Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrives til sengeafsnit efter mindre kirurgisk procedure

Formål:

At sikre patientsikkerheden ved overflytning af patienter til egen afdeling, efter mindre kirurgiske procedurer i ukompliceret generel anæstesi/sedation.

Kriterier:

Mindre ukompliceret invasiv procedure i generel anæstesi/Sedation med propofol og alfentanil alternativt propofol og remifentanil til følgende patientkategorier:

 • • Ukompliceret pædiatrisk ASA I-II patient

 • • Ukompliceret gynækologisk ASA I-II patient

 • • Ukompliceret urologisk ASA I-II patient

 

ASA 3 patienter kan i reglen udskrives direkte til stamafdelingen. Dette sker efter aftale med vagthavende speciallæge i anæstesiologi.

 

Beskrivelse af mindre kirurgisk procedure:

 • • Evacuatio uteri

 • • Knoglemarvs aspiration

 • • Lumbalpunktur

 • • Mindre urogynækologisk operation

 • • Mindre gynækologisk vurdering

 • • Konisatio

 • • Transcervikalt indgreb

Kriterier for udskrivelse direkte til afdeling:

Patienten udskrives efter point/kriterium på opvågningsjournalen.

Anæstetisten vurderer og dokumenterer ovennævnte parametre på opvågningsjournalen – og angiver klokkeslæt og initialer/alias.

Kan point/kriterium ikke opfyldes skal patienten i opvågningen.

 

Scoringssystem Område

Point

Kriterium

1. Sedation

3

2

1

0

Sovende, kan ikke vækkes

Sovende, vækkes ved fysiske stimuli

Sovende, vækkes ved verbalt stimuli

Vågen

2. Respiration; pr min.

3

2

1

0

Apnøperioder eller obstruktivt mønster

RF < 10 eller > 30

RF 10 – 30, Snorkende respiration

RF 10 – 30, Normal respiration

3. Saturation; %

(intet ilttilskud i 10 min.)

3

2

1

0

SAT < 85

SAT 85 – 89

SAT 90 – 93

SAT ≥ 94

4. Blodtryk, systolisk; mmHg (ingen inotropi)

3

2

1

0

BT < 80

BT 80 – 89 eller BT > 220

BT 90 – 99

BT 100 – 220

5. Puls; pr min.

3

2

1

0

puls < 40 eller > 130

puls 40 – 49 eller 121 – 130

puls 101 – 120

puls 50 – 100

6. Motorik

(gælder spinal og epidural anæstesier)

3

2

1

0

Bevæger ikke UE

Kan kun bevæge fødder

Kan kun bevæge fødder og bøje knæ

Bevæger begge UE frit

7. Smerter

(i hvile)

3

2

1

0

Udtalte (VAS ≥ 70 mm)

Moderate (30 mm ≤ VAS < 70 mm)

Lette (0 < VAS < 30 mm)

Ingen (VAS = 0)

8. Kvalme

3

2

1

0

Udtalt

Moderat

Let

Ingen

Total

Sum

 

Kontraindikation for udskrivelse direkte til afdeling

Ved behov for intubation og per/postoperativ smertebehandling med Haldid® (Fentanyl) må patienten ikke udskrives direkte til stamafdelingen, men skal i stedet overføres til opvågningsafsnit.

Ledsagelse

Gynækologiske og urologiske patienter kan sendes uledsaget tilbage til sengeafsnit. Anæstetisten kontakter sengeafsnittet telefonisk alternativt ledsager patienten, hvis der er specielle postoperative ordinationer.

Pædiatriske patienter ledsages til sengeafsnit af egen sygeplejerske fra stamafsnit eller af anæstetisten.

Ankomst til senge afsnit

 • • Portøren eller anæstetisten kontakter plejepersonalet

 • • Oplyser patientens navn og cpr.nr samt, at patienten er tilbage fra operationsgangen

 • • Plejepersonalet går umiddelbart til patienten og vurderer om patienten er vågen, klar og velbefindende

 • • Kontrollerer iv-infusion og for eventuel blødning

 • • Er patienten alment påvirket, eller er der mere end tilladelig blødning vurderes patienten med måling af respiration, saturation, blodtryk og puls. Anæstesilægen kontaktes (62950)

Referencer

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin’s ” Rekommandationer for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiologisk afdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi” version 5

DASAIM’s udskrivningskriterier skal efterleves, evt. ved afstemte lokale aftaler.