Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Salbutamol (CPAP)

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling til patienter med KOL/Astma. 

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Plastampul indeholdende 2,5 ml á 1 mg/ml.

Virker afslappende på den glatte muskulatur i bronkierne, via en direkte påvirkning af beta2 receptorerne i lungerne. Virkning indtræder efter 2-5- min når max. effekt efter 30 min.

 

Indikation

Akut opståede vejrtrækningsproblemer med symptomer på bronkieforsnævringer.

Herunder supplerende behandling ved anafylaksi, såfremt der efter adrenalin-behandling fortsat er bronkospasmer.

 

Kontraindikation

 • • Børn under 1 år.

 • • Tydeligt lungeødem. (Tydelig rallende og kogende anstrengt respiration)

Dosering

 • • Børn 1-8 år: 2,5 mg, (1 ampul).

 • • Voksne >8 år: 5 mg, (2 ampuller).

 

Dosis kan gentages efter behov, såfremt der ikke er opstået væsentlige bivirkninger, i form af øget åndenød, kraftigt blodtryksfald eller betydelig takykardi.

 

Bivirkninger

 • • Tremor, fornemmelse af hjertebanken pga. øget hjertefrekvens.

 • • Kan i sjældne tilfælde medføre blodtryksfald.

 

Opbevaring

Opbevares i ambulancens akuttaske.

Beskyt ampullerne mod lys. Lad dem ligge i folieposen og luk folieposen evt. med tape.

Markeres med holdbarhedslabel.

Der skal være minimum 6 ampuller i ambulancen, kommer antallet under 6 stk. ilægges en ny foliepose med 10 ampuller, de gamle opbruges først.

 

Særlige forhold

Patienter der behandles med Ventoline skal monitoreres med EKG, SPO2, BT samt respirationsfrekvens tælles.

Hvis hjertefrekvensen overstiger 150, skal patienten monitoreres tæt, og hvis patientens tilstand forværres, med tiltagende respirationsbesvær og eller blodtryksfald afbrydes behandlingen og akutlægen kontaktes.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder