Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af CADD-Solis infusionspumper til Tazocin

 

Definition af begreber

 

Billede 3

 

 

 

 

 

Materialer du skal bruge

 • • Infusionspose med Tazocin (320 ml)

 • • Tilkoblingslange

 • • CADD-solis pumpen

 • • Taske til pumpe+pose

 • • Klorhexidinservietter/swaps og NaCl sprøjter – til tilkobling af patienten

 

Indstilling af pumpen

 1. 1. Tænd pumpen på højre yderside

 2. 2. Tryk på ”opgaver”

 3. 3. Brug piletasterne til du når ”Se avancerede opgaver”. Tryk ”vælg”

 4. 4. Brug piletasterne til du når ”Start ny patient”. Tryk ”vælg”

 5. 5. Pumpen skriver ”Fuldførelsen af denne opgave overskriver alle infusionsindstillinger” - tryk ”Forsæt”

 6. 6. Tast koden 456 ved hjælp af piletasterne – Tryk ”accepter værdi”

 7. 7. Vælg den hovedindstilling du ønsker at bruge = Kontinuerlig infusion – tryk ”vælg”

 8. 8. Brug piletasterne og vælg den behandling du ønsker at indstille pumpen til. (Tazocin)

 9. 9. Pumpen skriver ”vælg medikament”, vælg 12 G eller 16+2G, tryk ”vælg”

 10. 10. Pumpen skriver ”Er disse rigtige” Kig på indstillinger, og se om det stemmer overens med den behandling som du skal indstille. Hvis det gør det, så tryk ”Ja”

 11. 11. Pumpen skriver ”Gennemgå pumpeindstillinger” - Tryk på ”gennemgå”

 12. 12. Hvis resten af indstillingerne stemmer overens i dosis, dosishastighed og interval, så gå helt i top ved hjælp fra piletasterne og tjek dine indstillinger. Er du tilfreds, trykker du ”Acceptér værdi” ved hver enkelt.

Påsætning af infusionspose

 1. 1. Tag låsearmen ned i højre side og sæt kassettebeslaget på i bunden så det siger klik.

 2. 2. Tag låsearmen op igen.

 3. 3. Tag infusionsposen med Tazocin - Sæt spiken i denne.

 4. 4. Pumpen skriver ”fyld slangen?”. Tryk ”Ja” og fyld slangen op. Der er ca. 3,7 ml. Tryk på ”stop” når den er fyldt. Luk for den klemskrue som sidder på slangen.

 5. 5. Pumpen skriver ”Start pumpe” – Vælg ”Nej”, hvis du har valgt en kontinuerlig indstilling, da pumpen ellers går i gang med det samme.

 6. 6. Tryk på ”opgaver” og ved hjælp af piletasterne vælg da ”nulstil reservoir volumen”

 7. 7. Pumpen skriver ”nulstil reservoir volumen til 320ml ml”. Du skal sikre dig, at det er de rette antal ml der står på skærmen, som også fremgår på infusionsposen. Tryk ”Ja”.

 

Tilkobling til patienten

1. Brug alm åbne procedure, og skyl godt igennem med med NaCl inden du kobler infusionen til.

2. Tjek efter, at du har husket at åbne alle klemskrue fra patient til maskine.

3. Tryk start og du kan høre pumpen starter.

 

Hvis du udelukkende skal skifte posen ved kontinuerlig behandling, følges proceduren for påsætning af infusionsposen, samt trin 2 og 3 ved tilkobling.

 

 

 

 

 

Quick problemløser til CADD-SOLIS VIP pumpe

1

Billedresultat for cadd solis fejlmelding

1.Rød alarm – ”Okklusion nedadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og patient”

A: Kan være en klemskrue mellem pumpe og patient som ikke er blevet åbnet.

B: Der kan findes et knæk på slangen.

Løsning: Åben for alle klemskruer og afklar om der findes et knæk på slangen. Pumpen vil fjerne alarmen når problemet er løst og pumpen fortsætter infusionen.

 

2

Billede 25

2. Orange alarm – der opstod strømafbrydelse mens pumpen kørte, skift batterier

 

A: Pumpen er ved at løbe tør for strøm og batterier skal skiftes.

Løsning: Åbn kammer ovenpå pumpen, ved at dreje på armen. Skift da batterierne og luk igen. Tænd pumpen på siden og tryk på ”start” når billedet kommer frem.

 

3

Billede 24

3. Orange Alarm – Reservoir volumen lav

 

A: Pumpen gør blot opmærksom på at der er meget lidt væske tilbage i infusionsposen. Det kan godt være at dette er rigtig, men pumpen er ikke intelligent nok til at vide at vi skifter posen. Den arbejder i intervaller, og ved derfor ikke at vi kun vil give et antal doser indtil vi skifter pose. Derfor gør den opmærksom på at der ikke er nok væske til en ny dosis.

Løsning: Tryk ”acceptér” og ”start”.

 

4

Billede 20

4. Rød alarm – Luft i slange detekteret. Tryk på ”Acceptér”, og fyld så slangerne

 

A: Her er problemet luft i slangen, og pumpen vil bede om at luften fjernes før den kan køre videre.

 

Følg nedenstående instruktion og brug evt. billederne ovenover

 1. 1. Tast ”acceptér”.

 2. 2. Tast ”opgaver”

 3. 3. Pumpen skriver ”Fyld slange”. Tast ”ja”

 4. 4. Pumpen skriver ”Frakobl slange fra patienten”. Her skal du ikke frakoble patienten, men tast “fyld”. Den mængde luft som kan være i slangen er ikke farlig for patienten, og kan derfor godt primes igennem.

 5. 5. Pumpen primer manuelt, og stopper derfor først når du trykker stop. Lad pumpen prime ca. 2,3ml igennem, og tast da ”stop”. Pumpen skriver ”forsæt fyldning”. Tast ”nej”.

 6. 6. Pumpen skriver ”start pump”. Tast ”ja”

 

5

Billede 22

5. Rød alarm – Okklusion opadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og reservoir

 

A: Der findes et problem mellem kassettebeslag og pumpen

Løsning: Lås låsearmen op, tag kassettebeslag af og sæt dette på igen.

B: Der er en klemskrue som ikke er åben.

Løsning: Undersøg om alle klemskruer er åbne og at der ikke findes et knæk på slangen.