Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrives til sengeafsnit efter mindre kirurgisk procedure

Formål:

At sikre patientsikkerheden ved overflytning af patienter til egen afdeling, efter mindre kirurgiske procedurer i ukompliceret generel anæstesi/sedation.

Kriterier:

Mindre ukompliceret invasiv procedure i generel anæstesi/Sedation med propofol og alfentanil alternativt propofol og remifentanil til følgende patientkategorier:

  • • Ukompliceret pædiatrisk ASA I-II patient

  • • Ukompliceret gynækologisk ASA I-II patient

  • • Ukompliceret urologisk ASA I-II patient

 

ASA 3 patienter kan i reglen udskrives direkte til stamafdelingen. Dette sker efter aftale med vagthavende speciallæge i anæstesiologi.

 

Beskrivelse af mindre kirurgisk procedure:

  • • Evacuatio uteri

  • • Knoglemarvs aspiration

  • • Lumbalpunktur

  • • Mindre urogynækologisk operation

  • • Mindre gynækologisk vurdering

  • • Konisatio

  • • Transcervikalt indgreb

Kriterier for udskrivelse direkte til afdeling:

Anæstetisten vurderer og dokumenterer i Nord EPJ at pt kan udskrives til stamafdelingen.

Ved behov for videregi-velse af informationer til stamafdelingen dokumenteres dette i Nord Epj eller stamafdelingen kontaktes telefonisk således at forsvarlig og god overgang varetages bedst muligt.

Vurderes pt`s ikke egnet til udskrivelse til stamafdeling skal pt. køres i opvågningen til yderligere observation.

Kontraindikation for udskrivelse direkte til afdeling

Ved behov for intubation og per/postoperativ smertebehandling med Haldid® (Fentanyl) må patienten ikke udskrives direkte til stamafdelingen, men skal i stedet overføres til opvågningsafsnit.