Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved udlevering af AirSense S10

 

Patienten har inden udleveringen haft en samtale med lægen, hvor det er vurderet, at patientens søvnapnø kan behandles med et CPAP apparat, og lægen har ordineret CPAP behandling.

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken, uden at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat, som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 • • Apparatet findes frem, og nummeret på apparatet registreres på sedlen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot

 

 • • Apparatet kan med fordel indstilles til standardindstillinger, inden patienten tages ind, men apparatet kan også indstilles sammen med patienten

 

 • • Når apparatet skal indstilles, holder man den store runde drejeknap nede, samtidig med, at man trykker på knappen med huset. Herefter kommer man ind i den kliniske menu.

 

I menuen tjekkes og indstilles følgende:

Behandling

Funktion Skal stå på AutoSet

Maks. tryk Skal stå på 20,0 (kan indstilles individuelt)

Min. tryk Skal stå på 4,0 (kan stilles individuelt)

Maske Her vælges mellem pillows, nasal, fullface

 

Komfort

Respons Indstilles til Standard. Har man en patient, der har svært ved at klare trykket fra apparatet, kan den indstilles til Blød (fx til patienter, som vågner let)

Rampetid Indstilles til Auto (Kan stå på Auto eller fra eller fra 5-45 minutter. Når den står på Auto, er tiden maks. 35 minutter). (Hos svært overvægtige/stort abdomen, skal rampetiden ikke slås til, da deres abdomen gør, at de får apnøer, bare ved at komme ned at ligge)

Starttryk Skal stå på 4,0 (gælder kun for rampetiden)

EPR  Sættes på Fra (kan også sættes til Kun rampe, Fra eller Hele tiden) EPR kan i visse tilfælde fremprovokere centrale apnøer (Vær OBS på, om EPR står på Til, hvis patienten kommer med centrale apnøer). Man kan slå EPR til, hvis patienten synes, det er svært at ånde ud mod modstanden. Ved EPR Til kan niveauet sættes til 1, 2 eller 3

 

Climate Ctrl Indstilles til Auto, så fugter altid er koblet til (kan også, efter patientens ønske, indstilles til Manuel, så kommer Slangetemperatur og Fugtighedsniveau frem og kan indstilles individuelt) Ved auto er temperatur 27 grader og en fugtighed på 4. Maskinen justere her temperaturen så den er tilpasset efter rumtemperaturen.

 • Slangetemperatur Kan sættes på Fra og helt op til 30°

 • Fugtigheds Niv Kan sættes på Fra og op til 8

 

Tilbehør

AB-filter Står på Nej (gælder kun de CPAP-apparater, der bliver brugt til flere patienter i klinikken)

 

Optioner

Adgang Skal stå på Plus, så har patienten mere adgang til indstillinger under Mine optioner og Søvnrapporten (den kan også stå på Til, men så kan patienten ikke se AHI)

Smartstart Skal stå på Til så tænder og slukker apparatet automatisk når patienten tager masken på og af (kan også stå på Fra, så skal patienten selv tænde og slukke for apparatet)

Påmindelser Her skal man ikke gøre noget

 

Konfigurationer

SprogSkal stå på Dansk

Dato Det tjekkes, at apparatet er indstillet på den rigtige dato

Kl. Det tjekkes, at apparatet står på det rigtige klokkeslæt. (det skifter ikke mellem sommer- og vinter tid)

Trykenh. Skal stå på cmH2O

Temp.enhed Skal stå på grader C

Gendan fabriksindstillinger Bruges, når man får et apparat retur, der skal sendes til rengøring

Slet data Data fra SD-kort slettes. Det gør man, hvis der er for

 meget data på kortet, eller når man får et apparat retur

 

Om Her skal man ikke gøre noget, det er informationer om det enkelte apparat

 

 

 

 

 • • Der tages udgangspunkt i, hvad patienten ved om søvnapnø, CPAP-behandling, samt symptomer og sygeplejersken informerer herefter patienten om, hvad søvnapnø er, hvad CPAP-behandling er og kan gøre for ham i forhold til hans symptomer eller følgesygdomme

 

 • • Sygeplejersken informerer patienten om CPAP-apparatets funktioner og instruerer i brugen af apparatet

 

  • ο Patienten informeres om, at man starter apparatet ved at tage masken på og begynde at trække vejret, eller ved at trykke på start

 

