Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SYNACTHEN-TEST i reumatologisk ambulatorium

Formål: Stimulationstest til diagnostik af binyrebarkinsufficiens.

Princip: Plasma kortisol-koncentrationen bestemmes efter stimulering med Synacthen, som er en ACTH analog.

Hos raske vil Synacthen stimulere den endogene kortisoludskillelse.  

Der tages prøve til p-Kortisol før og 30 min. efter i.v. injektion af 1 ml Synacthen 0,25 mg/ml.

Udføres: Elektivt i reumatologisk ambulatorium 7. sal (Dagafsnit 2), Aalborg Universitetshospital Nord.

Indikation: Ved mistanke om binyrebarkinsufficiens (primær eller sekundær) hos patienter tilknyttet Reumatologisk Afdeling.

Kontraindikation: Graviditet (medmindre der er tale om akut binyrebarkinsufficiens). Allergi overfor indholdsstoffet tetracosactid.

Bivirkninger: Lokal irritation af indstikssted, kløe, rødme eller kvalme. Anafylaktisk reaktion og angioødem er meget sjældent, men anafylaksiberedsskab skal være tilgængeligt på stuen. 

Forberedelse:

 • • Pause prednisolon i minimum 48 timer inden (gerne 2 uger inden jf. lokale endokrinologer).

 • • Patienten bookes til fremmøde kl. 08.00.

 • • Kan udføres akut på alle tidspunkter af døgnet på sengeafsnittet.

 • • Senest dagen inden bestilles ampullen med Synacthen på Akut Modtage Afsnittet (AMA) på tlf. 97664310. Synacthen-ampullerne er placeret i køleskab på AMA2.

 • • Bestil en portør til at gå op AMA2, hente medicinen og bringe den til Information Syd. Sygehustaxa bringer den til Information Nord, hvor sygeplejerske fra reumatologisk dagafsnit henter den. Kuverten markeres ”Reumatologisk ambulatorium 7. sal”.

Procedure på prøvedagen:

 • • Sygeplejersken bestiller fra morgenstunden kl. 8.00 rekvisition Synacth – til ”tages på afdelingen”.

 • • Blodprøvesedlen bliver herefter printet ud (husk at ændre til 7. etage hvis muligt)

 • • Kun én seddel nødvendig – den gælder for både før- og efterprøven.

 • • Rekvirer bioanalytiker elektronisk via Columna Opgavesystem. Husk at ændre tiden til det tidspunkt, hvor nulværdien skal tages.

 • • Ring til bioanalytiker (64517/64519) for at sikre at opgaven er modtaget og de kommer til rette tid.

 • • Patienten skal hvile en halv time før første blodprøve (0-værdi).

 • • Testen foregår i liggende eller siddende stilling. Patienten må ikke gå eller udføre anden fysisk aktivitet under testen.

 • • Sygeplejerske lægger et velfungerende venflon (lyserød i perifer vene). Bioanalytiker ankommer og tager blodprøve (p-kortisol) til tiden 0.

 • • Umiddelbart efter gives injektion Synacthen 0,25 mg=1 ml i.v. langsomt (over ca. 1 minut). Venflon skylles efter med 10 ml isoton NaCl 9 g/l. Foretages af vagthavende læge.

 • • Aftal med bioanalytiker hvis der går længere tid inden indgift, da næste prøve skal tages præcis 30 min senere.

 • • Efter 30 min tages blodprøve nr. 2. Tages også mens patienten hviler. 

 • • Venflon fjernes.

 • • Patienten kan forlade sygehuset. Yderligere kontrol ikke nødvendigt.

Observationer: Patienten observeres for de bivirkninger der kan forekomme.

Fortolkning: For patienter >18 år er normalt respons en stigning til >420 nmol/l.

Referencer:  National Behandlingsvejledning: Primær- og sekundær binyrebarkinsufficiens (endokrinology.dk);  laboratorievejledning.rn.dk