Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Ondansetron

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling for patienter med kvalme.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Plast- /Glasampul á 2 ml, (2 mg/ml)

Virkningen skyldes stoffets selektiv binding til 5-HT3-receptorerne. Ondansetron modvirker virkningen af neurotransmitteren 5-HT3 i centrale nervesystem. Her blokeres centre og baner, som er involveret i fysiologiske reaktioner som kvalme og opkastning.

Indikation

Patienter med kvalme i forbindelse behandling og/eller transport.

Kontraindikation

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Dosering

Voksne:

4 mg langsomt I.V. eventuelt gentaget en gang.

 

Børn <18 år:
Der gives en enkelt dosis på 0,1 mg/kg op til højst 4 mg - langsomt IV.

Bivirkninger

Hovedpine, rødme og varmefølelse.

Meget sjældne bivirkninger:

Arytmier, bradykardi, hypotension, brystsmerter, muskelkramper. Neurologiske symptomer, og dystoni (øget muskeltonus). Allergiske reaktioner, anafylaktisk shock

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat.

Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

Referencer

  • • www.pro.medicin.dk

  • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

  • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

  • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

  • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

  • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

  • • Retningslinje vedr. lægemidler.

  • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

  • • Regionale driftsstandarder