Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje instruks til opfølgning af hormonbehandlet prostata cancer (med ambuflex)

Beskrivelse

Patientmålgruppen er patienter med prostata cancer der sættes i hormonbehandling:

 • Antiandrogen (bicalutamid)

 • Kirurigsk kastration

 • Medicinsk kastration med LHRH agonist eller LHRH antagonist

 

Behandlingsstart (0 mdr. konsultation)

Det besluttes at patienten skal starte hormonbehandling for sin prostata cancer.

Ved medicinsk kastration gives injektion og pjece om dette udleveres. Der følges op på lægens information om bivirkninger, herunder kost og motion.

Patienten anbefales at opstarte med kalk med D-vitamin (800-1000mg ca+ samt 20 mikrogram D-vitamin. F.eks. Unikalk Silver.)

Ved Antiandrogen behandling udleveres tabletter (patienten starter først med tabletterne efter mammae bestråling) og pjece om dette udleveres. Der følges op på lægens information om bivirkninger.

 

Sygeplejersken vurdere patientens ressourcer til at kunne deltage i Ambuflex og evt. udleverer ”Om spørgsmålene i Helbredsbarometeret” og ”Information om Helbredsbarometeret (Ved opstart af hormonbehandling)”. Der informeres om, at der skal udfyldes helbredsbarometer en af de kommende dage (helst d.d.) som bruges som base-line (pt kan godt udfylde baseline uden kode)

 

Patienten tilmeldes ambuflex (vælg pejlemærkeprojekt - prostatacancer Nord, udfyld tlf. nr.) og visitér skema til 12 ugers opfølgning

 

Blodprøver forud for 12-ugers opfølgning

Ved medicinsk kastration behandling: Prostatatal, se-testosteron og metabol syndrom tal, profilnavn i labka (PROTEME)

Ved antiandrogen behandling: Prostatatal og levertal.

Opstarts prøver Xgeva/Prolia Hvis der er indikation for dette. Husk pjece om Denosumab med til egen tandlæge

Alle blodprøver tages max 7 dage før konsultationen

 

12 ugers opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Læge og sygeplejerske gennemser helbredsbarometer. Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtale med patienten om videre opfølgning.

Sygeplejersken er med til at vurdere behovet for indsats over for bivirkninger af hormonbehandlingen, såsom træthed, hedeture, vægtstigning, smerter og aktivitetsniveau.

Vurdere behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, palliation og ressourcer til egenomsorg. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kommunens kræft rehabilitering, palliativ team, kræftens bekæmpelse og Propa.

 

 1. 1. Helbredsbarometer håndteres og der visiteres i ambuflex, skemaet bestilles til 14 dage før den bookede telefonkonsultation i S3 .

 2. 2.  Der udleveres ”Information om helbredsbarometeret (I hormonbehandling).

 

Medicin gives.

Der informeres om at patienten fremover skal have sine injektioner hos egen læge. Der udleveres patientinformation om dette ”Patientvejledning for medicinsk behandling”. Patienten tilmeldes medicinudlevering via Sygehusapoteket.

Følge op på anbefalingen om kalk med D-vitamin.

BT måles og dokumenteres.

 

Der laves journalnotat og dikteres telefonkonsultation i S3 til 6. mdr. opfølgning (ca.14 uger efter dd.). Husk med eller uden Ambuflex.

Der dikteres rekvirering af prostatatal til 14 dage før telefonkonsultationen.

Evt. opstart af Xgeva/Prolia efter standard for dette (obs at rekvirere nye bl.pr.)

 

6. mdr opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Sygeplejersken, der er oplært i at varetage S3-linjen, vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (prostatatal), se afsnittet progression under afsnittet definition af begreber. Ved progressionstegn konfereres med dagens BP-læge.

 

Hvis patienten er tilmeldt Ambuflex, gennemses patientens helbredsbarometer (søg efter skema i ambuflex/prostatacancer eller pejlemærkeprojekt)

 

Herefter kontaktes patienten telefonisk:

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på bivirkninger af hormonbehandlingen; træthed, hedeture, vægtøgning, stemningsleje, smerter og aktivitetsniveau.

