Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicininstillation i urinblære med Cystistat, Uracyst, Gepan eller Ialuril

Beskrivelse

Cystistat/Uracyst/Gepan/Ialuril-instillation i blæren tilbydes patienter med Painfull bladder syndrome eller recidiverende cystit.

 

Planlægning

Forberedelse før instillation:

Urinen stixes. Findes der >2+ leucocytter el. nitrit sendes urin til D/R og der konfereres med læge om instillationen skal udsættes. Ved nytilkomne blæresymptomer konfereres med læge.

 

Fremstilling

Sterile handsker

Sterilt afdækningsstykke

Engangskateter

Usteril kapsel

Evt. Bodywash Neutral (vaskeservietter)

 

Ved Cystistat og Uracyst bruges følgende:

Intravenøs kanyle (lyserød)

Sprøjte (20 el. 50 ml.)

Spritswabs

Grøn studs (kateterkonnektor)

Cystistat 50 ml./Uracyst 20 ml.

 

Ved Gepan eller Ialuril bruges følgende

Forfyldt sprøjte med Gepan 40 ml. el. Ialuril 50 ml.

Grøn studs (ved Gepan forefindes denne i pakningen)

 

Fremgangsmåde

Medicinen trækkes op i sprøjte (Cystistat, Uracyst) eller den forfyldte sprøjte klargøres (Gepan, Ialuril).

Ved synlig forurening afvaskes genitalierne med vaskeservietter.

Kateteret lægges og residualurinen udtømmes.

Medicinen instilleres i blæren og skal helst forblive i blæren i min. 30 min.

 

Hyppighed

Gives en gang om ugen i 6 uger og herefter evt. en gang om måneden til patienten er symptomfri. Efter disse instillationer skal pt. tale med læge med henblik på behandlingseffekt.

 

Udlevering af medicin

Så længe pt. går i et kontrolforløb vedrørende denne problemstilling udleveres medicin + remedier herfra. I det øjeblik pt. afsluttes skal pt. selv betale medicinen. Diverse remedier tilsendes via indkøbskontoret på mail: hjemmepatienter@rn.dk.

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med painfull bladder syndrome eller recidiverende cystit

 

Formål

Midlertidig erstatning af glycosaminoglycan dvs. (GAG)-laget i blæren mhp. symptomlindring

 

Referencer

Brugsanvisninger:

Cystistat TM steril natrium hyaluronat opløsning.

Uracyst® Patientinformation. Stellar Pharmaceuticals Inc.

Gepanistill® instill Pohl Boskamp

Ialuril® Prefill THERABEL pharma