Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NF - EP henvisningsoplysninger

 

Formål

At angive hvilke hovedoplysninger der skal bruges i forbindelse med neurofysiologiske undersøgelser.

 

Definition af begreber

SEP: Somatosensorisk Evoked Response

VEP: Visuelt Evoked Response

 

Beskrivelse

Se følgende side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning til EP (VEP, SEP, MEP)

 

Patient Cpr.:

Navn:

Henvisende afdeling, tlf. og fax nr.

 

Henvisningsårsag / klinisk problem / diagnose:

 

Cerebrale infektioner, traumer eller operationer:

JA

NEJ

CT/MR-scanning

 

JA, Dato og konklusion

 

 

NEJ

Medicin:

 

JA, Hvilken medicin?

 

 

NEJ

Kort resume af sygehistorien og neurologiske fund:

 

 

 

 

Har patienten fået lavet EP før?

 

JA, Hvor?:

 

NEJ

EP bedes udført mens patienten er indlagt:

 

 

Patienten forventes udskrevet den:

 

EP bedes udført ambulant: 

 

Henvisende læge:

Navn og dato: