Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udsendelse af Mobil Traume Enhed, MTE.

Beskrivelse

Ved anmeldelse om trafikulykke med 4 eller flere tilskadekomne og mindst én fastklemt, eller andre alvorlige ulykker med mindst 4 hårdt tilskadekomne kan Mobil Traume Enhed afhente et udrykningshold eller supplerende udrykningshold fra Aalborg Traume Center.

Disponering af Mobil Traume Enhed sker af vagtcentralens sundhedsfaglige disponent, efter anmodning fra ambulancer/behandlere på stedet eller af lægen på lægebilen/læge helikopter.

Der må påregnes en mobiliseringstid på op til 30 minutter.

Definition af begreber

SINE terminal: SIkkerhedsNEt. Kommunikations enhed, der er net-baseret og sender som en mobiltelefon fra en radio til en mast.

MTE: Mobil Traume Enhed, specialbygget køretøj som i kraft af sin kapacitet kan fungere som fremskudt skadestue med store mængder behandlingsudstyr og medicin.

Udrykningshold: en anæstesilæge og en anæstesisygeplejerske.

Supplerende udrykningshold: En ortopædkirurg og en akutsygeplejerske.

 

Forløb

Når SINE-terminalen (som står ovenpå C-view tavler) alarmerer, følges lamineret Action Card ved terminal.

Forløbslederen kalder gennem Informationen på lokal: 60015

Meldingen skal lyde:

”Der skal udsendes udrykningshold med Mobil Traume Enhed til:

  • • trafikulykke med 4 eller flere tilskadekomne eller

  • • anden ulykke med 4 eller flere tilskadekomne eller

  • • Standby i lufthavn”

(Herefter tager Informationen kontakt til : Traumeanæstesilægen på NOTIA, kode 88 780, og Traumeanæstesisygeplejerske, kode 88 781.)

 

Herefter vil den sundhedsfaglige disponent på vagtcentralen ringe til akutmodtagelsen og sikre at proceduren er modtaget og iværksat.

 

Målgruppe – modtagelse

Akutlæger og forløbskoordinatorer i Akutmodtagelsen

 

Formål

At sikre en ensrettet og effektiv udsendelsesprocedurer af Mobil Traume Enhed

 

Referencer

Beredskabsplanen for Aalborg UH

Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland