Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​​Første stomikontrol 4 uger efter cystektomi 

Beskrivelse 

Ansvar 

Sygeplejekonsultationen foretages af sygeplejerske med kompetence og erfaring i sygepleje til patienter, der får lavet urinafledende operationer.  

 

Planlægning 

Første sygeplejekonsultation i stomiambulatoriet bookes af operationssekretær og foregår ca. 4 uger postoperativt, om muligt samme dag som patienten får histologisvar således patienten får færrest muligt sygehusbesøg. Der afsættes 60 min. til konsultationen. 

 

Konsultationen 

Forberedelse 

Sygeplejersken orienterer sig om patientens forløb i journalen. 

 

Symptomafklaring 

Såfremt konsultationen med histologisvar ikke foregår samme dag er sygeplejersken opmærksom på følgende: 

 • • Ernæring og vægt 

 • • Obstipation 

 • • Mobilisering 

 • • Dårlig almentilstand/udtalt træthed 

 • • Mangelfuld sårheling – pus/sekretion fra sår 

 • • Misfarvning af stomi 

 • • Mangelfuld blæretømning (ved Studor Pouch) 

 • • Feber 

 • • Hudproblemer 

 • • Stærke smerter 

 • • Hævelse, rødme og evt. smerter i ben 

 

Smerter i maven kan være luft eller træg tarmfunktion, forårsaget af ændring af nerveforsyning til rectum, sammenvoksninger eller anderledes placering af tarmene i abdomen. Obs. hernie ved stomi eller cikatrice. Ved smerter i knoglesystemet skal man være opmærksom på evt. metastaser.  

Almensymptomer i form af utilsigtet vægttab, opkastning, diarre eller symptomer på subileus skal udredes. 

Hvis der er akutte problemer eller umiddelbare opklaringsspørgsmål konsulteres læge. 

 

Spørgsmål i relation til den urinafledende operation 

Ved urostomi spørges om funktion af stomi og bandage og eventuelle hudgener. Der spørges ind til, hvordan det går med at håndtere stomien (er der hjælp fra hj.spl. etc.) 

Ved kontinent urostomi spørges til tømning af reservoir, evt. skylning for tarmslim, kontinens, gener fra hud og funktion af plaster. 

Ved blæresubstitution spørges til vandladningen (stråle, blæretømning, kontinens og hyppighed) og om funktion af eventuelle hjælpemidler. Der spørges ind til patientens kendskab til bækkenbundstræning og patienten instrueres evt. i dette både mundtligt og skriftligt. 

 

Livskvalitet 

Der spørges ind til, hvordan dagligdagen fungerer. Ved behov kan råd og informationer fra postoperativ oplæring genopfriskes, der kan udleveres relevante pjecer. Patienten kan få fremvist forskellige prøver på nye hjælpemidler herunder undertøj eller badetøj fra forskellige firmaer. 

 

Samliv 

Lytte og evt. rådgive i forhold til de problemer, patienten/partner beskriver. Der kan evt. udleveres relevante pjecer. Ved behov henvises til Sexologisk Klinik.  

 

Objektiv undersøgelse 

I samarbejde med patienten skiftes stomibandagen. Hud og stomi observeres i forhold til evt. afvigelser. Hvis der er hud - eller bandageproblemer, handles der på dette. Der kan f.eks. tilbydes hudplejemidler eller en anden bandagetype, og der gives evt. ny tid til opfølgning. 

Ved Studor Pouch/Melchiorblære kan en restscanning og evt. et flow komme på tale, hvis patienten har symptomer på tømningsbesvær. 

 

Opfølgning på bevilling 

Der følges op på om der er udarbejdet bevillingsansøgning på relevante remedier. Hvis ikke gøres dette. Ved behov kan der anmodes om ændring i bevillingen.  

Det sikres at patienten har nok remedier til bevillingen er gået igennem, alternativt tilsendes de til patienten gennem mail til hjemmepatienter@rn.dk.  

 

Planlægning 

Patienten informeres om at der er mulighed for en ekstra konsultation ved behov.  

 

Efter konsultationen 

Sygeplejersken dokumenterer i NordEPJ i henhold til afdelingens instruks. 

 

Definition af begreber 

Ved urinafledende operationer er der lavet urinafledning i form af urostomi (Brickerblære), hvor der vil ofte også er lavet cystectomi, eller kontinent urostomi (Indiana Pouch, Kochs reservoir) eller blæresubstitution (Studor pouch, Melchiorblære), hvor der er lavet cystektomi. 

 

Målgruppe – modtagelse 

Sygeplejersker der varetager stomiambulatoriet. 

 

Formål 

At patienten får kontrolleret sin urinafledning efter operationen: 

 - I forhold til Brickerblære observeres hud og stomi. 

 - I forhold til Studor Pouch gives der vejledning i vandladningsinterval og kontinenshjælpemidler 

At støtte patienter og pårørende omkring deres eventuelle frustrationer/bekymringer i forhold til den ændrede tilværelse. 

 

Referencer 

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa 

Pakkeforløb for kræft i urinvejene, Sundhedsstyrelsen 

Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation 

Forsamtale og stomimarkering forud for cystektomi