Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Priapisme

Beskrivelse

Definition af begreber

Priapisme defineres som langvarig, smertefuld erektion, oftest af mere end 6 timers varighed. Tilstanden kan optræde idiopatisk eller sekundært til andre tilstande.

 

Det drejer sig om:

  • • Følger efter intrakavernøs injektion på grund af impotens med Papaverin, Fentolamin, Prostaglandin eller blandinger af disse stoffer.

  • • Som bivirkning til en række medikamina, fx psykopharmaca, antihypertensive midler, stofmisbrug med LSD, kokain og alkohol.

  • • Metastaser til penis fra maligne tilstande.

  • • Neurogene årsager, læsioner af medulla spinalis, autonom neuropati i forbindelse med anæstesiindledning.

  • • Efter traumer mod perineum eller genitalia.

  • • Som følge af tromboflebit i penis (ved seglcelleanæmi, leukæmi eller fedtembolier).

Alle de ovenfor anførte priapismer kan deles ind i high flow eller low flow (iskæmiske priapismer).

 

Præoperativ udredning

Anamnese er vigtig, specielt tilstandens varighed og årsag.

Der bør altid sendes kavernøst blod til gasanalyse for at bedømme sværhedsgrad.

Præoperativ information

Man bør forklare patienten om nedenstående procedure og at der efter tilstanden kan ses vekslende grader af fibrose af det kavernøse væv med deraf følgende impotens – jo længere jo mere iskæmisk priapismen har været.

Som hovedregel vil en high flow priapisme på 24 timer sjældent give impotens, men en low flow priapisme med pH under 7 giver iskæmisk skade allerede efter 4 timer.

Fysisk aktivitet

Undertiden kan man se, at priapismen svinder efter hårdt fysisk arbejde – send patienten ud at løbe op og ned ad trapper, feks.

 

Behandling kirurgisk

Udførelse af indgrebet

Der smøres et tykt lag EMLA Creme på glans penis og efter en halv times venten introduceres gul venflon i det ene corpus cavernosum via glans penis.

Fordelen ved at punktere glans er, at man der herved undgår subkutane hæmatomer (man bør aldrig stikke ind fra siden). Der aspireres 20 ml blod, evt. gentaget. Den første ml blod sendes til blodgasanalyse. Ved high flow priapisme vil denne være normal, ved low flow vise iskæmi, og ved pH mindre end 7,0 er risiko for iskæmiske sequelae stor.

 

Behandlingen inddeler sig herefter i 4 niveauer, afhængig af tilstandens sværhedsgrad:

 

1. Aspiration: Ved aspiration vil man se, at blodets farve ændres fra den iskæmiske mørke til veloxygineret, lyserød farve. Undertiden er aspiration sufficient for at bringe priapismen til ophør.

 

Såfremt dette ikke er tilfældet kan man gå videre med:

 

2. Irrigation: Herved anlægges en venflon i hvert corpus cavernosum og man irrigerer penis med isotonisk natriumklorid indtil skyllevandet bliver nogenlunde klart. Teorien er at udvaske iskæmisk blod, hvorved virkningen af den farmakologiske behandling normaliseres.

 

Såfremt ovennævnte ikke hjælper, kan man forsøge:

 

3. Medikamentel behandling: Intrakavernøs injektion af alfa-adrenerge stoffer medfører vasokonstriktion og derved nedsat blodflow til penis. Behandlingen virker ikke, hvis der er svær iskæmi.

Man skal således vente indtil blodet har fået normal farve inden injektionsbehandling påbegyndes.

  • • Inj. Efedrin 50mg/ml, 1 ml opløses i 9 ml isotonisk NaCl, der gives 2 ml af denne opløsning (svarende til 10 mg efedrin) med 10 minutters interval indtil effekt. Max dosis 50 mg intrakavernøst

  • • Inj. Noradrenalin 1 mg/ml opløses i 9 ml isotonisk NaCl. Der gives 0,5 ml af denne opløsning svarende til 50 mikrogram Noradrenalin ad gangen intrakavernøst, med 5-10 minutters interval indtil effekt.

Under ovennævnte behandling bør blodtryk og puls overvåges. Bør ikke gives til patienter med cerebro-vaskulære risikofaktorer.

 

Såfremt ej heller dette har effekt, kan man gøre:

 

4. En spongiokavernøs fistel a.m. Ebbehøi: Dette indgreb vil ofte kræve supplerende ledningsanæstesi ved penisroden. Med skarp kniv (nr. 11 blad) lægges incision svarende til coronas glandis, idet man både inciderer corpus spongiosum og corpus cavernosum. Blodet vil herved dræneres via det kavernøse væv. Der sættes sutur svarende til huden.

 

Postoperativ information

Patienten bør informeres om risiko for recidiv og risiko for impotens.

 

Postoperativ kontrol

Patienten bør tilskrives en samtale i ambulatoriet - fx efter 3 måneder, hvor hans erektile formåen skal bedømmes. Corpora cavernosa palperes med henblik på mængde af fibrose.

 

Referencer

EAU guidelines 2016.