Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Glyceryltrinitrat

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved mistanke om Akut Koronar syndrom.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Arteriolerne i det store kredsløb udvides, hvorved hjertets arbejde lettes (afterload reduceres). Kranspulsårerne udvides, hvorved blodtilførsel til hjertemuskulaturen øges.

Venolerne udvides, hvilket medfører at blodet flyttes til det venøse kredsløb, hvilket reducerer hjertets preload. Reduktionen i preload har væsentlig betydning for behandling af lungeødem.

Virkning indtræder indenfor ½ til 2 minutter og varer højst 30 minutter.

 

Indikation

 • ▪ Symptomer forenelige med akut koronar syndrom (AKS).

 • ▪ Tydeligt lungeødem med systolisk Blodtryk over 125 mmHg, som formodes udløst af hjertesygdom.

 

Kontraindikation

 • • Systolisk blodtryk under 90 mmHg.

 • • Lungeødem udløst af kemisk årsag f.eks klorgasser.

 • • Lungeødem med systolisk blodtryk under 125 mmHg.

 • • Brug af PDE-5 hæmmere (potensmidler). Sildenafi, Vardenafil inden for de sidste 24 timer og Tadalafil inden for de sidste 48 timer.

 • • Mistanke om isoleret højre ventrikelinfarkt.

 

Dosering

 • • Ved symptomer på Akut Koronar Syndrom må der gives 0,4 mg (1 pust) med minutters interval, indtil patienten er overdraget til modtagende afdeling. Blodtryks måling skal foretages før hver indgift.

 • • Ved lungeødem med systolisk BT over 125 mmHg, må der gives 0,4 mg med 5 minutters interval. Der doseres indtil væsentligt forbedret vejrtrækning er opnået, både subjektivt og objektivt vurderet (Spo2, farve og vejrtrækningsdybde, frekvens og lyd) eller systolisk BT er under 125 mmHg.

 

Bivirkninger

 • • Hovedpine.

 • • Svimmelhed.

 • • Ansigtsrødmen.

 • • Hypotension.

 • • Irritation af mundslimhinden kan forekomme efter gentagen brug.

 

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Ved almindelig temperatur. Undgå direkte varme, sollys eller frost.

 

Særlige forhold

Patienter der behandles med Glyceryltrinitrat spray skal monitoreres tæt jævnfør instruks for vurdering og behandling af patienter. Glyceryltrinitrat kan give betydeligt blodtryksfald, hvorfor behandling gennemføres siddende/liggende

Virkningen af Glyceryltrinitrat indtræder tidligere på behandling af brystsmerter end på behandling af lungeødem.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. vurdering og behandling af patienter

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.