Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af urinblære med Uro-Tainer®

Beskrivelse

Behandling med Uro-Tainer® Twin gives til patienter, der er generet af inkrustrationer på urinkatetre.

Behandling med Uro-Tainer® Polyhexanid 0,02% gives til patienter, hvor der er behov for rutinemæssig dekolonisering af permanente katetre

 

Planlægning

Forberedelse før første skylning

Urinen stixes med henblik på bakteriuri. Findes der nitrit i urinen, sendes urin til D/R.

 

Forberedelse ved efterfølgende skylninger

Der må ikke gives behandling ved makroskopisk hæmaturi, da dette kan være symptom på en ikke intakt blæreslimhinde. Der må derudover ikke gives behandling, hvis pt. har bakteriuri og symptomer på cystit.

 

Konsultationen

Uro-Tainer® kan varmes i lunkent vand før instillering.

 

Fremstilling

Desinfektionsserviet 82% ethanol, aqua, klorhexidin 0,5%

Sterile handsker.

Sterilt grønt stykke.

Uro-Tainer® Twin Suby G (Citronsyre 3,25%) eller Solutio R (Citronsyre 6%)

Urotainer Polyhexanid 0,02%

 

Fremgangsmåde

At skylle med Uro-Tainer® er at sidestille med anden blæreskylning, hvorfor dette foretages som en aseptisk procedure.

 

Pt. dækkes med et sterilt stykke.

Kateteret afsprittes med aftørringsserviet 82% og lægges på det sterile stykke.

Uro-Tainer® pakkes sterilt ud.

Luk Uro-Tainer® ved at lukke med klemmen.

Træk lukkeringen af.

 

Forbind Uro-Tainer® Twin med kateteret ved at føre connectoren op i kateteret.

Åben plastklemmen og lad indholdet fra det første kammer løbe ind i urinblæren ved hjælp af tyngdekraften (max. 30 cm over blæren) sv. t. blærens kapacitet.

Efter indløb lukkes klemmen og systemet efterlades samlet i 5 min. Afbryd ikke forbindelsen mellem posen og kateteret.

Efter 5 min. åbnes klemmen og posen holdes under blæreniveau hvorefter skyllevæske og urin løber tilbage i Uro-Tainer® Twin posen. Luk for slangen med hvid klemme. Gentag nu processen endnu engang ved at benytte det andet kammer (grøn klemme).

 

Forbind Uro-Tainer® Polyhexanid med kateteret ved at føre connectoren op i kateteret.

Åben plastklemmen og lad indholdet løbe ind i urinblæren ved hjælp af tyngdekraften (max. 30 cm over blæren) sv. t. blæren kapacitet og lad væsken løbe ud umiddelbart efter.

Dosering

Se lægens ordination i journal.

Det anbefales at behandlingen indledes med den mindre koncentrerede Uro-Tainer® Twin opløsning Suby G. Solutio R forbeholdes de sværere tilfælde.

 

Uro-Tainer® Twin opløsning Suby G (opløsning 3,3) anbefales hvis patienten er defineret som en ”blokker”. Uro-Tainer® Twin Solutio R (opløsning 6,0) anbefales til at rense katetre, som er fuldstændigt blokeret af forkalkninger. Anvendes det før kateteret fjernes, vil det opløse krystaller, der er dannet i og omkring kateterets spids, hvilket gør fjernelsen mindre traumatisk.

 

Skyllefrekvens

En instillering på ca. 10 min. fra en gang om dagen til en gang om ugen.

Ved seponering af inkrustreret kateter kan der instilleres Uro-Tainer® Twin 10 min. før dette fjernes.

Uro-Tainer® Polyhexanid kan gives fra 1-2 gange om ugen til 2 gange om dagen.

 

Bivirkninger

Det høje indhold af citronsyre kan få nogle patienter til at opleve ubehag og forbigående smerter, svie eller blæresammentrækninger. Anvend da den mindre koncentrerede opløsning. Udfør evt. instilleringerne mindre hyppigt.

 

Kontraindiaktioner

Cystit påvist med urinstix eller symptomer på cystit

Nyresten eller anden urogenitale sygdomme, der kan forårsage hæmaturi.

Uro-Tainer® Polyhexanid ved allergi overfor polyhexanid, cholrhexedin eller sorbitoll. Ved UVI eller hæmaturi. I dagene efter kirurgisk indgreb i blæren eller i urinvejene.

 

Efter konsultationen

Bortskaffelse

Uro-Tainer posen tømmes i bækkenkoger og kasseres med alm. dagrenovation.

Der dokumenteres i journal og Clinical.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med kateterproblematikker

Formål

Uro-Tainer® Twin: At opløse vedholdende inkrustationer på urinkatetre brugt som langtidsdrænage.

At forebygge skader på urethra under seponering af kateteret brugt som langtidsdrænage.

Uro-Tainer® Polyhexanid: virker ved at fjerne debris, slim og små rester af blod og dekoloniserer samtidig kateteret.

Problemstilling

Patienter, som behandles med et blærekateter, kan opleve tilstopningstendens af forskellige årsager.

Metode

Ved hjælp af mekanisk skylning afhjælpes tilstopningstendens.

Referencer

Uro-Tainer® Twin Evidensbaseret skyllevæske til vedligeholdelse af katetre.

Uro-Tainer® Twin Middel til vedligeholdelse af katetre.

BBraun Medical A/S. Uro-Tainer, skyllesystem til permanente urinkatetre. Produktdatablad 12. Februar 2010.