Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation

Beskrivelse

Planlægning

Relevante undersøgelsesresultater bør foreligge eller bestilles: PET-scanning og evt. renografi samt GFR.

På MDT er der taget stilling til, om patienten skal tilbydes neoadjuverende kemoterapi inden cystektomien.

I samråd med lægen bør der være foretaget en vurdering af patientens fysiske og psykiske formåen. Vurderingen er med til at afklare, om patienten kan klare at gennemgå så stor en operation eller i stedet bør tilbydes stråleterapi (hvis dette er muligt i forhold til histologien).

 

Selve samtalen

Sygeplejersken følger op de informationer, der er givet af lægen i forhold til det præ- og postoperative forløb:

 • Rygning: Hvis patienten ryger opfordres til rygestop, evt. hjælp hertil

 • Alkohol: Hvis patienten drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger tilbydes hjælp til at nedsætte forbruget.

 • Kost: Spørg ind til appetit og evt. vægttab, evt. supplering med p-drik (der kan laves recept på p-drik hvis muligt eller købes protin-produkter fra Arla). Hvis normal appetit opfordres til almindelig, varieret kost op til operationen.

 • Motion: Forklare vigtigheden af daglig motion og høj puls dagligt op til operationen. Evt. trappetræning.

 • Seksualitet: Følge op på operationens påvirkning af samlivet.

 • Patienten tilbydes at blive sat i kontakt med en patient, der tidligere har fået foretaget samme operation.

 • Patienten får evt. forevist en stomipose.

 • Patienten gøres operationsklar med udfyldning af BT, puls, højde og vægt samt telefonnr. på patient og pårørende.

 • Patienten informeres om, at omhyggeligt udført tandbørstning/mundpleje før og efter operationen nedsætter risiko for luftvejs- og operationsinfektioner. Tandbørstning/mundpleje skal foretages minimum to gange dagligt.

 • Der udleveres skriftligt materiale:

  • Blærekræft fra KB (hvis patienten ikke i forvejen har fået denne udleveret)

  • Ark om tandbørstning/mundhygiejne

  • Enten: ”Din hverdag med urostomi” fra Coloplast eller ”Urostomi – tips og gode råd” fra Dansac

  • Maden er den bedste medicin

  • COPA – livet med stomi

  • Samt linket til hjemmesiden: ”Forløb ved fjernelse af blæren på grund af blærekræft eller hvis patienten ikke benytter computer: mappen ”Urostomi – robotassisteret”

  • Evt. udlevere pjecer om relevante forskningsprojekter efter aftale med lægen

 • Patienten får tilsendt tider til forberedelsessamtale og stomimarkering i stomiambulatoriet, samtale ved fysioterapeut, samtale med narkoselæge samt blodprøver.

 

Definition af begreber

Cystektomi: fjernelse af blære. Hvis der er tale om blærekræft fjernes både blære, livmoder, æggestokke og noget af skedens forreste del hos kvinder, mens mændene får fjernet blære og prostata.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker, der deltager i lægesamtale hvor det besluttes at patienten skal tilbydes cystektomi.

 

Referencer

Nationale kliniske retningslinier for behandling af blæretumorer i Danmark

PRI: Ambulant 3-5 ugers sygeplejekonsultation til patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation

Forsamtale og stomimarkering forud for cystektomi