Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ileus

Formål

At beskrive udredning og behandling af ileuspatienter.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med symptomer og fund, foreneligt med en ileustilstand.

Ved akut dårlige patienter. Se selvstændigt PRI dokument AHA (Akut Højrisiko Abdominalkirurgiske patienter).

Definition af begreber

Ileus: Tilstand karakteriseret ved ophævet passage gennem tarmsystemet.

 

Fremgangsmåde

Ileus skyldes enten paralyse af tarmsystemet eller mekanisk stop.

 

Paralyse

 • • Postoperativt efter abdominal kirurgi

 • • Efter retroperitoneale traumer

 • • Elektrolytforstyrrelser

 

Mekanisk stop

 • • Adhærencer efter tidligere kirurgi

 • • Tumores

 • • Galdesten

 • • Volvolus

 • • Intussusception

 • • Karcinose

 • • Hernier

 

Symptomer

Opkastninger, afførings- og flatusstop. Smerter, som ved mekanisk ileus, er initialt ofte turevise. Konstante, stærke morfikakrævende smerter bør medføre mistanke om strangulation.

 

Diagnostik

CT abdomen. Hvis patienten ikke kan få i.v. kontrast vælges en CT-oversigt. Klassisk viser billeddiagnostikken væskespejl i tyndtarmen, som ved paralyse er i samme niveau og ved mekanisk ileus i forskelligt niveau. Ved mistanke om colonileus (dilateret colon og ingen luft i rectum) skal der suppleres med colonindhældning med vandig kontrast eller koloskopi.

 

Behandling

Ventrikelsonde til sug. Morfika 10-15 mg. Morfin i.m. p.n.

Patienten observeres og monitoreres af plejepersonalet, jvf. retningslinjen TOKS 2.

 

Mekanisk ileus

 

Tyndtarm

 • • Den klinisk medtagne patient med peritoneal reaktion og/eller feber: akut operation

 • • Den upåvirkede patient med blødt abdomen uden peritoneal reaktion og eventuelt talrige tidligere operationer: initial observation. Hvis tilstanden ikke ændrer sig efter ca. 24 timers observation, bør der udføres tyndtarmspassage. Ved progression er der indikation for eksplorativ laparotomi

 • • Ved intussusception akut colonindhældning. Hvis dette ikke ophæver tilstanden, da akut operation

 

Colon

 • • Ved cøkal volvolus akut operation. Behandlingen er højresidig hemikolektomi

 • • Ved sigmoideumvolvolus ekssufflering rektoskopisk/koloskopisk. I øvrigt som ovenfor

 • • Ved tumor-/divertikulitstenose. Observation initialt. Om muligt bør patienten opereres i en elektiv fase, men ofte er akut behandling nødvendig

 • • Ved tumorstenose i venstre colon er førstevalget selvekspanderende metalstent. Dette kræver, at patienten er relativt upåvirket. Behandlingen foregår i dagtid

 • • Ved stenoser i højre colon foretages højresidig hemikolektomi. Stentbehandling overvejes ved terminal sygdom

 

Subileus

CT-oversigt over abdomen viser ileus i tyndtarmen, og der er luft i colon. Initial observation og herefter tyndtarmspassage.
Ved progression akut eksplorativ laparotomi.

 

Paralyse

 

Behandles med sonde. Korrektion af elektrolytforstyrrelser. Der har ikke været påvist effekt af prokinetiske medicamina mht. ophævelse af ileustilstanden, men der kan være kvalmestillende virkning.

 

Ved kvalme

 • • Injektion Ondansetron 4 mg i.v. x 3-4.

 

Sonden kan seponeres ved negativt nettoaspirat.

 

Hvis ileustilstanden skyldes karcinose eller multiple tumoraflukninger af tarmen, og der ikke er mulighed for kirurgisk aflastning, skal sekretionen fra tarmen forsøges nedsat, således at patienten kan undvære sonde.

 • • Sandostatin 100 µg x 3 subkutant

 • • Pantoprazol 40 mg x 2 i.v.

 

Effekten af behandlingen skal vurderes efter 2-3 døgn. Ved negativt nettoaspirat seponeres sonden. Herefter forsøges seponering af PPI.

Der skal tages blodsukker x 3 dagligt under Sandostatinbehandling.

Hvis behandlingen er uden effekt, seponeres den. Patientens sonde kan forsøgsvis afklemmes intermitterende.

 

Dokumentation

Patientkontakter, behandlingsplaner og ordinationer dokumenteres i patientjournalen.

Monitorering.

 

Ansvar

De læger, som deltager i udredning og behandling af patienten.

For monitorering, plejepersonalet.