Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Furosemid

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved akut lungeødem.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Glasampul á 4 ml, (10 mg/ml)

Hæmmer reabsorptionen af salt og vand i nyrerne.

Ved intravenøs indgift ses en næsten øjeblikkelig vasodilatation i de centrale vener, således at preeload nedsættes.

Øger nyrernes blodgennemstrømning.

Maksimal effekt efter få minutter ved intravenøs indgift.

Indikation

Akut kardialt udløst lungeødem hos voksne patienter med systolisk BT >100 mmHg.

Kontraindikation

 • ▪ Forsigtighed ved lavt BT, konfererer med læge ved akutlægebil.

 • ▪ Allergi (sjældent).

Dosering

40 mg (4 ml) intravenøst, evt. gentaget en gang efter 5-10 minutter, hvis effekten udebliver og såfremt BT ikke viger efter første dosis. Max dosis 80 mg. Yderligere behandling kun efter telefonisk konsultation og ordination af læge på akutlægebil.

Bivirkninger

 • ▪ Hypotension, elektrolytforstyrrelser (lavt s-Kalium), kvalme, øresusen/hørenedsættelse og thromboser.

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder