Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation

Beskrivelse

Planlægning

Relevante undersøgelsesresultater bør foreligge eller bestilles: PET-scanning og evt. Renografi samt GFR

På MDT er der taget stilling til, om patienten skal tilbydes kemoterapi inden cystektomien

I samråd med lægen bør der være foretaget en vurdering af patientens fysiske og psykiske formåen. Vurderingen er med til at afklare, om patienten kan klare at gennemgå så stor en operation eller i stedet bør tilbydes stråleterapi (hvis dette er muligt i forhold til histologien). Det vurderes ligeledes, om patienten kan passe en Studor Pouch, hvis histologien giver mulighed for dette.

 

Selve samtalen

Sygeplejersken følger op de informationer, der er givet af lægen i forhold til det præ- og postoperative forløb herunder kost, motion og seksualitet, samt fordele og ulemper ved de forskellige urinafledende operationer, således at patientens forudsætninger til valg af urinafledning og forberedelse til operation bedres.

Patienten kramscreenes.

Patienten informeres om vigtigheden i at undgå eller minimere rygning og alkohol op til operationen. Patienten kan evt. henvises til ”Sund Info”, eller der er mulighed for at kontakte patientens kommune. Såfremt patienten ønsker at være anonym, informeres pt om de muligheder, der findes.

Har patienten haft et stort vægttab eller er småt spisende tilbydes ernæringsrecept på p-drik. Patienten rådgives endvidere i indtag af energirig kost.

Patienten får mulighed for at få stillet afklarende spørgsmål til den kommende operation.

Hvis patienten er afklaret i forhold til hvilken urinafledning, der skal foretages, tilbydes der samtale med en person, der har samme urinafledning.

Patienten får evt. forevist en stomipose.

Patienten gøres operationsklar med udfyldning af BT, puls, højde og vægt.

Patienten informeres om, at omhyggeligt udført tandbørstning/mundpleje før og efter operationen nedsætter risiko for luftvejs- og operationsinfektioner. Tandbørstning/mundpleje skal foretages minimum to gange dagligt. Patienten opfordres til gå i bad hjemmefra enten på dagen eller aftenen før operationen.

Der udleveres skriftligt materiale under hensyntagen til den enkeltes valg af operation og livssituation i øvrigt. Patienten medgives eller får tilsendt tider til henholdsvis opfølgende samtale i stomiambulatoriet, forsamtale på afdelingen, operationsdato og evt. manglende undersøgelser.

 

Definition af begreber

Ved urinafledende operationer bliver der lavet urinafledning i form af urostomi (Brickerblære), hvor der oftest også laves cystektomi, eller blæresubstitution (Studor Pouch), hvor der laves cystektomi.

Cystektomi: fjernelse af blære. Hvis der er tale om blærekræft fjernes både blære, livmoder, æggestokke og noget af skedens forreste del hos kvinder, mens mændene får fjernet blære og prostata.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der tilbydes cystektomi

 

Formål

At patientens forudsætninger i forhold til valg af urinafledning og forberedelse til operation bedres.

 

Referencer

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa, 1/10 2018

Strategi 2018, Region Nordjylland

Pakkeforløb - kræft i blære og nyrer – PRI – Region Nordjylland, Forløbskoordinator Anette Højer Mikkelsen sygeplejerske, Forløbsleder Knud Fabrin overlæge, 22. februar 2017

Pakkeforløb for kræft i urinvejene, Sundhedsstyrelsen, versionsdato 1/9 2016

PRI: Ambulant sygeplejekonsultation til patienter som har fået foretaget urinafledende operation,

PRI: Ambulant 3-5 ugers sygeplejekonsultation til patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation

PRI: Forberedelsessamtale og oplæringsbesøg i Stomiambulatoriet