Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til udredning af MND - sygeplejen

Modtagelse af patienten

På indlæggelses dagen afholdes indlæggelsessamtale hvor sygeplejen, ergoterapeut og fysioterapeut deltager. Således at man tværfagligt indhenter viden omkring patienten og får et fælles indblik i den enkeltes situation. Hvis patienten er set i neurologisk ambulatorie forinden indlæggelsen, er udrednngsprogrammet fastlagt. Mulige tider er skrevet i udredningsskemaet af neurologisk sekretær.

 

Modtagelse af MND patienten der er under udredning

 

Modtagelsen foregår ligesom den almen neurologiske patient, se link. Dog foregår indlæggelsessamtalen tværfagligt som ovenstående. https://pri.rn.dk/Sider/9890.aspx

 • • Udlevering af udredningsskema, med tider for undersøgelser, samt kontaktkort til ´patientens team og patientansvarlig læge´

 

 

Sygeplejefaglige handlinger under indlæggelsen

 

 • • Kost væske registrering i 2 døgn

 • • Vurdering af ADL funktioner under indlæggelsen - afklarer om patienten har fysiske vanskeligheder

 • • Peakflow måling – hvis patienten ikke kan medvirke til dette, bør lungefunktionsundersøgelsen aflyses

 • • Støtte til CPAP, hvis dette er udleveret af fysioterapeut.

 • • Ved respirationsinsufficens hvor ptt er funktionsdyspnø – henvises til RCV

 • • Ved symptomer på bulbær vanskeligheder henvises patienten till talepædagog

 • • Afdække om der er behov for støtte/vejledning af socialrådgiver

 • • Observerer og vurderer patienten ifht. kognitive vanskeligheder

 • • Opmærksomhed på at denne patientgruppe oftest har haft et længere varende udredningsforløb op til indlæggelsen på neurologisk afdeling og derfor kan der være behov for ekstra psykisk støtte til patient og pårørende – ved behov for psykolog hjælp skal patienten eller pårørende henvises af egen læge

 • • Vigtigt at dokumenterer hvis der er særlig forhold hos den enkelte patient eller pårørende, som er relevante at Neuromuskulært team er opmærksomme på

 

Sygeplejefaglige administrative opgaver

 

 • • Oprette og udfylde plejeforløbsplan, hvis der ved tværfagligt teammøde vurderes behov for støtte og hjælp i hjemmet, samt hjælpemidler

 • • Sende mail til diætist Tina Beermann, hvis der vurderes behov for tilsyn, <tina.beermann@rn.dk>

 • • Sende mail til socialrådgiver Nadia Bøg Ennoual, hvis der vurderes behov for tilsyn, nbe@rn.dk

 • • I de tilfælde hvor diagnosen stilles under indlæggelsen, udleveres Neuromuskulær team pjece, hvor der er telefonnumre og information omkring teamet. Udlevere actioncard hvis der ordineres åbenindlæggelse (link)

Referencer

Henvisning til referencer

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/03/ALS_CARE.pdf