Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Naloxon IM/IV

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling til patienter med opiat forgiftning.

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Naloxon er en ren opiatantagonist, det binder sig stærkt til de opiatfølsomme receptorsteder og fortrænger derved opiaterne. Derfor ophæves alle opiatets virkninger. Naloxon har ikke nogen væsentlig selvstændig farmakologisk virkning på receptorerne, udover at fortrænge opiatets virkning.

Virkningen af opiat præparatet kan være længere end naloxons virkning, hvorfor patienterne skal observeres for respirations depression.

Virker efter 3-5 minutter ved IM injektion og virker i 1 til 4 timer.

Indikation

Respirationsdepression efter formodet overdosis af opiater:

Bevidstløs/bevidsthedspåvirkede patienter, med respirationsfrekvens under ca. 8 – 10 pr. minut, evt. små pupiller.

Ved tvivl om indikation for Naloxon kontakt læge på akutlægebil.

Dosering

Voksne ved overdosering med opiater:

0,8 mg IM

0,4 mg IV

Ved overdosering af Fentanyl eller anden opiat (kroniske smertepatienter):

Titrering:

0,4 mg trukket op i 1 ml. sprøjte, der gives 0,08 mg (0,2 ml) af gangen.

Eller 0,4 mg Naloxon (1 ml) blandet med 9 ml. NaCl (samlet 10 ml), der gives 0,08 mg – 0,16 mg (2-4 ml) ad gangen indtil ønsket effekt.

Vær opmærksom på, at ved titrering ophøre Naloxons virkning hurtigere end ved bolus dosering.

Børn:

10 mikrogram/kg IV. (0,01 mg Hvis IV injektion ikke er mulig, anvendes IM injektion

Bivirkninger

Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinens symptomer, fremkaldt af naloxon.

Opbevaring

Opbevares i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Hvis der ikke efter 5 minutter er tydelig bedring af bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens, må mistænkes anden årsag til tilstanden. (Hypoglykæmi, apopleksi øget intrakranielt tryk eller anden form for forgiftning). Kontakt læge på akutlægebil.

 

Indgift af naloxon til personer der er opiat afhængige, kan medføre abstinenssymptomer, hvilket kan gøre dem aggressive og usamarbejdsvillige.

 

Afhængig af den indtagne mængde opiat, kan virkningen af dette vare længere end virkningen af naloxon, derfor skal alle der er behandlet med naloxon indlægges, hvis det er muligt.

I tilfælde hvor den behandlede person modsætter sig transport noteres dette i PPJ og akutlæge orienteres.

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

  • • www.pro.medicin.dk

  • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

  • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

  • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

  • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

  • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

  • • Retningslinje vedr. lægemidler.

  • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

  • • Regionale driftsstandarder