Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant 3-5 ugers sygeplejekonsultation til patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation

Beskrivelse

Ansvar

Sygeplejekonsultationen foretages af sygeplejerske med kompetence og erfaring i sygepleje til patienter, der får lavet urinafledende operationer.

Revision af instruksen foretages af ressourceperson i ambulatoriet, og instruksen godkendes af den overlæge, der er ansvarlige for blærecancer.

 

Planlægning

Forløbskoordinatoren planlægger 1. sygeplejekonsultation.

Der bookes tid i stomiambulatoriet, 45 minutter.

Tidspunkt afhænger af hvilken urinafledning, der er tale om.

 

Konsultationen

Forberedelse

Læge- og sygeplejenotater, histologi- og blodprøvesvar tjekkes.

Symptomafklaring

Der spørges til gener efter operationen. Følgende symptomer kræver udredning:

  • • Hævelse, rødme og evt. smerter i ben

  • • Dårlig almentilstand/udtalt træthed

  • • Mangelfuld sårheling – pus/sekretion fra sår

  • • Manglende funktion af stomi

  • • Misfarvning af stomi

  • • Mangelfuld blæretømning (ved Studor Pouch)

  • • Feber

  • • Hudproblemer

  • • Stærke smerter

 

Smerter i maven kan være luft eller træg tarmfunktion, forårsaget af ændring af nerveforsyning til rectum, sammenvoksninger eller anderledes placering af tarmene i abdomen. Obs. hernie ved stomi eller cikatrice. Ved smerter i knoglesystemet skal man være opmærksom på evt. metastaser.

Almensymptomer i form af utilsigtet vægttab, opkastning, diarre eller symptomer på subileus skal udredes.

Hvis der er akutte problemer eller umiddelbare opklaringsspørgsmål kontaktes teamoverlæge.

I tilfælde af symptomer, der kræver lægelig vurdering, haste-skrives journalnotatet og lægges til teamlæge

Spørgsmål i relation til den urinafledende operation

Ved urostomi spørges om funktion af stomi og bandage og eventuelle hudgener. Der spørges ind til, hvordan det går med at håndtere stomien (er der hjælp fra hj.spl. etc.)

Ved kontinent urostomi spørges til tømning af reservoir, evt. skylning for tarmslim, kontinens, gener fra hud og funktion af plaster.

Ved blæresubstitution spørges til vandladningen (stråle, blæretømning, kontinens og hyppighed) og om funktion af eventuelle hjælpemidler. Der spørges ind til patientens kendskab til bækkenbundstræning og patienten instrueres evt. i dette både mundtligt og skriftligt.

Livskvalitet

Der spørges ind til, hvordan dagligdagen fungerer. Ved behov kan råd og informationer fra postoperativ oplæring genopfriskes, der kan udleveres relevante pjecer. Patienten kan få fremvist forskellige prøver på nye hjælpemidler herunder undertøj eller badetøj fra forskellige firmaer.

Samliv

Lytte og evt. rådgive i forhold til de problemer, patienten/partner beskriver. Der kan evt. udleveres relevante pjecer. Ved behov henvises til Sexologisk Klinik.

Objektiv undersøgelse

I samarbejde med patienten skiftes stomibandagen. Hud og stomi observeres i forhold til evt. afvigelser. Hvis der er hud - eller bandageproblemer, handles der på dette. Der kan f.eks. tilbydes hudplejemidler eller en anden bandagetype, og der gives evt. ny tid til opfølgning.

Ved Studor Pouch/Melchiorblære kan en restscanning og evt. et flow komme på tale, hvis patienten har symptomer på tømningsbesvær.

Planlægning

Der præ-bookes ny tid i stomiambulatoriet 3-4 mdr. senere. Den bør planlægges til at ligge efter næste lægekonsultation, hvor pt kan blive spurgt om behovet for en konsultation i stomiambulatoriet.

 

Efter konsulationen

Sygeplejersken dokumenterer i Clinical Suite i henhold til afdelingens instruks.

Ved behov lægges journalnotatet til teamlæge efter skrivning mhp vurdering af evt. tiltag før næste besøg.

Hvis der ved konsultationen har været symptomer eller spørgsmål, som patient eller sygeplejerske ønsker vurderet/besvaret af læge, sender teamoverlægen brev til patienten med dette.

 

Definition af begreber

Ved urinafledende operationer er der lavet urinafledning i form af urostomi (Brickerblære), hvor der vil ofte også er lavet cystectomi, eller kontinent urostomi (Indiana Pouch, Kochs reservoir) eller blæresubstitution (Studorblære, Melchiorblære), hvor der er lavet cystektomi.

Ambulant sygeplejekontrol vil blive tilbudt til patienter, som har fået foretaget urinafledende operation.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation

 

Formål

At patienten får kontrolleret sin urinafledning efter operationen med henblik på funktion.

- I forhold til Brickerblære observeres hud og stomi.

- I forhold til Studor Pouch gives der vejledning i vandladningsinterval og kontinenshjælpemidler

At patienten gives tilbud om opfølgning og besvarelse af spørgsmål i forhold til den urinafledende operation, der er foretaget.

At afhjælpe patientens eventuelle frustrationer/bekymringer i forhold til den ændrede tilværelse

 

Referencer

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa, 1/10-2018, Strategi 2018, Region Nordjylland

Strategi 2018, Region Nordjylland

Pakkeforløb - kræft i blære og nyrer – PRI – Region Nordjylland, Forløbskoordinator Anette Højer Mikkelsen sygeplejerske, Forløbsleder Knud Fabrin overlæge, 22. februar 2017

Pakkeforløb for kræft i urinvejene, Sundhedsstyrelsen, versionsdato 1/9 2016

PRI: Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation

PRI: Forberedelsessamtale og oplæringsbesøg i Stomiambulatoriet

PRI: Ambulant sygeplejekonsultation til patienter, som har fået foretaget urinafledende operation

PDF: Sådan træner du din bækkenbund efter prostataoperation