Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Midazolam

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved krampeanfald.

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Benzodiazepin præparat. Binder sig til GABA-receptorer i hjernen. Hæmmer en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

 

Interaktioner:

Midazolam øger morfins smertestillende og respirationsdeprimerende virkning. Lignende effekt kan forventes for andre opioider. Den sederende virkning kan forstærkes af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika, hypnotika, antihistaminer og opioider

 

Farmakokinetik:

Begyndende effekt ses efter 2-3 minutter.

Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 30 minutter

Plasmahalveringstid er 1,5 – 2,5 timer, længere hos ældre.

Indikation

 • ▪ Feberkramper.

 • ▪ Generaliseret krampeanfald.

 • ▪ Partielle krampeanfald

Kontraindikation

 • ▪ Ingen i forbindelse med behandlingen af kramper.

Dosering

Kun til Nasal administration

 

Voksne: 10 mg, fordelt med 5 mg (1 ml) i hvert næsebor.

Trækkes op af 2 omgange, for at opnå korrekt dosering og bedst forstøvning af medikament.

 

Børn: 0,2 mg/kg Se separat skema side 2

 

Kan gentages med 1/2 dosis efter 5 minutter, såfremt den ønskede effekt ikke opnås eller krampe tilfældet genopstår, kontaktes Akutlægebil

Bivirkninger

 • ▪ Respirationsdepression og apnø ses hyppigt.

 • ▪ Paradokse reaktioner (fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige bevægelser) kan ses, især hos ældre og børn samt ved høje doser og hurtig administration.

 • ▪ Nedsat bevidstheds niveau.

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Patienter der behandles med Midazolam skal monitoreres tæt på respirationsfrekvens og med SPO2, ETCO2, Puls og Blodtryk. Ilt behandles med højt flow.

Ved utilstrækkelig respiration støtteventileres og akutlægebil kontaktes.

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder

 

 

Separat skema for børn udregnet på vægt:

 

*I skemaets udregninger er der taget højde for 0,10 ml dead space

i sprøjte og MAD forstøveren.

 

Alder

Vægt

(kg.)

IN Midazolam volume i ml*
5mg/ml koncentration
Volume Dosis (mg)

<1 år

Under 10 kg

0,3 ml 1 mg

1 - 3 år

10 - 15 kg

0,6 ml 2.5 mg

4 - 5 år

15 -20 kg

0,7 ml 3.0 mg

6 - 7 år

20 - 25 kg

0,9 ml 4.0 mg

8 - 10 år

25 - 30 kg

1,20 ml 5.5 mg

11 - 12 år

30 - 35 kg

1,4 ml 6.5 mg

Teenager

40 kg

1,7 ml 8.0 mg

Voksne

Over 50 kg

2,0 ml 10.0 mg