Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Adrenalin

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Hjertestop, Anafylaktisk shock, angioødem, Quinckes ødem, Pseudocroup eller Epiglottitis hvis patienten er A, B eller C truet.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Injektionsvæske, 1 mg/ml.

Sympatomimetisk middel med α- og β-adrenoreceptor stimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt. 

Øger blodtryk, puls og hjertets kontraktionskraft. Giver pupildilation.

Ved IV indgift er der øjeblikkelig virkning.

 

Indikation

 • • Hjertestop

 • • Anafylaktisk shock, angioødem og Quinckes ødem hvis A, B eller C er truet.

 • • Pseudocroup

 • • Epiglottitis

Kontraindikation

 • • I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer.

 

Dosering

Ved Hjertestops behandling:

 • ▪ Voksne 1 mg (1 ml) jf. gældende guidelines, se genoplivningsinstruks

 • ▪ Børn 10 µg/kg = 0,01 mg/kg jf. gældende guidelines, se genoplivningsinstruks

For sikring af præcis dosering kan 1 mg/ml adrenalin fortyndes i 9 ml NaCl, i en 10 ml sprøjte blandingen vil derefter svare til 0,1 mg/ml = 100 µg

 

Ved anafylaksi:

Adrenalin i færdig sprøjte (Jext / EpiPen) er primær behandling til børn og voksne ved anafylaktisk shock. Se separat instruks (Adrenalin Jext). Bortset fra paramedicinere på ØPE-enheder (se nedenfor).

 

 • ▪ Voksne 0,5 mg IM jf. gældende guidelines.

 • ▪ Børn 0,3 mg IM jf. gældende guidelines.

Adrenalin 0,01 mg i.v. i refrakte doser (1ml af fortyndingen 1mg adrenalin i 100 ml NaCl = 0,01 mg adrenalin/ml) gentaget i stigende doser til effekt. Adrenalin intravenøst gives kun efter lægelig

Ordination.

 

Særligt for Paramedicinere på ØPE-enheder: 

Anafylaksi behandles med adrenalin 0,01mg/kg max 0,5mg Intramuskulært (im).  

Skema for udregning af dosis med adrenalin 1mg/ml. Patientens vægt rundes op eller ned til nærmeste vægt i skemaet:

 

10 kg

0,10 mg = 0,10 ml

15 kg

0,15 mg = 0,15 ml

20 kg

0,20 mg = 0,20 ml

25 kg

0,25 mg = 0,25 ml

30 kg

0,30 mg = 0,30 ml

35 kg

0,35 mg = 0,35 ml

40 kg

0,40 mg = 0,40 ml

45 kg

0,45 mg = 0,45 ml

≥ 50 kg

0,50 mg = 0,50 ml


 

Dosis kan gentages efter 5-10 min. ved manglende effekt.

Der skal anvendes en 1 ml sprøjte for korrekt dosis.

 

 

Ved inhalationsterapi:

Pseudocroup

 • ▪ Børn < 1 år: Adrenalin 0,5 mg tilsat 2,5 ml NaCl

 • ▪ Børn > 1 år: Adrenalin 1,0 mg tilsat 2 ml NaCl

Behandlingen kan gentages én gang.
For yderligere gentagelse af behandling kontakt akutlægebilen.

Epiglottitis

 • ▪ Børn: Der anvendes samme dosering og blandingsforhold som ved Pseudocroup

 • ▪ Voksne: 2 mg Adrenalin tilsat 2 ml NaCl

Patienten skal til enhver tid konfereres med læge på akutlægebilen.
Dette i forhold til eventuelt rendezvous og visitation til rette modtagefacilitet.
Patienten indbringes 
altid Kørsel A til akutmodtagelsen med forvarsling om ”mulig epiglottitis”.

 

Ødem i halsen (Quincke ødem ved allergi):

 • ▪ Voksne: 2 mg Adrenalin tilsat 2 ml NaCl

 • ▪ Børn <1 år: Adrenalin 0,5 mg tilsat 2,5 ml NaCl

 • ▪ Børn >1 år: Adrenalin 1,0 mg tilsat 2 ml NaCl

 

Bivirkninger

 • ▪ Takyarytmier inkl. ventrikelflimmer, blodtryksstigning.

 

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

 

Særlige forhold

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. vurdering og behandling af patienter

 • • Retningslinje vedr. lægemidler