Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Fentanyl IN/IV

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling til patienter med smerter.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Fentanyl er et semisyntetisk, μ-selektiv opioid, med samme virkning som naturligt fremstillede opoider. Fentanyl er 100 gange så stærkt som morfin.

Virkningen indtræder få minutter (ca. 4 – 5 min) efter indgift. Virkningen varer ca. 20-30 min.

Fentanyl kan anvendes intranasal og/eller Intravenøst til patienter med behov for smertedækning.

Den Intranasale anvendelse sker hvor der umiddelbart ikke kan anlægges IV adgang.

 

Indikation

Hvem skal tilbydes behandling med fentanyl Præhospitalt

 

Patienter med akut opståede smerter med VAS > 3 (traumepatienter, medicinske patienter, kirurgiske patienter for alle gælder det at GCS = 15, Respirationsfrekvens >10/min)

 

Patienter med kroniske smerter, som får en akut smertetilstand som er uafhængig af den kroniske smertetilstand.

Hvem kan også tilbydes behandling med fentanyl Præhospitalt.

 

Patienter med AKS som er smertefrie, men som er meget nervøse og opkørte

Patienter med lungeødem

 

Det skal tilstræbes at patienten har en VAS ≤ 3 under transport. Med undtagelse af hjertepatienter, der ved behandling skal opnå total smertefrihed.

 

Vedrørende Patienter under 10 år eller under 30 kg:

Paramediciner: Selvstændigt

 

Ambulancebehandler: Anvender ikke selvstændigt Fentanyl til patientgruppe. Der tilkaldes den på optageadressen tætteste akutlæge eller paramediciner for administration af Fentanyl. Lægen kan i givet fald ordinere en dosis som behandleren må anvende.

Paramedicinere kan IKKE uddelegere kompetencen til Ambulancebehandleren

OBS! Hvis der inden for den sidste time er givet/indtaget opiater, konfereres først med læge ved akutlægebilen.

 

Kontraindikation

 • • Patienter med kroniske smerter som oplever en akut forværring i de kroniske smerter.

 • • I gang værende eller truende fødsel

 • • Nedsat bevidsthed med en GCS < 15 og GCS < 14 hvis det ene point er fratrukket grundet lukkede øjne pga. smerter.

 • • Kendt overfølsomhed for opiater

 • • Respirations frekvens < 10

 • • Blodtryk < 90 systolisk

 

Dosering

Under 10 år eller under 30 kg: 0,25 - 2 μg/kg pr. dosis.

Over 10 år og fra 30 kg. 0,25 - 2 μg/kg pr. dosis

 

Voksne som er alment svækkede, kronisk medtagede og patienter med
kronisk respiratoriske lidelser: 0,25 - 1 μg/kg pr. Dosis.

 

For Ambulancebehandlere kan dosis gentages op til Max total 4 μg/kg. Ved Voksne som er alment svækkede kan dosis gentages op til Max total 2 μg/kg.

 

Ved påvirket respiration støtteventileres patienten.

 

Dokumentation

Fentanyl dossering sker efter vægt, der skal derfor altid noteres anslået vægt på patienten i PPJ ved behandling med Fentanyl.

 

Bivirkninger

Hyppigst: Respirationsdepression, apnø, muskelrigiditet(muskelstivhed), myoklone (ufrivillige)bevægelser, eufori, miosis(små pupiller), bradycardi, blodtryksfald, kvalme, opkastninger, svimmelhed, sedation.

Sjældne: Allergisk reaktion alt fra udslæt til anafylaktisk shock.

 

Opbevaring

Fentanyl underligger særlige krav vedrørende bestilling, udlevering, håndtering og opbevaring ifølge lægemiddelloven. Skal derfor opbevares efter gældende driftstandard.

 

Indgiftsmåde

Intranasalt - IN

Børn: Dosis deles med 0,3 – 0,5 ml i hvert næsebor.

Voksne: maks. 1 ml i hvert næsebor; det begrænser dosis til voksne til maks. 100µg per indgift. Højere dosis vil kræve større volumen, som gør optagelse via slimhinden mere usikker.

 

Patientens hoved skal være nogenlunde opret og sprøjten holdes lodret.
Patienten skal så vidt muligt inhalere gennem næsen samtidig. I situationer, hvor dette ikke er
muligt, fx kvæstede, forsøges hovedet placeret i en relevant stilling.

Fentanyl administreret intranasalt, dokumenteres i PPJ med dosis som ”Fentanyl IN”

OBS! I tilfælde af insufficient respiration støtteventileres patienten; hvis nødvendigt kan Narcanti 0,4 mg (1 ml) IM anvendes til voksne patienter.

 

Intravenøst – IV

Langsomt og efter skyld med Nacl 0,9%.

 

Interaktioner

Benzodiazepinpræparater, anden sovemedicin, psykofarmaka og alkohol forstærker virkningen af
Fentanyl. Specielt øges risikoen for respirationsdepression og sedation.

 

Særlige forhold

Ventilationsudstyr skal være umiddelbart tilgængeligt.

 

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Vejledning til registrering Præhospital Patient Journal (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. vurdering og behandling af patienter

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.