Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for Reumatologisk forvagt

Vagtopgaver:

Kalder bæres kl. 8.00-18.00, weekend 9.00-15.00

Visitation til akut indlæggelse

 • • Vagthavende læge, Reumatologisk læge, kan modtage patienter til akut indlæggelse fra praktiserende læge/AMA/Medicinsk visitator/eget amb. Visitationen betragtes som rent lægeligt anliggende.

 • • Hvis AMA eller anden sygehusafdeling ønsker at indlægge en patient akut i Reumatologisk sengeafdeling kræver dette telefonisk læge til læge kontakt mellem henvisende afdeling og vagthavende reumatolog. Henvisende læge har ansvaret for, at medgive det fornødne ledsagepersonale i forbindelse med overflytningen til reumatologisk sengeafdeling.

 • • Indlæggelse i Reumatologisk sengeafdeling foregår sædvanligvis på hverdage i tidsperioden kl. 8-15. Indlæggelse uden for disse tidspunkter kun i force majeure-situationer.

 

Dagtid på hverdage:

Vagthavende befinder sig i dagtiden på hverdage på Nord

Opgaver:

 • • Besvare spørgsmål fra praktiserende læger og læger på andre afdelinger.

 • • Forvagten forlader morgenkonferencen kl. 8.20 og mødes med sygeplejerskerne i reumatologisk amb. i stueetagen. Her tages stilling til blodprøvesvar, som ikke kan vente til ambulatoriekonferencen kl. 11.30 og andre akutte problemstillinger herunder også receptfornyelser. EKG på infusionspatienter godkendes.

 • • Forvagten deltager i følgende konferencer:

 • • Morgenkonference

 • • Amb konference kl 11.30

 • • Rgt konference kl. 11.45

 • • Middagskonference kl. 12.30

 • • Diskuskonference (se afsnit om denne)

 • • Forvagten har ”stuelægefunktion ” på Nord – og det indebærer blandt andet følgende opgaver:

 • • Varetagelse af opgaver der er besluttet på konferencerne (feks vurdering af akutte/subakutte patienter, receptskrivning, bestilling af diverse undersøgelser)

 • • Vurdering af akutte/subakutte patienter

 • • Indlæggelser fra amb

 • • Ledinjektioner på reumatologiske patienter

 • • Receptskrivning (NB amb-sygeplejersker udarbejder liste på ptt der har ringet og bedt om receptfornyelse)

 • • Godkendelse af blodprøver og EKGer – f.eks forud for udskrivning af tricykliske antidepressiva i diskus

 • • Håndtering af obs cauda equina patienter

 • • Introduktion af stud. med.

 • • Oplæring af stud. med. i venflonanlæggelse samt journaloptagelse

 • • Finde og klargøre patienter til undervisning efter aftale med lektorerne

I tilfælde af, at journal dikteres senere end sekretæren kan nå at skrive den samme dag (man-torsdag senest kl. 15, fredag senest kl. 14) skrives et kort notat i CLINICAL med indlæggelsesårsag, vigtige objektive fund, evt. vigtig biokemi/undersøgelser og behandlingsplan. Den fulde journal dikteres og skrives af sekretæren næste hverdag.

 

Hverdage kl. 15.00-18.00

Vagthavende er på sengeafdelingen senest kl. 16

Opgaver:

 • • Lave indlæggelsesjournal på eventuelle akutte patienter der endnu ikke har fået skrevet journal eller ved overflytninger. Det er vigtigt at dette arbejde prioriteres, så der er tid til at følge op på de initiale prøvesvar og få lagt en behandlingsplan inden vagten overdrages til nyre-endo kl. 18.00.

 • • Følge op på ny-indlagte patienter

 • • Godkende blodprøver og andre prøvesvar på indlagte patienter i opgavelisten

 • • Sikre at opgavelisten for de ambulante patienter er tømt – hvis ej, gøres dette

 • • Følge op på dagens stuegang

 • • Tage sig af øvrige problemstillinger på sengeafsnittet (aftenstuegang)

 • • Besvare spørgsmål fra praktiserende læger og læger på andre afdelinger.

 • • Inden 18.00 kontaktes Nyre-Endo FV (88 336) mhp. vagtoverdragelse. Det gælder især uafsluttede akutte undersøgelser og dårlige patienter.

Weekend fra 9.00-15.00

 • • Lave indlæggelsesjournal på eventuelle akutte patienter der endnu ikke har fået skrevet journal eller ved overflytninger. Det er vigtigt at dette arbejde prioriteres, så der er tid til at følge op på de initiale prøvesvar og få lagt en behandlingsplan inden vagten overdrages til nyre-endo kl. 15.00.

 • • Gennemgang på ny-indlagte

 • • Stuegang på indlagte patienter

 • • Besvare spørgsmål fra praktiserende læger og læger på andre afdelinger.

Inden 15.00 kontaktes Nyre-Endo FV (88 336) mhp. vagtoverdragelse. Det gælder især uafsluttede akutte undersøgelser og dårlige patienter

Spørgsmål konfereres med beredskabsvagten (BR på vagtplan, tlf.nr findes på bagsiden af vagtskema)

”Internmedicinske” problemstillinger i øvrigt vedrørende indlagte patienter i Reumatologisk Sengeafsnit konfereres som vanligt af forvagt med egen specialevagt/tilstedeværelsesbagvagt i medicinerhuset.

Obs! Man-torsdag efter kl. 15.00 og fredag efter kl. 14.00 samt i weekenden skal alle notater skrives manuelt i journalen grundet manglende sekretærdækning