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 • Sikre at patienten har medicin og ny tid til næste injektion og blodprøve hos egen læge.

 

I samråd med patienten laves en behovsvurdering. Ud fra dette vurderes behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, palliation og ressourcer til egenomsorg, med mulighed for inddragelse af de pårørende, henvisning til kommunens kræftrehabilitering, palliativ team, kræftens bekæmpelse og Propa.

Ved henvisning til kræft rehabilitering i kommunen bruges: www.sundhed.dk, og der vælges kommune, og under kræftrehabilitering står der om det kræver tilmeldelse.

Obs der er også mulighed for at pt kan komme på REHPA ophold i Nyborg, se folder i kurv med rehabilitering. Patienten rekvirerer selv tilmeldingsskema på www.rehpa.dk, og vores læge udfylder lægedelen.

 

 

Ambuflex skema håndteres. Der bestilles nyt skema til om 3 måneder. (ca. 14 dage før telefon konsultation).

 

Der laves journalnotat i MIRSK samt bestilles prostatatel og evt. prolia/xgeva-vedligehold til næste konsultation: tlf. S3 opfølgning.

 

Der bookes tid til 12 mdr. opfølgning ved BP-læge (gerne samme læge som har set patienten ved 12 ugers opfølgning)

 

9 mdr. opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Varetages af sygeplejerske, der er oplært i S3-linjen.

Se sygeplejehandlingerne ved 6. mdr. opfølgning.

Ambuflexskema håndteres og der bestilles nyt skema.

Der bestilles blodprøver (PROTEME) til 14 dage før 12. mdr opfølgning.

Der laves journalnotat i MIRSK, se skabelon.

Sikre der er booket afsluttende 12. mdr. opfølgning ved BP/Udd-læge.

 

12 mdr. opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Hvis patienten er tilmeldt Ambuflex, gennemses patientens helbredsbarometer.

Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtalen med patienten om videre opfølgning hos egen læge.

Sikre at patienten er informeret om at reagere på symptomer på forværring af bivirkninger til behandlingen, eller progression af sygdommen. Patienten informeres da om at kontakte egen læge.

Videregive information om eventuelle tiltag i forbindelse med behovsvurderinger gennem hele opfølgningsprogrammet til den afsluttende epikrise.

Udlevere ”Patientvejledning for medicinsk behandling og opfølgning af din prostata cancer” (hvis patienten afsluttes til egen læge).

Sikre at patienten har medicin og ny tid til næste injektion og blodprøve hos egen læge.

Ambuflex skema håndteres og evt. afsluttes

 

Definition af begreber

Progression:

PSA- progression

Patienter i antiandrogen behandling: PSA fordoblingstid <30 måneder

Patienter i kastrationsbehandling: PSA fordoblingstid <12 måneder

http://nomograms.mskcc.org/Prostate/PsaDoublingTime.aspx

http://www.medical-calculators.co.uk/psadt.html

Symptom-progression

Metastasesymptomer: knoglesmerter, pareser, anæmi, uræmisymptomer, flankesmerter, deklive ødemer

Progession i ProTeMe

Prostatatal-Testosteron-Metaboltal

Målgruppe – modtagelse

Patienter med prostata cancer der sættes i hormonbehandling:

 • Antiandrogen (bicalutamid)

 • Kirurigsk kastration

 • Medicinsk kastration med LHRH agonist eller LHRH antagonist.

Formål

Opfølgning af igangsat hormon behandling.

At patienten oplever et trygt forløb.

Identificere mulig sygdoms progression og opspore patienter med behandlingskrævende bivirkninger.

Varetage senfølger og vurdering af behov for støtte og rehabilitering.

Sikre at patienten er tryg og symptomstabil under en given behandling når han overgår til opfølgning hos egen læge.

 

Referencer

Opfølgningsprogram for prostatakræft fra Sundhedsstyrelsen Februar 2015

Rehabilitetsvurdering skema ” Støtte til dig der har kræft ” (udarbejdet ud fra forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2012)

Opfølgning under hormonbehandling udarbejdet af Niels Harving, januar 2016

Dansk urologisk cancer gruppe Daproca, www.ducg.dk