Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje instruks til opfølgning af hormonbehandlet prostata cancer (uden ambuflex)

Beskrivelse

Patientmålgruppe:

Patienter med prostata cancer der sættes i hormonbehandling.

 • Antiandrogen (Bicalutamid)

 • Kirurigsk kastration

 • Medicinsk kastration med LHRH agonist eller LHRH antagonist

Behandlingsstart (0 mdr. konsultation)

Det besluttes at patienten skal starte hormonbehandling for sin prostata cancer.

Ved medicinsk kastration gives injektion og pjece om dette udleveres. Der følges op på lægens information om bivirkninger, herunder kost og motion.

Patienten anbefales at opstarte med kalk med D-vitamin (800-1000mg ca+ samt 20 mikrogram D-vitamin. F.eks. Unikalk Silver).

Ved Antiandrogen behandling udleveres tabletter (patienten starter først med tabletterne efter mammae bestråling) og pjece om dette udleveres. Der følges op på lægens information om bivirkninger.

Der udleveres ”Forslag til emner, du kan tale med lægen/sygeplejersken om til din 3,6,9 og 12 mdr. konsultation”

Der bookes ny tid i bookplan til 12 ugers opfølgning.

Blodprøver forud for 12 ugers opfølgning.

Ved medicinsk kastration behandling: Prostatatal, se-testosteron og metabol syndrom tal, profilnavn i labka (PROTEME)

Ved antiandrogen behandling: Prostatatal og levertal.

Opstarts prøver Xgeva/Prolia hvis der er indikation for dette. Husk pjece om Denosumab med til egen tandlæge

Alle blodprøver tages max 7 dage før konsultationen.
 

12 ugers opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtale med patienten om videre opfølgning.

 

Sygeplejersken er med til at vurdere behovet for indsats over for bivirkninger af hormonbehandlingen, såsom træthed, hedeture, vægtstigning, smerter og aktivitetsniveau.

Vurdere behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, palliation og ressourcer til egenomsorg. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kommunens kræft rehabilitering, palliativ team, kræftens bekæmpelse og Propa.

Der udleveres ”Forslag til emner, du kan tale med lægen/sygeplejersken om til din 3,6,9 og 12 mdr. konsultation”

Medicin gives.

Der informeres om at patienten fremover skal have sine injektioner hos egen læge og medicinen rekvireres i urologisk ambulatorium. Der udleveres patientinformation om dette ” Patientvejledning for medicinsk behandling”.

Eventuelt medgive medicinen til næste injektion.

Følge op på anbefalingen om kalk med D-vitamin.

BT måles og dokumenteres i Clinical under ” værdier”

Som standard bookes der telefonkonsultation i S3 i bookplan til 6. mdr opfølgning. (ca.14 uger efter d.d. )

 

Der bestilles prostatatal til 14 dage før telefonkonsultationen.

Evt. opstart af xgeva/prolia efter standard for dette (obs at rekvirere bl.pr.)

 

6. mdr opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Sygeplejersken, der er oplært i at varetage S3-linjen, vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (prostatatal) se afsnittet progression under afsnittet definition af begreber. Ved progressionstegn konfereres med dagens BP-læge.

 

Herefter kontaktes patienten telefonisk:

 • Sikre at patienten har fået injektion hos egen læge.

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på bivirkninger af hormonbehandlingen:

 • Træthed – tiltaget? Betydning for pt?

 • Hedeture - hvor stor gene?

 • Vægt, Appetit

 • Stemningsleje – Humør, bekymring for kræftsygdommen?

 • Smerter - Knoglesmerter? Fast smertestillende?

 • Aktivitetsniveau - Tilbage i arbejde?, Fysisk formåen?

 • Vandladning – Gener?

 • Er der noget pt. ønsker hjælp til?

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 • Sikre at patienten har medicin og ny tid til næste injektion og blodprøve hos egen læge.

 

I samråd med patienten laves en behovsvurdering. Ud fra dette vurderes behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, palliation og ressourcer til egenomsorg, med mulighed for inddragelse af de pårørende.

