Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Clemastin

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved allergiske reaktion.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Glasampul á 2 ml, (1 mg/ml)

Antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Reducerer kapillærernes gennemtrængelighed og reducere dermed ødemer i kroppen.

Kløestillende, kan virke sløvende.

Virkningen indsætter efter ca. 30 min. med en varighed op til 12 timer.

 

Indikation

For at stoppe udviklingen af en allergisk reaktion, hvor A-B-C endnu ikke er truet, som ikke kan afvente tabletbehandling.

Supplement til behandling med adrenalin og væske ved anafylaksi.

 

HUSK - Adrenalin behandling er den primære behandling ved anafylaktisk shock og problematisk angio / quinckesødem (hævelse i svælg, tunge, ansigt, læber).

 

Kontraindikation

  • • Børn under 1 år.

 

Dosering

Voksne: 2mg IV/IO/IM

Børn over 1 år: 0,0125 mg/kg I.V.

 

Bivirkninger

  • • Hyppigste bivirkning er sløvende påvirkning såsom træthed/døsighed.

  • • Antikolinerge samt allergiske reaktioner kan forekomme, men er sjældne.

 

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

 

Særlige forhold

Ved børn, gravide og ammende kontaktes læge på akutlægebil inden indgift.

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

 

Referencer

  • • www.pro.medicin.dk

  • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

  • • Vejledning til registrering i Præhospital Patient Journal (PPJ)

  • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

  • • Retningslinje vedr. vurdering og behandling af patienter

  • • Retningslinje vedr. lægemidler.