hjørne af stuen.

 

Modtagelse af patient 8:15

Der udpeges 1 fra hver af teamets faggrupper til at tage imod patienten. Disse vil være ansvarlige for en god og rolig modtagelse af patienten og kontakt med denne samt identifikation og lejring. Operationssygeplejersken lægger KAD, hvis det er nødvendigt.

Efter modtagelsen af patienten lukkes der for al trafik via døren ud til røntgen gangen og trafikken skal foregå fra ”buret” eller ”vaske- forrummet”.

Operationssygeplejersken desinficerer patienten og afdækning af patienten er en fælles opgave mellem steril operationssygeplejerske og steril radiograf, hvor vi supplerer med de stykker, der forefindes i hver vores afdækningssæt. Udgangspunktet er, at patientens fødder skal være synlige og vi lapper samlingerne ved midt femur og distalt med OP-tape.(for at undgå, at de lange guidewires fanges der). Genitalie stykket forstærkes med OP-tape på begge sider, der skal være gode frie lysker.

Afdækning af apparatur, skærme, c-bue sørger radiograferne for evt. med hjælp af operationssygeplejerske.

 

 

Indgreb på dage m Staff meeting:

7:30-7:55 Klargøring af stuen – samarbejde mellem operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker og radiografer, som beskrevet ovenfor.

8:00-8:45 Staff meeting.

8.45 mødes teamet på hybridstuen. Der deles informationer ift. fælles aftale om stuens afvikling; indgrebets type, specielle hensyn ift. patienten og opdækningsbehov ift. operations-udstyr, stente mm. Herefter dækkes op som beskrevet ovenfor.

Radiograf bestiller patienten ned til kl. 9.00 hvis andet ikke bliver aftalt, når vi mødes 8.45

9:00 modtagelse af patient.

 

 

 

 

 

Nyttige informationer.

 

Radiograf nummer koordinering: 65258

T/V op koordinering: 64692

Anæstesisygeplejerske koordinator: 61720

Anæstesisygeplejerske tilknyttet hybridstuen: 61736

Operationssygeplejersker tager dect telefon i lommen fra kontoret: 64693 eller stue 5 telefon 64714

Adgang til computer på hybridstuen: rtgsrtgs

Poul Erik Haahr: 64662

T- bagvagt : 64681

 

Vi må benytte forklæder på røntgen, disse tages først og fremmest fra forrum med steril vask.

Ligeledes muligt at låne røntgen briller.

 

 

 

 

 

 

Assistance fra OP sygeplejerske er nødvendig når:

 

1: Locking device i lysken mislykkes og vi skal åbne for at reparere karret i lysken.

2: Blødning i thoraxdelen. Vi skal lave thorakotomi.

Akut konvertering til åben kirurgi kan komme på tale ved blødningskomplikationer eller dissektion

proksimalt. Kirurgisk adgang er da via en venstresidig lateral thorakotomi med patienten kippet

30-45° mod højre og arme mod højre. Der skal gerne en pude under nederste thorax halvdel for

at fremkalde knæk. Venstre lunge skal desuffleres. Der skal være mulighed for at køre

underkropsperfusion – parallelt med eget øvre kredsløb. Kanylering kan foretages arterielt over

allerede anlagt guidewire i femoralarterien. Venekanylering foretages via vena femoralis. TV op-spl

er på stuen under hele proceduren. Thoraxkirurg kan tilkaldes ligesom perfusionist. Karkirurg

og røntgenlæge kan minimere blødningen ved hjælp af en ballon i aorta – helst under afgang

af venstre arteria subclavia.

Ved konvertering skal benforlængeren fjernes, således at HLM kan komme på stuen. Lejet rykkes

mod kontrolrummet, således at C-buen kan køres væk fra feltet og helt op forbi anæstesien..

Før den flyttes: tjek om der er guidewires som skal røntgenkontrolleres.

HLM står på venstre side af lejet- røntgenskærm kan drejes helt væk til højre.

Før omlejring sikre anæstesien patientens hæmodynamik og sikre mulighed for eenlungeventila-

tion.

 

VORES ROLLE VED KONVERTERING

Ved akut åbning af patienten vil radiografer sørge for, at deres udstyr køres væk og der gøres klar til

At anlægge sheats til lyskekanylering (kirurg/kardiolog) og der anlægges dobbeltløbet tube.

Vi ringer til portør, der skal komme og hjælp med lejring – gerne med en makker

Vi kalder hjertekirurg på stuen – PEH eller T-bagvagt

Vi begynder at pakke ekstra instrumenter og afdækning ud.

 

NÅR DER ER KLAR TIL OMLEJRING:

Patienten skal lejres på højre side, drejet 45° i thoraxdelen og så plan bækken som muligt.

Begge armborde monteres på højre side.

Der lægges et stykke klar steril plastik over nedadtil (radiografer) – ca fra navlen og ned, således

at kathetre er synlige ved vending.

Øverste afdækning pilles af samt sidestykker frigøres – så meget som muligt og patienten løftes

og vendes vha stiklagen. Thoraxpølle, rygstøtte og baldestøtte placeres. Her samarbejdes og

kommunikeres tydeligt ud i rummet hvis der er behov for hjælp.

Plastikstykket tages af og der desenficeres (hvis tid) og ny afdækning lægges på (Universalsæt)

Revideret 2/11-2021