Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Skaderøntgen – Undersøgelser på Skadekonference-spor

Beskrivelse

Skadekonferencen afholdes alle ugens dage med undtagelse af lørdag.

For at undgå, at undersøgelser, som ikke skal ses på Skadekonferencen, bliver stående, er der nogle retningslinjer for, hvilke undersøgelser sekretærerne på Billeddiagnostisk Afdeling i Aalborg må og skal fjerne fra konferencen.

Undersøgelser på Skadekonferencens diktatspor

Undersøgelser, som står på Skadekonferencens diktat-spor, findes på følgende måde:

 

Gå i RIS under Beskrivelse.

Skriv ”dik” i kolonnen Handling.

Skriv ”skade” i kolonnen Bakke.

Sorter efter de ældste i kolonnen Us færdig.
 

Billede 1

 

Slå de patienter op i PAS i AM,TID, som har fået foretaget RU thorax (kan findes ved at skrive ru thorax i kolonnen ”Undersøgelse”).
Slå patienterne op fra d.d. og 3 dage tilbage (ikke 3 hverdage, men 3 dage) for at se, om de er blevet indlagt. Er det tilfældet, skal undersøgelsen flyttes til de korrekte spor – se PRI-dokumentet
Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

 

De undersøgelser, der er udført for mere end 1 dag siden, skal ikke lægges på et konferencespor.
Undersøgelser på patienter, som har fået foretaget RU thorax, og som ikke efter 3 dage har fået en stamafdeling, skal flyttes til sporet ÅÅÅ – fordeling: Diktat.
 

Husk altid at skrive i generel note i RIS, hvorfor en undersøgelse flyttes, f.eks. ”Patienten er indlagt på D3”.

Undersøgelser på Skadekonferencen

Undersøgelser, som står på Skadekonferencen, findes på følgende måde:

 

Gå i RIS under Konference.

Billede 6

I profil vælges Skadekonference (kan vælges ved at trykke på pilen markeret med gult).

Billede 7

 

Se nedenstående for at se, hvilke undersøgelser der skal fjernes fra Skadekonferencen med det samme.

Indlagt patient/stamafdeling

Hvis patienten er indlagt, skal undersøgelsen flyttes til stamafdelingens konference samt det tilhørende diktat-spor, jf. PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

Ikke indlagt patient/ingen stamafdeling

Hvis patienten ikke er indlagt, skal undersøgelsen fjernes fra Skadekonferencen:

Gå i Handlinger.

Markér linjen med Skadekonference (så den er blå):

Billede 3

Tryk på minus.

Billede 2

Tryk OK:

Billede 4

Der vælges korrekt diktat-spor.

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

  • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

  • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

  • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

  • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

 

Når alt er tilrettet, trykkes Gem og luk:

Billede 5

Følgende undersøgelser skal fjernes fra Skadekonferencen

CT abdomen
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Gastro – A Amb Beskrivelse.

 

CT angio/CT OE/UE angio
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT aorta
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. apopleksi
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. blødning
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.
Vær dog særligt opmærksom på: Hvis ordet ”fald/faldet/traume” eller noget tæt beslægtet hermed står i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

CT thorax – lungeemboli
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Thorax – E Konf Beskrivelse.

 

CT thorax, obs. aortadissektion
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT-urografier
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på (NORD) CT Amb Beskrivelse.

 

MR cerebrum
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

MR håndled scaphoideumfraktur (samt MR hånd og fingre, hvis den står på samme henvisning)

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Orto – O-konf. Beskrivelse + sæt gult flag på.

 

MR-skanninger – andre

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på relevant diktatspor afhængig af hvilken type MR-skanning, der er tale om.

 

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

RU thorax

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

Vær dog særligt opmærksom på: Hvis der står costafraktur, obs. pneumothorax i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

Traumer (CT multitraumeprotokol samt RU, thorax, bækken og UL, traumepatient)

Alle traumeskanninger skal flyttes, uanset hvilket tidspunkt de er udført på til følgende spor:

  • O Konference (også selvom patienten er indlagt på en anden afdeling).

  • Orto – O-konf. Beskrivelse (med mindre der allerede er endelig beskrivelse, så er det kun konferencesporet, der skal vælges).