Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicininstillation i urinblære med Cystistat, Solatum, Gepan eller Ialuril

Beskrivelse

Solatum/Gepan/Ialuril-instillation i blæren tilbydes patienter med Painfull bladder syndrome eller recidiverende cystit.

 

På Urologisk Afdeling bruges følgende præparater:

Præparat

Indholdsstof/fer

Solatum

Natrium-hyaluronat

Gepan

Natrium-kondroitinsulfat

Ialuril

Natrium-hyaluronat, Natrium-kondroitinsulfat samt Kaliumklorid

 

Planlægning

Forberedelse før instillation:

Urinen stixes. Findes der >2+ leucocytter el. nitrit sendes urin til D/R og der konfereres med læge om instillationen skal udsættes. Ved nytilkomne blæresymptomer konfereres med læge.

 

Fremstilling

Sterile handsker

Sterilt afdækningsstykke

Engangskateter

Usteril kapsel

Evt. Bodywash Neutral (vaskeservietter)

Forfyldt sprøjte med Solatum 20 ml., Gepan 40 ml. eller Ialuril 50 ml.

 

Fremgangsmåde

Den forfyldte sprøjte klargøres

Ved synlig forurening afvaskes genitalierne med vaskeservietter.

Kateteret oplægges og residualurinen udtømmes.

Medicinen instilleres i blæren og kateteret fjernes.
Skal helst forblive i blæren i min. 30 min

 

Hyppighed

Gives en gang om ugen i 6 uger og herefter evt. en gang om måneden til patienten er symptomfri. Efter de første 6 behandlinger skal patienten tale med læge med henblik på behandlingseffekt, evt. telefonkonsultation

 

Udlevering af medicin

Så længe pt. går i et kontrolforløb vedrørende denne problemstilling udleveres medicin + remedier herfra. I det øjeblik pt. afsluttes skal pt. selv betale medicinen. Diverse remedier tilsendes via indkøbskontoret på mail: hjemmepatienter@rn.dk.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med painfull bladder syndrome eller recidiverende cystit

 

Formål

Midlertidig erstatning af glycosaminoglycan dvs. (GAG)-laget i blæren mhp. symptomlindring

 

Referencer

Brugsanvisninger:

  • Solatum

  • Gepanistill® instill Pohl Boskamp

  • Ialuril® Prefill THERABEL pharma