Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SYNACTHEN-TEST i reumatologisk ambulatorium

 

Formål: Stimulationstest til diagnostik af binyrebarkinsufficiens.

 

Princip: Plasma kortisol-koncentrationen bestemmes efter stimulering med Synacthen, som er en ACTH analog.

Hos raske vil Synacthen stimulere den endogene kortisoludskillelse.  

Der tages prøve til p-Kortisol før og 30 min. efter iv. injektion af 1 ml Synacthen 0,25 mg/ml.

 

Udføres: I reumatologisk ambulatorium 7. sal (Dagafsnit 2), Aalborg Universitetshospital Nord.

 

Indikation: Ved mistanke om binyrebarkinsufficiens hos patienter tilknyttet Reumatologisk Afdeling.

 

Kontraindikation: Allergi overfor indholdsstoffet tetracosactid.

Synacthen® testen kan foretages under både graviditet og på ammende kvinder, men graviditet og pågående østrogenbehandling kan påvirke resultatet.

 

Bivirkninger: Lokal irritation ved indstikssted, kløe, rødme eller kvalme. Anafylaktisk reaktion og angioødem er meget sjældent, men anafylaksiberedsskab skal være tilgængeligt på stuen. 

 

Forberedelse:

 • • Prednisolon skal være seponeret/pauseret i minimum 48 timer inden. Hvis prednisolon kun er pauseret, så kan patienten genoptage præparatet umiddelbart efter undersøgelsen.

 • • Patienten bookes til fremmøde i ambulatoriet 7. sal om morgenen.

 • • Kan udføres akut på alle tidspunkter af døgnet på sengeafsnittet.

 • • Lægen ordinerer ”Rp. Synacthen-test” i journalen.

 

Procedure på prøvedagen:

 • • Sygeplejersken bestiller fra morgenstunden rekvisition Synacth – til ”tages på afdelingen”.

 • • Blodprøvesedlen bliver herefter printet ud (husk at ændre til 7. etage hvis muligt)

 • • Kun én seddel nødvendig – den gælder for både før- og efterprøven.

 • • Rekvirer bioanalytiker elektronisk via Columna Opgavesystem. Husk at ændre tiden til det tidspunkt, hvor nulværdien skal tages.

 • • Evt. ring til bioanalytiker (64517/64519) for at sikre at opgaven er modtaget og de kommer til rette tid.

 • • Patienten skal hvile en halv time før første blodprøve (0-værdi).

 • • Testen foregår i liggende stilling. Patienten må ikke gå eller udføre anden fysisk aktivitet under testen.

 • • Sygeplejerske lægger et venflon i perifer vene. Bioanalytiker tager blodprøve (p-kortisol) til tiden 0.

 • • Umiddelbart efter indgiver sygeplejerske 1 ml = 0,25 mg Synacthen iv. (over ca. 1 minut). Venflon skylles efter med ca. 5 ml isoton NaCl 9 g/l.

 • • Efter 30 min tages ny blodprøve. Aftal med bioanalytiker hvis der går længere tid inden indgift så tiden passer.

 • • Venflon fjernes.

 • • Patienten kan forlade sygehuset. Yderligere kontrol ikke nødvendigt.

 

Observationer: Patienten observeres for de bivirkninger der kan forekomme.

 

Fortolkning: For patienter >18 år er normalt respons en stigning til >420 nmol/l.

 

Referencer:  National Behandlingsvejledning: Primær- og sekundær binyrebarkinsufficiens (endokrinology.dk);  laboratorievejledning.rn.dk