Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje instruks for ultralydsvejledt A-punktur. Gældende for ATC

Beskrivelse

Tekst

Formål:

At give sygeplejersker i ATC mulighed for, efter forudgående bestået uddannelsen, at tage ultralydsvejledt arteriepunkturer.

 

Målgruppe:

Sygeplejersker i ATC der har gennemført ATC interne uddannelse må jf. denne instruks tage ultralydsvejledt arteriepunkturer.

 

Indikationer:

Brugen af ultralyd til at tage arteriepunkturer er indikeret hvis den almindelige metode til at tage arteriepunktur, hvor arterien udelukkende palperes, vurderes at være umulig eller mere besværlig end ved brug af ultralyd. Med mange indstiksforsøg til følge.

Der må, via ultralydsvejledning, forsøges indstik i arterie radialis og brachialis. Arterie radialis skal fortrækkes.

 

Generelt:

Til at opnå ultralydsvejled arteriepunktur benytte out of plane teknik. Hvis mulig med dynamic needle tip traking.

 

ATC instruktører i ultralydsvejledt perifer vaskulær adgang må anvende såvel out of plane teknik som In plane teknik.

Der arbejdes under den generelle infektionshygiejniske instruks for arteriepunkturer. Hvis denne instruks ikke kan overholdes i forbindelse med brugen af ultralyds vejledte procedurer må indstik ikke foretages. Desuden henvises til den vanlige instruks for arteriepunkture.

Udførelsen af ultralydsvejledt arteriepunktur i forbindelsen med den interne uddannelse arbejdes under ansvar af den ATC instruktør der superviserer anlæggelsen. Instruktører udpeges af ATC ledelse.

 

Procederer:

 1. 1. Fremfind og klargør relevant udstyr til at tage arteriepunkturen. Arteriesprøjten klargøres som vanlig. Det kan være en fordel at skiftes kanylen på arteriesprøjten til en kanyle der er længere, men ikke tykkere, end den kanyle der sidder på den præ-samlede arteriesprøjten. Idet det så er mulig at lave indstikket i en minder vinkel hvilket gør der nemmere at se kanylen på scanningsbilledet.

Specielt ved patienter der er meget ødematøse, adipøs eller lidende, således det vurderes at arterien ligger dybere end normal, kan det være nødvendig at udskifte kanylen.

Generelt skal det planlægge således at man kan anvende det klargjorte udstyr med en hånd. Idet man efterfølgeren kun har en hånd til opgaven, da man under anlæggelse bruger den ene hånd til at holde transducerne og den anden til at håndterer det øvrige udstyr.

 1. 2. Patienten informer om proceduren.

 2. 3. Transduceren orienteres så der er overensstemmelse mellem højre og venstre på patienten og det billede der repræsentere på ultralydsapparatets monitor.

 3. 4. Via ultralyd udvælges en arterie. Til at skælde mellem vener og arterier brugs komparations teknik og evt. bruges color doppler.

 4. 5. Der må kun benyttes ”Out of plane”-teknik. Med forbehold for den beskrevne undtagelse.

 5. 6. Gain og dybde indstilles for at optimere billede.

 6. 7. Hudområdet distant for ultralydstransduceren aftørres for ultralydsgel.

 7. 8. Indstiksområdet desinficeres jf den infektionshygiejniske instruks for arteriepunkturer.

 8. 9. Indstikke efter arterien kan nu foretages på to måder Eller i en kombination af de to. Men begge med ”Out of plane”-teknik.

  1. 1) Der anvendes ”Dynamic needle tip traking” til at føre kanylespidsen ind I arterien. Dette kan være svært. I det det kan være vanskelig at følge kanylespisen med ultralyd.

  2. 2) Med omhu plaserens transduceren således at arterien befinder sig midt på ultralydsapparatets monitor. Herved er arterien nu placeret lige under midtemærkningen på transduceren. Indstikket udføres nu med midtemærkningen på transduceren som hjælpepunkt. Desuden kendes dybden på arterien. Hvilket også kan være en hjælp ifm med indstik i arterien.

 9. 10. Arteriesprøjten fyldes som vanlig.

 10. 11. Arteriesprøjten med kanyle fjerens og indstiksstedes dækkes med gase eller pladser og der komprimeres på indstiksstedet fj den genneralle instruks for arteriepunkture.

 11. 12. Den fyldte arteriesprøjte håndteres fj den genneralle instruks for arteriepunkture.

 

Reference:

Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK

Arteriepunktur

USabcd guidelines for ultralydsvejledt perifer vaskulær adgang