Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytninger - arbejdsgange og retningslinjer for interne overflytninger af indlagte ortopædkirurgiske patienter

 

En god overflytning forudsætter et godt kendskab til hele organisationen. Alle overflytninger bygger på respekt for og tillid til hinanden og en accept af de forskellige forhold, som gør sig gældende i afsnittene.

 

Instruksen gælder ikke akutte overflytninger af dårlige, behandlingskrævende patienter afsnittene imellem.

 

Formål

 • • at sikre sammenhængende patientforløb.

 • • at patienter og pårørende oplever et godt samarbejde mellem de ortopædkirurgiske afsnit.

 • • at forebygge utilsigtede hændelser ved overflytninger

 • • at modtagende afdeling får de bedste muligheder for at modtage pt.

 • • at benytte ledig operationskapacitet, således at patienterne venter kortest muligt.

 • • 

 

Definitioner

Leder: Afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder/ansvarshavende.

 

Beskrivelse

Arbejdsgange ved overflytning af patienten til operation på anden matrikel:

 • • Overflytning konfereres altid fra bagvagt til bagvagt.

 • • Kommunikationen omkring overflytninger foregår fra afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejerske til afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejerske

 • • Forberedelse til operation, faste, blodprøver mv.skal aftales.

 

 

Arbejdsgange ved overflytning af patienten efter operation til anden matrikel, eller til konservativ behandling:

 • • Overflytning aftales fra afsnitsledende sygeplejerske til afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder.

 • • Overflytninger varsles så vidt muligt før kl. 12 telefonisk, og der sendes advis på Cetera

 • • Tjeklisten i forhold til overflytninger overholdes (se bilag) ved afvigelser informeres modtagende afsnit

 

For alle overflytninger er det vigtigt:

Stuegangsgående læge sikrer:

  • Journalen er ajourført:

   • ▪ Aktuelle diagnose og klinisk status

   • ▪ Behandlingsplan

   • ▪ Medicinen er afstemt og FMK er ajourført

   • ▪ Cave og samtykke

   • ▪ Blodprøver er set, og der er dokumenteret jf. opgavelisten

   • ▪ Evt. postoperative rtg-billeder er set og dette er dokumenteret

 

Plejeansvarlig sygeplejerske/SOSA sikrer:

  • informere de pårørende.

  • aftale overflytningstidspunkt

  • Clinical er opdateret:

   • ▪ Fyldestgørende anamnese

   • ▪ TOKS dokumenteret og fulgt op på høj score

   • ▪ Screeninger er ajourført

  • Plejeforløbsplan er sendt

  • Anæstesiskema medsendes (hvis pt. er opereret under indlæggelsen)

 

Fys/ergo sikrer:

  • terapien på modtagende afsnit er orienterede, så hjælpemidler så vidt muligt er fundet, når pt. ankommer til afsnittet (kørestol, rollator mv.)

  • pårørende har fået udleveret måleskema – hvis ikke orienteres modtagende afsnit

 

 

Fælles for alle overflytninger gælder nedenstående kriterier/overvejelser:

 • • Patienten skal have været mobiliseret.

 • • Der skal være et genoptræningspotentiale, alternativt overveje andet tilbud fx tilbageflytning til plejehjem.

 • • Der skal stiles mod længst mulige sammenhængende forløb.

 • • Stile mod minimal overflytning, max mellem to sygehuse/afsnit.

 • • Kritisk stillingtagen til overflytninger i meget komplekse forløb.

 • • Patientens tilstand skal være stabil.

 • • Patienten modtages direkte i sengeafsnittet.

 

 

 

 

 

Nederst på formularen