Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af JJ-kateter ved sygeplejerske

Beskrivelse

Alle læger i urologisk afdeling kan ordinere fjernelse af JJ-kateter ved sygeplejerske. Lægen skal i patientens journal notere den efterfølgende plan for patienten og skrive eventuelle henvisninger på kontrol-undersøgelser.

 

Planlægning

Patienten bookes i ressourcen CYS til ”Fjernelse af JJ-kateter og i feltet ”mærke” skrives ”C”. Tidsforbrug 30 min.

Fjernelse af JJ-kateter foretages af en sygeplejerske som er oplært i at udføre kontrol-cystoskopier på udvalgte patientgrupper og én assisterende sygeplejerske.

 

Konsultationen

Før cystoskopien/fjernelse af JJ-katetret:

Patienten afleverer en morgenurin som stixundersøges og ved:

 

≥+3 for leucocytter, negativ nitrit og symptomfrihed sendes urin til D/R og gøres cystoskopi/fjernelse af JJ-kateter uden antibiotikadække.

 

Positiv nitrit + symptomer sendes urin til D/R og der konfereres med læge om evt antibiotika forud for fjernelse af JJ-kateter.

 

Patientens fulde navn og CPR-nr kontrolleres.

 

Sygeplejersken spørger ind til:

Gener af JJ-katetret

Infektioner

 

Patienten informeres om den videre plan ud fra journal – såfremt der er udført CT skal denne være set af læge inden fjernelse af JJ.

Såfremt der ikke foreligger en videre plan, sendes journal til opererende læge eller konfereres med læge fra Ambulatorium.

 

Patienten klargøres af sygeplejerske iht. instruksen ”Sygepleje til patienter der skal til ambulant cystoskopi” og JJ-katetret fjernes ved hjælp af fattetang/eller fjernes med Isiris eengangsskop.

 

Ved problemer tilkaldes læge fra ambulatoriet.

 

Efter konsultationen

Sygeplejersken laver journalnotat og dokumenterer i Clinical.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med JJ-kateter

Formål

At medvirke til at patienten oplever en kompetent behandling ved fjernelse af JJ-kateter.

 

Referencer

Sygepleje til patienter der skal til ambulant cystoskopi