Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Heparin

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Akut Koronar Syndrom.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Hætteglas á 10 ml, (1000 I.E/ml).

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Virker straks efter intravenøs injektion.

 

Indikation

Patienter med symptomer på Akut Koronart Syndrom.

 

Kontraindikation

Inden vagthavende kardiolog ringer tilbage, spørges patienten om nedenstående forhold:

 

 • • Operation inden for de sidste 7 dage, især ambulante operationer

 • • Brug af andet blodfortyndende medicin end Magnyl (eks. Marevan, Marcumar, Plavix)

 • • Blødningssygdom

 • • Evt. indre eller ydre blødninger

 

Informationerne videregives til vagthavende kardiolog.

 

Dosering

Der indgives 10.000 IE, på en gang I.V – efter ordination af vagthavende kardiolog.

 

Bivirkninger

 • • Hypotension, elektrolytforstyrrelser (lavt s-Kalium), kvalme, øresusen/hørenedsættelse og thromboser.

 

Opbevaring

I original emballage i ampularie.

 

Særlige forhold

Anvendes KUN efter telefonisk konsultation med vagthavende kardiolog.

Efter indgift SKAL der tilkaldes PM eller ALB-enhed, medmindre der er PM på ambulancen.

 

Dosis og ordinerende læges RN ID noteres i PPJ.

 

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje: Præhospital – Informeret samtykke til behandling

 • • Retningslinje: Præhospital – Vurdering og behandling af patienter.

 • • Retningslinje: Præhospital - Lægemidler (ordination, delegering, dispensering og administration), Ambulancebehandlere og Paramedicinere

 • • Retningslinje: Præhospital - Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)