Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje instruks til opfølgning af watchfull waiting prostata cancer

Beskrivelse

Patientmålgruppe

 • Patienter med prostata cancer der følges i watchfull waiting (WW)

 • Patienter med prostata cancer, hvor intenderet kurativ behandling ikke længere er aktuel og hvor der ikke aktuelt er behandlingsbehov for antiandrogen behandling eller medicinsk/kirurgisk kastration

Beslutning om WW er en aftale mellem patient og behandlende læge

 

0 Mdr. konsultation

Det besluttes at patienten skal følges i WW.

Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtale med patienten om videre opfølgning.

I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte, rehabilitering og ressourcer til egenomsorg vurderes. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kommunens kræft rehabilitering, kræftens bekæmpelse og Propa.

Ved henvisning til kræft rehabilitering i kommunen bruges: www.sundhed.dk, og der vælges kommune, og under kræftrehabilitering står der om det kræver tilmeldelse.

Obs der er også mulighed for at pt kan komme på REHPA ophold i Nyborg, se folder i kurv med rehabilitering. Pt rekvirerer selv tilmeldingsskema på www.rehpa.dk, og vores læge udfylder lægedelen.

 

Sygeplejersken vurdere patientens ressourcer til at kunne deltage i Ambuflex

Med Ambuflex

Der udleveres ”Information om Helbredsbarometeret” (Ved opstart i overvågning) og evt. ”Om spørgsmålene i Helbredsbarometeret”. ”Der informeres om, at der skal udfyldes helbredsbarometer en af de kommende dage (helst d.d.) som bruges som base-line, samt inden 3 mdr. opfølgning.

Pt tilmeldes ambuflex (vælg pejlemærkeprojekt- prostatacancer Nord og udfyld telefonnummer). Der visiteres til helbredsbarometer ca 14 dage inden 3 mdr opfølgning.

 

Der bookes ny tid til 3 mdr. opfølgning

Uden Ambuflex

Der udleveres ”Forslag til emner, du kan tale med lægen/sygeplejersken om, til dine konsultationer”

Der bookes ny tid til 3 mdr. opfølgning i S3.

 

Blodprøver forud for 3 mdr. opfølgning

Prostatatal

 

3 Mdr. opfølgning i WW

Sygeplejersken, der er oplært i S3-linjen, vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (prostatatal) se afsnittet progression under afsnittet definition af begreber.

Ved psa progression, ny psa 2 uger efter, og der bookes tlf ved S3 til svar og videre plan.

Ved progression af symptomer konfereres med dagens BP-læge, mhp. videre opfølgning af patienten.

 

Samtalen tager udgangspunkt i helbredsbarometer eller udleveret ark ”Forslag til emner….”

 

 • Vurdere helbredsbarometeret (søg efter skema i ambuflex/prostatacancer eller pejlemærkeprojekt)

 • Der gives svar på blodprøver

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på; træthed, appetit, eventuelle vandladningsgener, stemningsleje, smerter og aktivitetsniveau.

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 • I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte, rehabilitering og ressourcer til egenomsorg vurderes. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kommunens kræft rehabilitering, Kræftens Bekæmpelse og Propa.

 • Ved henvisning til kræft rehabilitering i kommunen bruges: www.sundhed.dk, og der vælges kommune, og under kræftrehabilitering står der om det kræver tilmeldelse.

 • Patientens helbredsbarometer håndteres og der visiteres et nyt til forud for 6 mdr. opfølgning

 • Bestille blodprøver (prostatatal) til om 3 mdr.

 • Book ny tlf. tid til 6 mdr. opfølgning ved sygeplejerske i S3. Obs med/uden Ambuflex.

 

6. Mdr. telefon opfølgning i WW

Sygeplejersken, der er oplært i S3-linjen, vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (prostatatal) se afsnittet progression under afsnittet definition af begreber.

Ved psa progression, ny psa 2 uger efter, og der bookes tlf ved S3 til svar og videre plan.

Ved progression af symptomer konfereres med dagens BP-læge, mhp videre opfølgning af patienten.

 

Hvis patienten er tilmeldt Ambuflex, gennemses patientens helbredsbarometer (søg efter skema i ambuflex/prostatacancer eller pejlemærkeprojekt).

Herefter kontaktes patienten telefonisk:

 • Samtalen tager udgangspunkt i helbredsbarometer eller udleveret ark ”Forslag til emner….”