Handlemuligheder

 • Henvisning til sexologisk klinik

 • Konsultation ved læge

 • Blebevilling?

 • Genoptræning / Rehabilitering :

  • Støttegrupper ( kræftensbekæmpelse / Propa )

  • Træning og fysisk aktivitet ( Kommunen )

  • Sagsbehandling ( kommunen )

  • Psykolog ( via egen læge eller kræftensbekæmpelse )

  • Fysioterapi ( via kommunen, vores læger eller egen læge )

Link til genoptræning/rehabilitering

 • www.Sundhed.dk

 • Skriv i søgefelt hvilken kommune det drejer sig om , under ”øvrige” findes sundhedstilbud, herunder kræftrehabilitering og der vil stå om der kræves henvisning

 • Hvis henvisning da via REFhost (ligger under alle programmer): Tryk på” nemid med nøgleprofil” og brug herefter digital signatur. Se i øvrigt Refhost henvisning på PRI

Der bestilles prostatatal til 14 dage før telefonkonsultationen.

Der laves journalnotat i MIRSK, se skabelon.

Der bookes telefon konsultation i S3 om 3 mdr.

Der bookes tid til 12 mdr. opfølgning ved BP-læge (gerne samme læge som har set patienten ved 12 ugers opfølgning)

 

9. mdr opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Varetages af sygeplejerske, der er oplært i S3-linjen.

Se sygeplejehandlingerne ved 6. mdr. opfølgning.

Der bestilles blodprøver (PROTEME) til 14 dage før 12. mdr opfølgning.

Der laves journalnotat i MIRSK, se skabelon.

Sikre der er booket afsluttende 12. mdr. opfølgning ved BP/Udd-læge.

 

12. mdr opfølgning efter opstart af hormonbehandling

Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtalen med patienten om videre opfølgning hos egen læge.

Sikre at patienten er informeret om at reagere på symptomer på forværring af bivirkninger til behandlingen, eller progression af sygdommen. Patienten informeres da om at kontakte egen læge.

Videregive information om eventuelle tiltag i forbindelse med behovsvurderinger gennem hele opfølgningsprogrammet til den afsluttende epikrise.

Udlevere ”Patientvejledning for medicinsk behandling og opfølgning af din prostata cancer”. (Hvis patienten afsluttes til egen læge).

Sikre at patienten har medicin og ny tid til næste injektion og blodprøve hos egen læge.

 

Hvis patienten ikke kan afsluttes til egen læge bookes der en tid på BP eller i S3.

Definition af begreber

Progression

PSA-progression

Patienter i antiandrogen behandling: PSA fordoblingstid <30 måneder

Patienter i kastrationsbehandling: PSA fordoblingstid <12 måneder

http://nomograms.mskcc.org/Prostate/PsaDoublingTime.aspx

http://www.medical-calculators.co.uk/psadt.html
 

Symptom-progression

Metastasesymptomer: knoglesmerter, pareser, anæmi, uræmisymptomer, flankesmerter, deklive ødemer

Progession i ProTeMe

Prostatatal-Testosteron-Metaboltal

Målgruppe – modtagelse

Patienter med prostata cancer der sættes i hormonbehandling:

 • Antiandrogen (bicalutamid)

 • Kirurigsk kastration

 • Medicinsk kastration med LHRH agonist eller LHRH antagonist.

 

Formål

Opfølgning af igangsat hormon behandling.

At patienten oplever et trygt forløb.

Identificere mulig sygdoms progression og opspore patienter med behandlingskrævende bivirkninger.

Varetage senfølger og vurdering af behov for støtte og rehabilitering.

Sikre at patienten er tryg og symptomstabil under en given behandling når han overgår til opfølgning hos egen læge.

Referencer

Opfølgningsprogram for prostatakræft fra Sundhedsstyrelsen Februar 2015.

Rehabilitetsvurdering skema ”Støtte til dig der har kræft” (udarbejdet ud fra forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2012)

Opfølgning under hormonbehandling udarbejdet af Niels Harving januar 2016

Dansk urologisk cancer gruppe Daproca, www.ducg.dk