Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Diazepam

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved kramper.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Glasampul á 2 ml, (5 mg/ml)

Diazepam påvirker GABA receptorerne og hæmmer impulsoverledeningen, hvorved kramper ophører.

Indikation

Kramper

Kontraindikation

 • ▪ I forbindelse med behandling af kramper – ingen.

Dosering

Voksne:

2,5-10 mg. Langsomt intravenøst over 1 minut, under hensyntagen til alder, vægt, alkohol og svækkelse. Kan gentages hvis virkningen ikke indtræder indenfor 2-3 minutter. Max dosis i alt 20 mg. Yderligere dosering kun efter forudgående telemedicinsk konsultation og ordination af læge på akutlægebil.

 

Børn:

0,25-0,5 mg/kg langsomt intravenøst over 1 minut. Kan gentages hvis virkningen ikke indtræder indenfor 2-3 minutter. Max dosis i alt 10 mg.

 

Stor forsigtighed ved mistanke om indtagelse af alkohol eller centralt virkende medicin som psykofarmaka, da respirationen kan påvirkes.

Bivirkninger

 • ▪ Respirationsdepression, paradoksal reaktion.

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Indledende behandling til børn er Intranasalt Midazolam

Skærpet opmærksomhed ved mistanke om intracerebral blødning og/eller traume. Kontakt til akutlæge på lægebil. Ved indgift af Diazepam skal respirationen overvåges nøje.

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder