Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urodynamisk Undersøgelse

Beskrivelse

Forberedelse af patient

Patienten laver om muligt flow før undersøgelsen starter, hvis ikke et sådant haves.

Urinen stixes. Findes denne positiv, se venligst PRI-dokument: Standard for antibiotikabolus ved urodynamisk undersøgelse.

Hvis pt. er i anticholinergika da pause 1 uge før undersøgelsen, ellers noteres dette under kommentarer til undersøgelsen.

Pt. informeres om formål med undersøgelsen, samt hvorledes denne foregår og hvilke evt. gener der kan opstå efter undersøgelsen.

Pt. informeres om hvornår der gives svar på undersøgelsen.

Det vurderes, hvis ikke det fremgår af journalnotat/henvisning, om undersøgelsen skal laves med EMG afledning. Drejer det sig om en patient med neurogen blæredysfunktion, laves den altid med EMG.

 

Remedier til opdækning af assistancebord

2 grønne sterile afdækningsstykker

Steril kapsel til opsamling af urin via undersøgelseskateter

Undersøgelseskateter

10 ml sprøjte

Instillagel

Rectalkateter

Usterile handsker

Sterile handsker

Ved synlig forurening soigneres pt. efter gældende PRI-instruks: Urinvejsdrænage 5.5

 

Opdækning af assistancebord

Bordet dækkes med 1 sterilt grønt afdækningsstykke, hvorpå der lægges:

  • • 1 grønt afdækningsstykke

  • • 1 steril kapsel

  • • Undersøgelseskateter

  • • 10 ml. sprøjte

  • • 1 lille klat instillagel trykkes ud i kapslen til kateterspidsen

 

Halvdelen af det sterile grønne stykke foldes hen over de sterilt udpakkede ting.

På den anden halvdel af bordet lægges, instillagel, rectalkateter, sterile og usterile handsker.

 

Remedier til klargøring af urodynamisk apparatur

Vandslange

1l lun NaCl

2 transducere

2 manometerlines

2 stk. 20 ml. sprøjter

Rød kanyle

50 ml Nacl

 

Klargøring af urodynamisk apparatur

Tranducerne monteres på stativet, således at udtaget til manometerlinsne vender opad.

Blæretransduceren placeres i P1

Rectaltransduceren placeres i P2

Manometerlines monteres på hver transducer

2 x 20 ml sprøjter fyldes med NaCl og monteres nederst på tranducerne. Manometerlinse fyldes med NaCl. Sørg for at der ikke findes luftbobler i slangerne, da trykket måles i en ubrudt vandsøjle.

Skal undersøgelsen laves med EMG sættes elektroder på ledningerne (grøn er til jord).

 

Klargøring af patient

Patienten lejres på ryggen på det urodynamiske leje. Ved synlig forurening soigneres pt. efter PRI-instruks: Urinvejsdrænage 5.5.

Efterfølgende sprøjtes 10 ml instillagel i mandens urinrør og 5 ml i kvindens urinrør.

Herefter føres rectalkateteret ca. 10 cm op i rectum, og fikseres på indersiden af låret med englehud.

Undersøgelseskateteret lægges op i blæren, Blærekatetret fikseres med bomuldssnor og englehud, evt. kun med engehud. Obs ved meget sensitiv blære kan der anvendes et undersøgelseskateter med pigtial krølle. Ved hjælp af blærekateteret udtømmes blæren for residualurin og dette noteres på den flowstrimmel patienten lavede før undersøgelsen startede.

Skal undersøgelsen laves med EMG, raceres omkring anus og elektroderne placeres på hver side af externe sfinkter. Nul-elektroden placeres på hoftekammen (grøn).

Patienten hjælpes op at sidde og lejet omdannes til en stol. Blæren vil derefter langsomt blive fyldt med vand via kateteret. Patienten informeres om at fortælle når denne mærker den første fornemmelse af noget i blæren, den første vandladningstrang, en normal og en kraftig vandladningstrang.

 

Nulstil: Manometerlines kobles til hhv. rectal- og blærekateter, gennemskylles/fyldes med Nacl, og nulstilles i symfysehøjde.

 

Som det sidste inden undersøgelsen startes monteres den lune NaCl med vandslangen. Denne sættes i vandinfusionspumpen. Sørg for at slangen er fyldt med NaCl og uden luftbobler. Vandinfusionsslangen kobles til blærekateter (mærket med ”fill” på kateteret).

 

Start test: host (se nærmere om yderligere host nedenfor) start pumpen, marker FD, ND osv.

 

Før vandinfusionen starter, for hver 100ml. samt før vandladning opfordres pt. til at hoste (gerne til over 100 cm H2o). For inkontinente kvinders ved kommende, opfordres de til 3 kraftige host hurtigt efter hinanden (gerne over 100 cm H2O). Efter vandladning skal pt. ligeledes hoste.

Host: Tryk A på fjernbetjeningen

Knib: Tryk B på fjernbetjeningen

Uro: Tryk C på fjernbetjeningen

 

Skift væske: Tryk pauseknappen ind, tryk på ikonet: ”skift væske”, skift væsken og tryk OK og fortsæt.

Stop testen: efter endt flow stoppes testen. Residualurin måles via flowtragten ved udtømmelse af blærekatetret.

Print: Der svares ”ja” til print. Husk print rapport (F9 + ok) husk PQ plot.

Som udgangspunkt gentages undersøgelsen 2 gange. Skal der verificeres en detrusor er en undersøgelse ofte tilstrækkelig.

Rengøring: Leje, apparatur, tragt og målekande rengøres efter undersøgelsen.

Kommentarer til undersøgelsen.

Ting af betydning for tolkning af kurverne noteres

Disse noteres så de fremgår af undersøgelse 1, når denne printes ud.

Der dokumenteres i CL.

Stil spørgsmål til undersøgelsen:

  • • Fik jeg belyst den problemstilling der skulle undersøges.

  • • Er det en god undersøgelse?

 

Stoptest: Er det ikke muligt at påvise en detrusor, kan der uføres en stopstest. Hvilket betyder at patienten opfordres til at knibe kraftigt under vandladning, hvilket gerne skulle bevirke en detrusorstigning.

 

Definition af begreber

Urodynamisk undersøgelse: Funktionsundersøgelse af blæren hvor blæretryk, rektaltryk og EMG aktivitet måles under fyldningsfasen og under vandladningsfasen.

 

Formål

Formålet er at efterbevise patientens symptomer grafisk.

 

Referencer

Neurourology and Urodynamics 21:261^274 (2002)

Good Urodynamic Practices: Uro£owmetry, Filling ICS: http://www.ics.org/Documents/Documents.aspx?DocumentID=24

Cystometry, and Pressure-Flow Studies Werner Sch_fer,* Paul Abrams, Limin Liao, Anders Mattiasson, Francesco Pesce, Anders Spangberg, Arthur M. Sterling, Norman R. Zinner, and Philip van Kerrebroeck International Continence Society O⁄ce, Southme Hospital, Bristol, BSIO 5NB, United Kingdom