Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Ondansetron

 

Formål

At sikre en ensartet og korrekt anvendelse af Ondansetron injektionsvæske.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Patientgruppe: Patienter med kvalme.

Medarbejdergruppe: Retningslinjen er gældende for ambulancebehandlere og paramedicinere.

 

Beskrivelse

Medikament

Ondansetron injektionsvæske 2 mg/ml. Ampul indeholdende 2 ml.

 

Virkemåde

Virkningen skyldes selektiv binding til 5-HT3-receptorerne i bestemte hjernearealer, som medvirker i

fremkaldelse af kvalmefornemmelse.

Ondansetron binder sig til de receptorer og hæmmer virkningen af 5–HT3 (5-Hydroxytryptamin).

 

Effekt

Virkningen optræder efter få minutter.

 

Indikation

Anvendes til patienter med kvalme, f.eks. i forbindelse med AKS, akut abdomen, kemoterapi og

strålebehandling, smertebehandling og traumer.

OBS: Ondansetron må ikke anvendes som forebyggende behandling som f.eks i forbindelse med

Fentanyl behandling.

 

Kontraindikation

  • • Tidligere allergisk reaktion efter Ondansetron indgift.

  • • Graviditet.

  • • Børn under 2 år.

 

Dosis

Der må kun gives én dosis præhospitalt.

Voksne: En enkelt dosis på 4 mg langsomt IV.

Børn >2 år og op til 40 kg: Der gives en enkelt dosis på 0,1 mg/kg langsomt IV, højst 4 mg.

 

Bivirkninger

Hovedpine, rødme og varmefølelse.

 

Meget sjældne bivirkninger:

  • • Arytmier, bradykardi, hypotension, brystsmerter, muskelkramper. Ekstrapyramidale gener, såsom

okulogyr krise (kramper i øjenmusklerne) og dystoni (spændinger i muskler medførende ufrivillige

abnorme bevægelser); allergiske reaktioner, anafylaktisk chok. Svimmelhed og synsforstyrrelser

ved for hurtig IV injektion.

 

Opbevaring/holdbarhed

Medicinen opbevares i akuttaske. Holdbarhed er anført på ampul.

 

Dokumentation

Anvendt medicin dokumenteres i PPJ med mængde, indikation, tidspunkt og effekt.

 

Referencer

www.pro.medicin.dk