Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelsessamtale og oplæringsbesøg i Stomiambulatoriet

Beskrivelse

Planlægning

Inden samtalen med patienten sikrer sygeplejersken sig, at de relevante undersøgelsesresultater foreligger, at der forefindes en operationsdato og tid til forberedelsessamtale i sengeafsnittet, og at der er udfyldt præbookingsskema og KRAM. Sygeplejersken sætter sig ind i, hvordan patienten har reageret på histologisvar og operationstilbud.

 

Selve forberedelsessamtalen og oplæringsbesøget

Der følges op på den samtale patienten tidligere har haft med læge og sygeplejerske. Herunder følges op på vigtigheden af mobilisering og kost både før, under og efter operationen. Der følges ligeledes op på det at undgå eller minimere rygning og alkohol op til operationen.

Hvis der ikke allerede er tilbudt kontakt med en person, som har tilsvarende urinafledning, gøres dette.

Uanset valg af urinafledende operation stomimarkeres patienten. PRI-instruks for stomimarkering følges.

Er der valgt Brickerblære forevises patienten forskellige bandagetyper. Patienten informeres om fordele og ulemper ved de forskellige bandagetyper.

Der informeres om pasning af stomi og dagligdagen med denne, tilkobling af natpose, hyppighed for bandageskift, mulighed for tilknytning af hjemmesygeplejerske og bevillingsansøgning.

Der klippes og påsættes stomibandage på stomi-attrap.

Patienten prøver evt. at klippe og påsætte en stomibandage på sig selv og medgives prøvekit. Patienten opfordres til at øve sig i at tilklippe og afprøve de forskellige bandager derhjemme. Der medgives skriftlig information med billeder omkring skift af stomibandage.

Er der valgt Studor Pouch, informeres der om blæresubstitutionens virkning, brug af uridom, og evt. bleer. Der informeres om klokkeslæts-vandladning, risiko for utæthed eller striktur/behov for eftertømning med kateter. Der forevises stomibandager i det tilfælde, at man under operationen må konvertere til Brickerblære. Patienten oplæres i RIK efter PRI-instruks for RIK.

Patienten informeres om, at omhyggeligt udført tandbørstning/mundpleje før og efter operationen nedsætter risiko for luftvejs- og operationsinfektioner. Tandbørstning/mundpleje skal foretages minimum to gange dagligt. Patienten opfordres til gå i bad hjemmefra enten på dagen eller aftenen før operationen.

 

Definition af begreber

Ved urinafledende operationer bliver der lavet urinafledning i form af urostomi (Brickerblære), hvor der oftest også laves cystektomi, eller blæresubstitution (Studor Pouch), hvor der laves cystektomi.

Cystektomi: fjernelse af blære. Hvis der er tale om blærekræft fjernes både blære, livmoder, æggestokke, og noget af skedens forreste del hos kvinder, mens mændene får fjernet blære og prostata.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, hvor der er planlagt cystektomi

 

Formål

At patientens forudsætninger i forhold til valg af urinafledning og forberedelse til operation bedres.

At patientens mestringsstrategi/coping efter operationen styrkes

 

Referencer

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa, 1/10 2018

Strategi 2018, Region Nordjylland

Pakkeforløb - kræft i blære og nyrer – PRI – Region Nordjylland, Forløbskoordinator Anette Højer Mikkelsen sygeplejerske, Forløbsleder Knud Fabrin overlæge, 22. februar 2017

Pakkeforløb for kræft i urinvejene, Sundhedsstyrelsen, versionsdato 1/9 2016

Stomimarkering gældende for mave-tarmkirurgi, Stomi-sygeplejerske Karen Jacobsen, 9/11 2015

PRI: Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation

PRI: Ambulant sygeplejekonsultation til patienter som har fået foretaget urinafledende operation

PRI: Ambulant 3-5 ugers sygeplejekonsultation til patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation

PRI: Ren Intermitterende Katerisation (RIK) eller Ren Intermitterende Dilatation (RID), gældende for Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital, Klinik Kirurgi og kræftbehandling, Urologi