Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Heparin

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Akut Koronar Syndrom.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Hætteglas á 10 ml, (1000 I.E/ml)

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Virker straks efter intravenøs injektion.

Indikation

Patienter med symptomer på Akut Koronart Syndrom.

Anvendes kun efter telefonisk konsultation med vagthavende kardiolog.

Kontraindikation

Inden vagthavende kardiolog ringer tilbage spørges patienten om nedenstående forhold:

 • • Operation inden for de sidste 7 dage, især ambulante operationer

 • • Brug af anden blodfortyndende medicin end Magnyl (Marevan, Marcumar, Plavix)

 • • Blødningssygdom

 • • Evt. indre eller ydre blødninger

Informationerne videregives til vagthavende kardiolog.

Dosering

Der indgives 10.000 IE, på en gang I.V – efter ordination af vagthavende kardiolog.

Bivirkninger

 • ▪ Hypotension, elektrolytforstyrrelser (lavt s-Kalium), kvalme, øresusen/hørenedsættelse og thromboser.

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Dosis og ordinerende læges navn noteres på ambulancejournalen.

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder