Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Amiodaron

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Hjertestop, VT og SVT hvor patientens C er truet.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Glasampul á 3 ml (50 mg/ml)

Stabiliserer hjerterytmen.

Forlænger aktionspotentialet og refraktærtiden (QT- forlængelse),

Har mindre negativ inotrop effekt.

 

Indikation

 • • Patienter med hjertestop jf. gældende guidelines.

 • • Voksne patienter (ej hjertestop) med ventrikulær takykardi, med klinisk påvirkning.

 • • Voksne patienter (ej hjertestop) med supraventrikulær takykardi, med klinisk påvirkning, dog kun efter forudgående telemedicinsk konsultation og ordination af læge på akutlægebil eller Kardiologisk bagvagt.

 

Kontraindikation

 • • I akutte situationer er der ingen.

 

Dosering

 • • Hjertestop Voksne jf. gældende guidelines.

 • • Hjertestop Børn jf. gældende guidelines.

 • • Ved vågne, klinisk påvirkede voksne patienter med Ventrikulære takykardi: Op til Max. 150 mg (3 ml) langsomt IV over minimum 10 minutter, der indgives maximalt 25 mg af gangen. Indgiften stoppes hvis rytmen konverteres. Indgiften sker under EKG overvågning og måling af BT.

 

Kan evt. gentages efter telemedicinsk konsultation og ordination af akutlæge eller kardiologisk bagvagt

 

 • • Ved vågne, klinisk påvirkede voksne patienter med formodet supraventrikulær takykardi: Dosis aftales efter telemedicinsk konsultation og ordination af læge på akutlægebil eller kardiologisk bagvagt. Indgiften stoppes, hvis pulsen falder og der indtræder klinisk bedring.

 

Bivirkninger

 • • I sjældne tilfælde proarytmisk dvs. kan selv fremkalde arytmi.

 

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

 

Særlige forhold

Må IKKE fortyndes med isotonisk NaCl.

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. vurdering og behandling af patienter

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.