Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for diabetisk retinopati – Øjenafdelingen

 

Denne vejledning beskriver den administrative arbejdsgang ved patienter der screenes for diabetisk retionopati. Arbejdsgangen beskriver notifikationen til og fra endokrinologisk afdeling, samt selve dokumentationen af øjenbaggrundsscreeningen.
 

Notifikation fra endokrinologisk afdeling

Når endokrinologisk afdeling har taget et foto af en patients nethinder med henblik på screening for diabetisk retinopati, opretter de en meddelelsesopgave på opgavelisten som sendes til øjenafdelingens team ”Diabetisk øjenscreening” som skal vurdere billedet. Dette er en notifikation til øjenafdelingen om at der nu foreligger et billede til vurdering og screening. Meddelelsesopgaven læses på følgende måde:

 1. 1. Åbn faneoverblikket ”Diabetes” og vælg fanen ”Opgaveliste”.

  Billede 10
   

 2. 2. På opgavelisten fra fanen ”Tildelt team” ses alle teamets opgaver på tværs af patienter. Vælg derfor kun at udsøge meddelelsesopgaver fra søgefiltret ”Opgavetype”. Vælg desuden at det udsøgende team er ”albøjen”, alternativt kan navnet ”Diabetisk øjenscreening” fremsøges ved at klikke på den lille lup i feltet. Gennemfør søgningen ved at klikke på ”Søg”. Det anbefales at oprette en favoritudsøgning på ovenstående filtrering, således at denne filtrering nemt kan fremfindes de næste gange.

  Billede 1

 3. 3. Nu vises en liste over de patienter med en meddelelsesopgave tilknyttet teamet ”Diabetisk øjenscreening”, som må formodes at være patienter der skal screenes. Dobbeltklik på en patient fra listen for at få patienten i kontekst og dataadgang til journalen.

  Billede 16
   

 4. 4. På fanen ”Diabetes” kan et udvalg af oplysningerne fra fotosessionen læses (eksempelvis visus og øjendråber anvendt i forbindelse med foto). Satellitten indeholdende disse oplysninger hedder ”Øjenscreening”.
  Billede 18


Dokumentation af øjenbaggrundsscreening

Når patientens foto og potentielle retinopati er vurderet på vanlig vis, dokumenteres dette i Clinical Suite på følgende måde:

 1. 1. Fra fanen ”Diabetes” (på faneoverblikket af samme navn) åbnes skabelonen ”Screening for diabetisk retinopati” fra funktionsmenuen tilhørende satellitten ”Behandlingsplan fra øjenafdelingen”, se skabelon dokumentation af øjenbaggrundscreening.

  Billede 17
   

 2. 2. Skabelonen ”Screening for diabetisk retinopati” udfyldes og gemmes. Det er vigtigt at tage stilling til alle felterne, da indholdet også afspejler de informationer som bør indberettes til den nationale kvalitetsdatabase DIABASE. Det sidste felt ”Besked til patienten” er ligeledes meget vigtigt at udfylde med den information som endokrinologisk afdeling skal sende ud til patienten som svar på screeningen.

   

Notifikation tilbage til endokrinologisk afdeling

Når vurderingen af patientens potentielle retinopati er udført og dokumenteret i skabelonen ”Screening for diabetisk retinopati”, skal der sendes en notifikation tilbage til den afdeling som har fotograferet patientens nethinder, således at de kan give patienten et skriftligt svar og eventuelt booke en ny fotosession. Dette gøres ved at overdrage meddelelsesopgaven tilbage til den enhed som sendte meddelelsen til øjenafdelingen. Overdragelsen gøres på følgende måde:

 1. 1. På faneoverblikket ”Diabetes” åbnes igen fanen ”Opgaveliste”.

  Billede 19

 2. 2. Teamets meddelelsesopgaver fremsøges igen på samme måde som før, det vil sige at fra fanen ”Tildelt team” ses alle teamets opgaver på tværs af patienter. Vælg derfor kun at udsøge meddelelsesopgaver fra søgefiltret ”Opgavetype”. Vælg desuden at det udsøgende team er ”albøjen”. Gennemfør søgningen ved at klikke på ”Søg”. TIP! Alt dette kan let gøres ved at anvende den favoritudsøgning som tidligere er opsat (hvis ikke favoritudsøgningen er gemt tidligere, så se at få det gjort for din egen skyld!).

  Billede 4
   

 3. 3. Højreklik på den patient hvor der ønskes at give besked tilbage til endokrinologisk afdeling. Vælg derefter menupunktet ”Overdrag opgave”.

  Billede 13

   

 4. 4. En dialogboks til overdragelse af meddelelsesopgaven dukker nu op. I feltet ”Til enhed” skrives SKS-koden på den ønskede modtager af meddelelsen. I feltet ”Kommentar” skrives en kort besked til modtageren, eksempelvis ”Vurdering foretaget”. Afslut overdragelsen ved at klikke på OK.

  Billede 14

  De modtagende endokrinologiske afdelinger der kan vælges imellem er:

Lokation

SKS-kode

Aalborg

80010993

Farsø

80016092

Frederikshavn

8003207E

Thisted

7603049EPatienter som skal visiteres til øjenafdelingen
Hvis konklusionen af screeningen er at patienten skal visiteres til et udrednings- eller behandlingsforløb på øjenafdelingen, så skal meddelelsesopgaven i stedet overdrages direkte til lægesekretær Birthe Larsen (BIHC). Overdragelsen udføres på samme måde som til endokrinologisk afdeling, men i stedet for at udfylde feltet ”Til enhed” så udfyldes feltet ”Til medarbejder” med det 4-cifret brugernavn på den ønskede modtager (i dette tilfælde
BIHC).

Billede 3