Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fordeling af ansvar og opgaver mellem jordemoder og opvågningspersonalet i forbindelse med sectio

 

Formål

At klargøre ansvars- og opgavefordeling vedrørende omsorg, pleje og behandling af kvinden og det nyfødte barn under ophold i Opvågningsafsnit efter sectio.

Aftaler

Efter sectio følger jordemoderen mor og barn til Opvågningsafsnit, og har som udgangspunkt ansvaret for barnet indtil 2 timer post partum. I den forbindelse varetager jordemoderen alle opgaver i relation til barnet, herunder:

 • At foranstalte navlesnors-pH – blodprøven bragt til analyse på Fødegangen.

 • At foretage børneundersøgelse.

 • At assistere og instruere, når barnet lægges til brystet.

 • At kontrollere uterus 1 og 2 timer post partum.

 • At give rhesusprofylakse ved rhesus D negative mødre med rh pos barn.

 • Evt. påklædning af barnet.

 • Foretage fødselsregistrering.

Opvågningssygeplejersken varetager alle opgaver i relation til opvågningsfunktionen for kvinden.

Jordemoderen kan, efter aftale med og rapport til opvågningssygeplejersken forlade Opvågningen, for at varetage andet arbejde, inden 2 timer post partum, under forudsætning af at:

 1. 1. En medfølgende fader/ledsager kan tage sig af barnet.

 2. 2. Jordemoderen skal sikre sig far/ledsager er orienteret om forventet ansvar og opgave.

 3. 3. Barnet intet alarmerende frembyder.

 4. 4. Jordemoderen om nødvendigt umiddelbart kan tilkaldes igen, og giver telefonnummer til personalet på opvågning.

Når jordemoderen forlader opvågningen 2 timer post partum, skal hun orientere forældrene om, at barnefader/ pårørende skal varetage pasning af barnet. Jordemoderen kan, om muligt, tilkaldes til ammehjælp. 

I ekstraordinære tilfælde kan barnet eventuelt flyttes på fødegangen eller efter to timer post partum til Barselsgangen. Så vidt det overhovedet er muligt holdes mor og barn samlet i opvågningsforløbet. Ved mistanke om ændringer i barnets tilstand kaldes jordemoderen, og ved mere akutte tilstande desuden anæstesilæge.

I situationer, hvor kvinden kommer på intensiv i længere tid, f.eks. HELLP eller større blødning, giver jordemoderen altid barnet videre til Barselsgangen, da de skal varetage plejen af dette. Barnefar kan inddrages og barnet og far kan være på Barselsgangen. I dag tiden varetager sygeplejerske/jordemoder på Barselsgangen plejen – herunder ammehjælp. I aften og nattevagter, vil det ikke altid være muligt at personalet fra Barselsgangen kan assistere.

Såfremt der kræves ro omkring plejen af mor, har personalet på intensiv mulighed for at sende far og barn op på Barselsgangen.