Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Adrenalin/ Pen

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved mistanke om alvorlig allergisk reaktion.

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Adrenalin / JEXT®

Autoinjektor voksen 300 mikrogram (μg) og junior 150 mikrogram (µg) adrenalin i automatisk injektorpen.

 

Én dosis (0,3 ml) indeholder: 150 mikrogram adrenalin (gul markering) eller 300 mikrogram adrenalin (rød markering) i sterilt vand.

 

Adrenalin er et naturligt forekommende hormon i kroppen, der produceres i binyremarven.

Adrenalin virker kraftigt på hjerte og kredsløb ved at øge kar- sammentrækningen, hjertets pumpekraft og frekvens.

Den glatte muskulatur i bronchierne afslappes.

Virker stabiliserende på endotelet (det indre cellelag) i karrene, og modvirker derved angioødem, urticaria, og larynxødem (væskeudtrækning i hud og slimhinde), i forbindelse med allergiske reaktioner.

Virkningen indtræder indenfor 1 minut.

Indikation

Svære allergiske reaktioner hvor enten A, B eller C er truet, dvs. hvor luftveje, respiration eller kredsløb er truet.

Hos patienterne med allergisk reaktion kan ses symptomer på:

- Angioødem / urticaria

- Hævelser i svælget / larynxødem.

- Astmatisk respiration

- Hypotension

 

Patienter der tidligere har haft svær allergisk reaktion overfor det udløsende stof, skal behandles med JEXT®, selv ved moderat allergisk reaktion.

Kontraindikation

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af Adrenalin.

Må ikke anvendes til børn under 15 kg (< 3 år) af Ambulancebehandler.

 • Behandlingen må ikke gentages, hvis der er opstået ventrikulær takykardi efter første dosis.

Dosering

Børn :15 – 30 kg (3 - 8 år): 150 µg IM.

Voksne:> 30 kg (> 8 år): 300 µg IM.

 > 75 kg (> 8 år): 450 µg IM ( JEXT® 300 µg + 150 µg)

 (2. dosis > 75 kg er 300 µg)

 

Behandling kan gentages, hvis der ikke har været effekt af forudgående behandling, eller hvis symptomerne vender tilbage. Ved tvivlstilfælde kontaktes akutlægen.

Behandling må IKKE gentages, hvis der er tilstødt ventrikulær tachycardi.

Der må gives 2 doser før akutlæge kontaktes.

Ved børn < 15 kg (3 år) kontaktes akutlægen straks for råd og vejledning til behandling

Bivirkninger

Kvalme, opkastning, tremor, svimmelhed, hovedpine, takykardi og blodtryksstigning.

I sjældne tilfælde kan adrenalin forårsage ventrikulær takykardi.

Opbevaring

Opbevares i ambulancens akuttaske. Minimum 2 stk. af hver dosis.

Må ikke opbevares i køleskab. Ved uklar væske eller misfarvet væske, skal JEXT® kasseres efter gældende regler.

 

Supplerende behandling

Patienter behandlet med JEXT® skal monitoreres tæt med EKG, BT samt respirationsfrekvens.

 • • Disse patienter skal desuden have ilt i høj dosis (maske med reservoir)

 • • Der anlægges stor IV. Adgang til hurtig infusion af NaCl

 • • Astmatisk respiration behandles parallelt med inhalation af Salbutamol

Opstart af NaCl infusion og evt. inhalation af Salbutamol skal påbegyndes umiddelbart efter 1. dosis.

Patienter behandlet med JEXT® skal transporteres kørsel A jf. driftsstandarden ”Ambulancekørsel til sygehuse i Region Nordjylland

OBS

Hvis der i forbindelse med udkald har været brugt adrenalinpen af en 112-akuthjælper, skal 112-akuthjælperne om muligt, have udleveret nye Adrenalinpenne fra ambulancen, såfremt ambulancens mandskab vurderer, det er forsvarligt og skønner at der ikke skal behandles yderligere med adrenalin Epipen under transporten til sygehus. Hvis ambulancen ikke har mulighed for at udlevere Epipen, er 112 akuthjælperne informeret om at kontakte Den Præhospitale Virksomhed den førstkommende hverdag

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder