Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftale om fælles principper mellem Lif og Region Nordjylland for samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og regionens hospitaler om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersoner

Beskrivelse

Forretningsudvalget i Region Nordjylland har godkendt ’Aftale om fælles principper mellem Lif og Region Nordjylland for samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og regionens hospitaler om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersoner’. Aftalen træder i kræft per 1. februar 2019.

 

Aftalen skal sikre åbenhed og klare rammer om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalspersonalets deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder. Aftalen supplerer 'Habilitetspolitik for hospitalsansatte i Region Nordjylland' og Personalehåndbogens afsnit om ’Samarbejde og tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien’.

 

Et væsentligt princip i aftalen er, at virksomhederne fremadrettet kun skal henvende sig til Hospitalsledelsen.

De præcise rammer og principper for samarbejdet med lægemiddelvirksomhederne fremgår af aftalen, der er vedlagt som bilag.  

 

Målgruppe – modtagelse

Hospitalsansatte sundhedspersoner

Referencer

’Habilitetspolitik for hospitalsansatte i Region Nordjylland’, se https://pri.rn.dk/Sider/29052.aspx

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien – Om regionale aftaler, se http://www.enli.dk/regioner-aftaler/

Personalehåndbogen ’Samarbejde og tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien’, se https://personalenet.rn.dk/personale/personalehaandbog/Sider/Samarbejdeogtilknytningtillaegemiddelogmedicoindustrien.aspx