 • Der gives svar på blodprøver

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på; træthed, appetit, eventuelle vandladningsgener, stemningsleje, smerter og aktivitetsniveau.

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 

I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, og ressourcer til egenomsorg vurderes, med mulighed for inddragelse af de pårørende, henvisning til kommunens kræft rehabilitering, kræftens bekæmpelse og Propa.

Ved henvisning til kræft rehabilitering i kommunen bruges: www.sundhed.dk, og der vælges kommune, og under kræftrehabilitering står der om det kræver tilmeldelse.

Obs der er også mulighed for at pt kan komme på REHPA ophold i Nyborg, se folder i kurv med rehabilitering. Pt rekvirerer selv tilmeldingsskema på www.rehpa.dk, og vores læge udfylder lægedelen.

 

Ambuflex skema håndteres. Der bestilles nyt skema til om 6 måneder, forud for 12 mdr opfølgning (ca. 14 dage før konsultationen.)

Der bestilles prostatatal til 14 dage før 12 mdr. opfølgning

Der laves journalnotat.

 

Der bookes konsultation i S3 til 12 mdr opfølgning. Obs med/uden Ambuflex

 

12. Mdr. opfølgning i WW

Sygeplejersken, der er oplært i S3-linjen, vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (prostatatal) se afsnittet progression under afsnittet definition af begreber.

Ved psa progression, ny psa 2 uger efter, og der bookes tlf ved S3 til svar og videre plan.

Ved progression af symptomer konfereres med dagens BP-læge, mhp videre opfølgning af patienten.

Hvis patienten er tilmeldt Ambuflex, gennemses patientens helbredsbarometer ( søg i ambuflex/prostatacancer eller pejlemærkeprojekt).

 • Samtalen tager udgangspunkt i helbredsbarometer eller udleveret ark ”Forslag til emner….”

 • Der gives svar på blodprøver

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på; træthed, appetit, eventuelle vandladningsgener, stemningsleje, smerter og aktivitetsniveau.

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 

I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte, rehabilitering, og ressourcer til egenomsorg vurderes, med mulighed for inddragelse af de pårørende, henvisning til kommunens kræft rehabilitering, kræftens bekæmpelse og Propa.

Ved henvisning til kræft rehabilitering i kommunen bruges: www.sundhed.dk, og der vælges kommune, og under kræftrehabilitering står der om det kræver tilmeldelse.

 

Patienten skal informeres om egen-observation vedrørende progressionstegn (specielt smerter og kompressions symptomer)

Patienten afsluttes til videre opfølgning ved EL med blodprøver hver 6 mdr.

Journalnotat laves.

Journalen SKAL til BP læge (gerne ved lægen, som foretog forventningsafstemmende samtale ved opstart på WW) mhp afsluttende notat til EL med vejledning i opfølgning og evt genhenvisning ( se epikrise skabelon til BP lægen).

Ambuflex skema håndteres og evt. afsluttes

 

Definition af begreber

Progression

Progression af symptomer

Metastasesymptomer: Smerter, pareser, anæmi, uræmi
 

PSA- progression

PSA fordoblingstid <12 måneder

http://nomograms.mskcc.org/Prostate/PsaDoublingTime.aspx

http://www.medical-calculators.co.uk/psadt.html

 

Psa stigning skal bekræftes af gentaget psa måling efter 2 uger.

Ved progressionstegn konfereres patienten med en af afdelingens BP læger.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med prostata cancer der følges i watchfull waiting (WW)

Patienter med prostata cancer, hvor intenderet kurativ behandling ikke længere er aktuel og hvor der ikke aktuelt er behandlingsbehov for antiandrogen behandling eller medicinsk/kirurgisk kastration

 

Formål

At patienten oplever et trygt forløb.

Identificere mulig sygdoms progression.

Vurdering af behov for støtte og rehabilitering.

Sikre at patienten er tryg og symptomstabil, når han overgår til opfølgning hos egen læge.

Referencer

Opfølgningsprogram for prostatakræft fra Sundhedsstyrelsen Februar 2015.

Rehabilitetsvurdering skema ”Støtte til dig der har kræft” (udarbejdet ud fra forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2012)

Opfølgning ved Watchful Waiting, ved Overlæge Niels Harving.

Dansk urologisk cancer gruppe Daproca, www.ducg.dk