Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsretningslinjer for henvisning af patienter med sår og sårproblematikker til Ortopædkirurgien, Region Nordjylland

Formål

Den 1. april 2018 indføres der central visitation for sår i Region Nordjylland. Der tages vidtgående hensyn til den enkelte patient, således at lokale tilhørsforhold respekteres. Dette giver visitationen mulighed for at ensrette ventetider i regionen og give hurtigst mulig udredningstid og hurtig tid til klinisk beslutning.
Henvisningerne sendes fortsat på Edifact til 800153.

 

Instruksen er lavet sammen med Morten Ohrt fra praksissektoren, og den er publiceret i Nordkalotten, og sat i drift sidst i 2018

 

Målgruppe – modtagelse

Patientkategorier, der kan henvises:

 1. 1. Patienter med komplicerede, kroniske eller langsomt helende sår eksempelvis med nekroser, gule membraner eller infektion, herunder sår, hvortil der ønskes hjælp med diagnostisk udredning.

 2. 2. Diabetiske fodsår, henvisningerne fordeles til endokrinologer og internt i ortopædkirurgien.

 3. 3. Second opinion med sårtyper, der hører under andre områder, eksempelvis ikke helende operationssår.

 4. 4. Patienter med sår/smerter grundet iskæmi, hvor der ikke er yderligere tilbud eller patientønske om karkirurgisk intervention og hvor der ønskes vurdering mhp amputation.
  Patienter med iskæmiproblematik
  skal være karkirurgisk afklarede inden henvisning.

 5. 5. Patienter med stumpproblemer efter amputation.

 6. 6. Decubiti, hvis der er nekroser eller ingen heling.

 

Husk de kommunale sårsygeplejersker - der er et udstrakt samarbejde mellem hospitalssårambulatorierne og de kommunale sårsygeplejersker. Det sker gennem PLEJENET, hvor der kan udveksles billeder i høj kvalitet og tekst. Sårsygeplejerskerne opretter alle der skal henvises gennem dem i PLEJENET.

 

Metode

Henvisningen bør have følgende indhold

 • • Tentativ diagnose

 • • Årsag til henvisning

 • • Såranamnese med:
  Placering
  Sideangivelse
  Varighed
  Sårets udseende (sort, gult, rødt eller inficeret)
  Eventuelle tidligere behandlingstiltag
  Hvis anamnese fra hjemmesygeplejersken findes medsendes den gerne

 • • Oplysninger om co-morbiditet

 • • Foreliggende parakliniske undersøgelser bør anføres i henvisningen.

 

Er der mistanke om en akut tilstand f.eks. sepsis pga. et sår, diabetisk plantar abscess m.m. skal patienterne

stadig indlægges akut efter kontakt til relevant ortopædkirurgisk bagvagt. Man kan i akutte tilfælde også

kontakte en af de fagligt ansvarlige, som er : Specialeansvarlige overlæge Søren Thomsen 22 72 54 04,

eller sekretær for sårområdet Peggy Sue Holland 97 66 23 34, som omstiller til relevant overlæge.

 

Venlig hilsen

Fagområderne

Ortopædkirurgisk speciale

Aalborg Universitetshospital