Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BCG blæreskylning ved overfladiske blæretumorer - sygeplejeinstruks

Beskrivelse

Patient-målgruppe

Patienter, der lider af abnorme urothelceller i form af dysplasi/CIS, hyppige og/eller talrige recidiver af Ta lav malignitetsgrad samt Ta hø jmalignitetsgrad eller lav-risiko T1 tumorer, kan tilbydes BCG-skylninger.

 

Baggrund

Ved blæreskylning med BCG forsøges at bekæmpe abnorme urothelceller i blærevæggen igennem en aktivering af dennes immunforsvar, hvorved der fremkaldes en inflammatorisk reaktion i blæreslimhinden. BCG har en forebyggende og til en vis grad mulig kurativ effekt via en uspecifik immunstimulation. Skylningerne gives 1 gang om ugen i 6 uger. Efterfølgende kan suppleres med vedligeholdelsesbehandling.

 

Fag-målgruppe

BCG-skylninger kan varetages af alle sygeplejersker i urologisk ambulatorium, som har gennemgået afdelingens oplæringsprogram.

 

Planlægning

Når patienten efter TUR-V bookes til ambulant mikroskopisvar, og man forventer, at der skal tilbydes BCG-skylninger, præbookes alle tider til de 6 skylninger:

  1. 1. BCG-skylning skal tidligst foregå 2-3 uger efter sidste blærebioptering/TUR-B.

  2. 2. De resterende 5 tider til BCG ved sygeplejerske (S1), Optimalt med 7 dages mellemrum. (Ved mindre end 7 dages mellemrum er risikoen for bivirkninger større).

Derudover bookes der tid til kontrolcystoskopi 4 mdr. efter dagens cystoskopi.

 

Konsultation

Ved konsultationen hvor der gives mikroskopisvar og ordineres og evt opstartes BCG-skylninger skal der udføres følgende af læge og sygeplejerske;

  • • Patienten informeres om indikation for BCG, virkning og bivirkning af BCG (bivirkninger; lokale, irritative blæresymptomer som dysuri, pollakisuri og hæmaturi, cystitis, prostatitis, hypotension samt generelle komplikationer som feber, kvalme, ledsmerter, utilpashed og kulderystelser (influenzalignende symptomer), tuberkuloseinfektion ses sjældent).

  • • Bivirkningerne kan forebygges med Isoniazid 300 mg x1 fra dagen før til 2 dage efter installationen. Dette forringer ikke behandlingseffekten.

  • • Udlevering af patientfolder om BCG.

  • • Lægelig afgørelse om patienten skal kontrolleres ambulant (standard) eller med indlægges til cystoskopi med biopsi efter BCG-behandlingen.

  • • Patienten informeres om at minimere væskeindtaget på dagen for skylningerne til efter medicinen er kvitteret. Pt. skal forsøge at holde medicinen i blæren i 2 timer og opfordres til at bevæge sig, gerne gå rundt, så medicinen fordeles i hele blæren.

Såfremt man ved katerisationen ved installering af 1. BCG-skylning, konstaterer at patienten har en stor residualurin, bør man overveje at RIKKE patienten efter de 2 timer (alternativt RIK oplæring), da BCG´en ellers vil være i blæren i længere tid end de tilrådede 2 timer og risikoen for bivirkninger så øges.

 

Ved de følgende konsulationer

  • • Før hver skylning skal patienten aflevere en urinprøve (helst morgenurin). Er der før første skylning makroskopisk hæmaturi eller > 2+ leucocytter/positiv nitrit sendes urin til D/R. Der konfereres med læge om behandling skal gives.

Ved efterfølgende skylninger skal urin med 4+ leucocytter/positiv nitrit sendes til D/R. Urinprøven skal da og ved makroskopisk hæmaturi altid konfereres med læge om skylningen må gives.

  • • Patienten udspørges om bivirkninger/gener fra urinvejene samt om almene komplikationer af behandlingen.

 

Alle oplysninger dokumenteres i Clinical.

 

Fremstilling

Usteril kapsel

usterile handsker

Vaskeservietter ved behov

1 par sterile handsker

1 stk BCG medac med 50 ml NaCl i forseglet pose

1 coated kateter ch. 12

1 grønt mellemstykke

1 sterilt afdækningsstykke

 

Med usterile handsker blandes NaCl med BCG-pulveret (se produktinformation)

Der foretages nedre toilette ved synlig forurening og herefter anlægges kateter 5.5.1 Steril intermitterende kateterisation (SIK), blæren tømmes, skyllevæsken installeres i blæren og kateteret seponeres. Den tomme medicinbeholder og kateter kasseres i gul container til farligt affald.

 

Definition af begreber

BCG = Bacillus Calmette Guérin. Indeholder lav-patogene tuberkelbakterier (Mycobacterium bovis).

Formål

At patienten er velinformeret og tryg ved behandlingen.

At patienten oplever et veltilrettelagt forløb.

At behandlingen gennemføres i henhold til denne afdelingsinstruks.

Referencer

Blærecancerbetænkningen 2005

Produktinformation BCG

BCG blæreskylning ved overfladiske blæretumorer - lægeinstruks