Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination til anæstesisygeplejersken på Nord Anæstesi.

Formål

At sikre at anæstesisygeplejersken kan reagere adækvat.

At forebygge utilsigtede hændelser.

Baggrund

Ved operation i generel eller regional anæstesi varetages klinisk observation og monitorering af anæstesisygeplejerske og/eller anæstesiolog, samt personale under uddannelse hertil.

Personalesammensætningen under anæstesier er forskellig, og afhængig af patientens tilstand, samt omfanget af det kirurgiske indgreb. Det vil altid være en speciallæge, som har det overordnede ansvar for patienten. Hvem der er ansvarlig for anæstesien, skal være tydeligt for alt involveret anæstesipersonale inden indledningen.

Ved enhver form for tvivl under anæstesien omkring observationer, handlinger eller medicinering, kontaktes den ansvarlige anæstesiolog.

Præoperativt

Ved det præanæstesiologiske tilsyn foretages ordination på anæstesijournalen af anæstesitype, samt ordination af de væsentligste medikamenter, som skal anvendes.

Ordinationen af anæstesien er at betragte som en rammeordination, hvorunder anæstesisygeplejersken qua sin uddannelse og erfaring doserer og justerer løbende peroperativt afhængigt af patientens behov og af anæstesisygeplejerskens observationer. Evt. afvigelser fra ordinationerne aftales med den ansvarlige anæstesiolog.

Peroperativ rammeordination udover anæstesiplanen

Anæstesisygeplejersker og anæstesilæger der ikke er speciallæger må administrere følgende lægemidler

i akutte situationer uden at konferere med speciallæge i anæstesi.

 

Ved bradykardi og blodtryksfald kan gives vasopressor. Hos hjertepatienter aftaler den ansvarlige

anæstesilæge og anæstesisygeplejerske hvilket præparat der anvendes og hvilket MAP der tilstræbes

under anæstesien.

  • • Efedrin: Ved MAP < 60 mmHg. Bolus 5-10 mg iv. Kan gentages. Ved behov for hyppig indgift, kontakt anæstesilæge.

  • • Phenylephrin (metaoxedrin): Ved Puls > 80/min. Bolus 0,1-0,2 mg iv. Kan gentages. Ved behov for hyppig, kontakt anæstesilæge.

  • • Atropin: Ved puls < 35/min. 0,01-0,02 mg/kg iv. Kontakt anæstesilægen.

Udover de medikamenter, som fremgår af anæstesijournalen, kan der under eller afslutningsvis i anæstesien opstå behov for at give medikamenter, som ikke er ordineret på anæstesijournalen.

  • • Ondansetron: 4 mg iv.

  • • Fentanyl: 0-5 mikrogram/kg iv. Doseres efter effekt og kan gentages. Fentanyl er kontraindiceret til patienter, der går direkte til stationært afsnit.

  • • Paracetamol: 1 g. Må gives, hvis > 6 timer siden seneste administration.

  • • Dexametason: 4 mg ved tidligere konstateret PONV. Konfereres med anæstesilæge.

 

Per- og postoperativ behandling af shivering

  • • Overvej Petidin, Alfentanil eller Fentanyl i samråd med ansvarlig anæstesilæge.

Postoperativ medikamentel behandling

Anæstesisten følger i udgangspunktet den postoperative plan, og kan supplere med behandling efter

opvågningsafsnittets rammeordination, samt smertestillende præparater nævnt på overstående liste.

Force Majeure

Denne vejledning forhindrer ikke anæstesipersonale i at handle på eget initiativ ved akut opståede livstruende tilfælde, hvor lægehjælp ikke er tilgængelig hurtigt nok. Anæstesiologen skal dog tilkaldes omgående.