Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Adrenalin

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Hjertestop, Anafylaktisk shock, angioødem, Quinckes ødem, Pseudocroup eller Epiglottitis hvis patienten er A, B eller C truet.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Injektionsvæske, 1 mg/ml.

Sympatomimetisk middel med α- og β-adrenoreceptor stimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt. 

Øger blodtryk, puls og hjertets kontraktionskraft. Giver pupildilation

Ved IV indgift er der øjeblikkelig virkning.

Indikation

Hjertestop

Anafylaktisk shock, angioødem og Quinckes ødem hvis A, B eller C er truet.

Pseudocroup

Epiglottitis

Kontraindikation

 • ▪ I livstruende situationer er der ingen.

Dosering

Ved Hjertestops behandling:

 • ▪ Voksne 1 mg (1 ml) jf. Guidelines 2015 se genoplivnings instruks

 • ▪ Børn 10 µg/kg = 0,01 mg/kg jf. Guidelines 2015 se genoplivnings instruks

For sikring af præcis dosering kan 1 mg/ml adrenalin fortyndes i 9 ml NaCl, i en 10 ml sprøjte blandingen vil derefter svare til 0,1 mg/ml = 100 µg

 

Ved anafylaksi:

Adrenalin i færdig sprøjte (Jext / EpiPen) er primær behandling til børn og voksne ved anafylaktisk shock. Se separat instruks (Adrenalin Jext)

 

 • ▪ Voksne 0,5 mg IM jf. Guidelines 2015

 • ▪ Børn 0,3 mg IM jf. Guidelines 2015

Adrenalin 0,01 mg i.v. i refrakte doser (1ml af fortyndingen 1mg adrenalin i 100 ml NaCl = 0,01 mg adrenalin/ml) gentaget i stigende doser til effekt. Adrenalin intravenøst gives kun efter lægelig

ordination

 

Ved inhalationsterapi:

Pseudocroup

 • ▪ Børn < 1 år: Adrenalin 0,5 mg tilsat 2,5 ml NaCl

 • ▪ Børn > 1 år: Adrenalin 1,0 mg tilsat 2 ml NaCl

Behandlingen kan gentages én gang.
For yderligere gentagelse af behandling kontakt akutlægebilen.

Epiglottitis

 • ▪ Børn: Der anvendes samme dosering og blandingsforhold som ved Pseudocroup

 • ▪ Voksne: 2 mg Adrenalin tilsat 2 ml NaCl

Patienten skal til enhver tid konfereres med læge på akutlægebilen.
Dette i forhold til eventuelt rendezvous og visitation til rette modtagefacilitet.
Patienten indbringes 
altid Kørsel A til akutmodtagelsen med forvarsling om ”mulig epiglottitis”.

 

Ødem i halsen (Quincke ødem ved allergi):

 • ▪ Voksne: 2 mg Adrenalin tilsat 2 ml NaCl

 • ▪ Børn <1 år: Adrenalin 0,5 mg tilsat 2,5 ml NaCl

 • ▪ Børn >1 år: Adrenalin 1,0 mg tilsat 2 ml NaCl

Bivirkninger

 • ▪ Takyarytmier inkl. ventrikelflimmer, blodtryksstigning.

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder