Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

Beskrivelse

Postoperativ smertebehandling hos patienter i høj dosis opioid behandling (svarende til mere end 90 mg morfin/døgn eller andet opioid i ækvipotent dosis).

Indikation

En væsentlig del af patienter med kroniske smerter som gennemgår en operation frembyder svære smerter i det postoperative forløb. Dette gælder særligt for patienter i høj dosis opioid behandling. Det er vist at NMDA-receptoren er af stor klinisk betydning for vedligeholdelse af kroniske smerter. Dette er baggrunden for behandling med Ketamin og Metadon, som begge blokerer NMDA-receptoren.

Kontraindikation

Præeklampsi og eklampsi. Forsigtighed ved kardial insufficiens, ubehandlet hypertension og psykisk lidelse.

Præmedicin

Metadon 5 mg

Paracetamol 1 g

Sædvanlig præmedicin inkl. vanlig opioid

Peroperativ behandling

Efter anæstesiindledning gives S-ketamin 0,3 mg/ kg som bolus efterfulgt af infusion 0,3 mg /kg /time.
En time før afslutning af operationen reduceres infusion af S-ketamin til 5 mg/time.

Postoperativ smertebehandling

Supplere den vanlige smertebehandling med infusion S-Ketamin 5 mg/time, som ophører når patienten opfylder vanlige kriterier for udskrivelse til stamafdeling.

Blandingsvejledning

Blandingsvejledning til infusion i 50 ml sprøjte:

4 ml S-Ketamin 25 mg/ml og 46 ml isotonisk NaCl, således at der opnås en koncentration på 2 mg/ml.

Bivirkninger

I opvågningsfasen kan forekomme hallucinationer, som kan behandles med Midazolam 0,5-1 mg.

Endvidere kvalme, opkastning og motorisk uro.