  • ο Patienten informeres om, at man slukker apparatet ved at tage masken af (så registrerer apparatet selv, at der ikke er behov for behandling længere), eller ved at trykke på stopknappen

 

  • ο Patienten informeres om, at apparatet er indstillet med en rampefunktion, som er sat til Auto. Dermed finder apparatet selv ud af, hvornår patienten sover. Dette gør det ved at måle på, hvornår respirationen bliver regelmæssig, eller når der er målt to apnøer

 

  • ο Patienten informeres om, at man kan vågne ved, at apparatet blæser kraftigt. Dette skyldes, at en apnø behandles. Man kan her sætte trykket ned ved at stoppe apparatet på tænd og sluk knappen og beholde masken på - så starter behandlingen på det lave tryk igen

 

  • ο Patienten informeres om, at hvis man skal op om natten, slukkes apparatet på sluk- knappen og tændes igen, når man kommer i seng og tager masken på. Masken kan eventuelt blot tages af ved slangen og beholdes på. Apparatet slukker også af sig selv hvis man tager masken af.

 

  • ο Der instrueres i rengøringen af filter, som skiftes 2-3 gange om året. Tjekkes for støv 1 gang om ugen og støvsuges ved behov. Rengøring af CPAP, ved at tørre det over en gang om ugen. Rengøring af fugter slange og maske som rengøres i opvaskebalje med neutralopvaskesæbe, en gang om ugen.

 

  • ο Patienten instrueres i brugen af Søvnrapporten

 

Søvnrapport

 

Brug timer Her kan man se hvor mange timer, man har brugt apparatet den foregående nat

 

Hændelser pr. time Her kan man aflæse AHI

 

Maskeforsegling Viser, om masken slutter tæt nok til at få effekt af behandlingen

 

Fugter Viser om fugteren virker

 

 

  • ο Patienten instrueres i brugen af Mine optioner

(Det vurderes, hvor meget den enkelte patient har brug for at vide)

 

Mine optioner

 

Rampetid Der fortælles om, hvad rampetid er og om, hvordan denne kan indstilles

 

Climate ctrl. Er indstillet til Auto hvilket betyder, at den

Slangetemperatur Står på 27 grader og en fugtighed, der passer dertil. Det kan laves om til Manuel, og man kan så selv indstille slangetemperatur og fugtighedsniveau hver for sig

 

Maske  Så kan patienten selv ændre masketype, hvis det bliver nødvendigt

 

Kør masketilpasningKan bruges, hvis patienterne ønsker at afprøve maskens lækagetendens, fx hvis de oplever problemer om natten

 

Kør opvarmning Bruges hvis man ønsker at fugteren er opvarmet til indstillet temperatur, inden man tager masken på

 

Flyfunktion Bruges ligesom indstillingen på en mobiltelefon, skal slås til, hvis man bruger apparatet under en flyvetur

 

  • ο Patienten informeres om eventuelle bivirkninger og hvilke muligheder, der er for lindring (se informationsmateriale til patienten om CPAP)

 

  • ο Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger eller måneder. Patienten vejledes også i forhold til motivation, det er vigtig at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat, så man vænner sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om at sove med apparatet i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt

 

  • ο Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos Det Centrale Hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefonnummer

 

  • ο Patienten informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om eventuelt kørselsforbud

 

 

 • • Man finder og tilpasser maske til den enkelte patient, og der laves masketilpasning. De masker patienten har afprøvet og som ikke bliver udleveret skal renses med en spritswaps. (Disinfection wipes 85% alkohol)

 

 • • Label med navn og CPR-nummer sættes på seddel til Hjælpemiddeldepotet, udfor dette skrives serienummer på apparat og serienummer på maske. Husk at maile sedlen til Hjælpemiddeldepotet sidst på dagen - og om torsdagen inden kl.14 - eller at give sedlen til sekretærerne

 

 • • Patienten informeres om at kontakte sygeplejerske telefonisk ved behov for hjælp samt

informeres om at kontakte sekretær ved tidsbestilling eller ændring af tider.

 

 • • Folder om vejledning til CPAP udleveres, og patienten opfordres til at læse den

 

 • • Der krydses af på afkrydsningsskemaet i journalen med henblik på registrering hos sekretæren, som registrerer oplysningerne i PAS, hvorfra relevante oplysninger overføres til søvn-databasen, samt sender eventuel ny indkaldelse til patienten