Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Ticagrelor

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling ved Akut Koronar Syndrom.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Tabletter á 90 mg.

Mindsker koagulation og dermed gendannelse af thromboser /blodpropper

Et trombocyt-funktionshæmmende middel. Binder sig til ADP – receptorerne på thrombocytterne (ADP – receptorantagonist) og nedsætter thrombocytternes aktivering igennem ADP, et stof som findes i blodet. Effekten af blodpladerne nedsættes derved på en anden måde end ved acetylsalicylsyre.

Indikation

Patienter med symptomer på Akut Koronart Syndrom.

Anvendes kun efter telefonisk konsultation med vagthavende kardiolog

Kontraindikation

 • ▪ Pågående blødninger fra mavesår, i CNS eller hvis patienten er opereret for nylig

 • ▪ Allerede eksisterende sygdom i koagulationssystemet

 • ▪ Behandling med anden medicin som nedsætterkoagulationen

Disse oplysninger skal om muligt indhentes omkring patienten inden telemedicinsk konsultation med vagthavende telemedicinsk kardiolog, da de vil være med til at danne grundlag for lægens beslutning om ordination.

 

Der er forskellige medicinpræparater, som nedsætter eller forstærkes i deres virkning. Det er af nedsat betydning i den akutte fase af AKS og vurderes af vagthavende telemedicinsk kardiolog.

Dosering

Der gives 2 tabletter à 90 mg, i alt 180 mg.

Bivirkninger

Ved indgift i akut fase: blødningstendens, kvalme og mavesmerter, ved længere anvendelse dyspnoe (besværet vejrtrækning)

Opbevaring

I original emballage, i ambulancens akuttaske.

Særlige forhold

Ingen

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder