Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs port- Port a kath - børn og unge

Formål

At sikre at sygeplejen i forhold til Port-a-cath foregår efter gældende regningslinjer og med en høj grad af sikkerhed og kvalitet.

Definition af begreber

Port-a-kath = en implanteret permanent veneport (i daglig tale porten)

Gripper = Når Port-a-kath skal bruges stikkes en speciel ”grippernål” igennem membranen. Disse findes i forskellige tykkelser og længder

Desinficerende vådserviet = stor steril desinficerende serviet med klorhexidin og sprit.

Positivt tryk = pulserende injektion

Non-touch teknik omfatter brug af sterile utensilier og rene hænder

Beskrivelse

En intravenøs port er en implanteret permanent intravenøs adgang. En intravenøs port består af et metalkammer (port) med en tyk siliconemembran, der anbringes under huden oftest på forsiden af brystet, men porten kan placeres andre steder. Et centralt kateter udgår fra injektionsporten via Vena jugularis interna eller vena subclavia. Injektionsporten kan være med en eller to membraner/lumina. Fra porten udgår et tyndt kateter, som via en stor vene, udmunder i vena cava superior ved indgangen til højre hjertekammer.

 

Billede 8

 

Gennem porten kan der ved hjælp af en speciel vinklet nål, en Gripper, skabes direkte adgang til blodbanen. Når porten ikke anvendes, er den fuldstændig lukket/dækket af huden, hvilket mindsker infektionsrisikoen.

 

Billede 13

 

En intravenøs port kan anvendes i flere år, da siliconemembranen tåler flere tusinde gennemstik.

Billede 11

Hvor og hvem anlægger Porten

Port a kath anlægges på børn og unge i fuld anæstesi af anæstesilæge på Urologisk OP, AUH Nord. Indgrebet bookes via Anæstesi sekretær eller via vagthavende anæstesilæge, kode 88 – 500, i sub akutte og akutte tilfælde. Der bookes operationsstue på Urologisk OP, hvor der er Røntgenapparatur til gennemlysning under indgrebet.

 

 • • Vital port fra Braun findes i forskellige størrelser, som vælges afhængig af barnets eller den unges størrelse/alder.

 • • Portene lagerføres på Børne- og Unge Døgnafsnittet 303B.

Forberedelse

 • • Forældre og børn informeres. Port a kath forevises på CVK torso (findes på afsnit 303B) eller der vises en indopereret Port hos et andet barn, der er villig til at vise frem.

 • • Følgende Blodprøver skal foreligge præoperativt:

Hos børn med maligne sygdomme:

Ny Hæm. Status og blodtype.

(Ved trombocytter <50 mia./l skal der gives thrombocytkoncentrat infusion)

Hos andre børn: præoperative blodprøver ordineres af behandlende læge

 • • Udfyldt anæstesiskema og anæstesichekliste med ordination af iv panodil og diclosil, udfyldes af læge

 • • Barnet skal faste og tørste efter gældende regler

 • • Postoperativ smertebehandling skal ordineres i columna medicin

 • • Skal hibbiscrubbes på truncus aftenen inden og om morgen og iføres OP-skjorte.

 • • Der påsættes id-armbånd

 

Når barnet kører på OP skal der være dropstativ på sengen. Journal med anæstesiskema og labels medbringes.

 

Postoperativ observation

Når barnet kommer tilbage fra OP vil der altid være anlagt gripper, som er en speciel vinklet nål, med et drop tilsluttet. Det anbefales at droppet løbet med isot. NaCl i 24 t efter anlæggelse. Portens placering og korrekte funktion er kontrolleret på OP.

 

Udover generelle postoperative observationer som BT, P, Tp og bevidsthedsniveau skal følgende observeres:

 • • Blødning: ved vedvarende gennemsivning af forbinding kontaktes anæstesilæge

 • • Ødem: ved hævelse og evt. serøs siven og mistanke om ekstravasal indgift (væsken løber subcutant) stoppes infusion og gripper beliggenhed kontrolleres ved blodtilbageløb.

 • • Symptomer på pneumothorax, som besværet respiration og respirationssynkrone smerter skal medføre kontrol rtg. Thorax.

 • • Smerter, barnet smerte scores

 • • Funktion af drop

Anvendelse af Porten

Porten kan umiddelbart efter anlæggelse anvendes til medicin, væske, blodprodukter og blodprøver.

 

Grippernålens korrekte placering kontrolleres ved frit blodtilbageløb:

 

  • · Inden hver anvendelse

  • · Ved kontinuerlig infusion 1 gang dagligt fx i forbindelse med skift af infusionssæt

  • · Ved mistanke om at Grippernålen ikke er korrekt placeret, ved hævelse og smerter over porten, evt. serøs siven og dermed mistanke om ekstravasal indgift stoppes infusion straks og Gripperens beliggenhed kontrolleres ved blodtilbageløb og ved at sikre at Gripperen når kammerets bund – kammerets bund skal tydeligt mærkes.

 

Kan der ikke skabes frit tilbageløb konfereres videre procedure med læge.

 

Alle procedurer ved intravenøs port udføres med sterile handsker og ”NON TOUCH”; det vil sige studser, Grippernål og desinficeret hud må ikke berøres, hvis handsken ikke er bevaret steril under proceduren. Se procedurebeskrivelser senere

 

Der noteres i CS under invasive og non invasive adgange at der er anlagt en port a kath.

Inden anvendelse til kemoterapi

Før en nyanlagt port tages i brug til kemoterapi skal det sikres, at katetret ligger

korrekt i en central vene, og at det er velfungerende. I sjældne tilfælde kan katetret være beliggende ekstravasalt eller i pleura, hvor der kan være en ansamling af infunderet væske med blodtilblanding. Kemoterapi vil da infunderes ekstravasalt eller i pleura.

 

Derfor skal følgende fire kriterier være opfyldt, før katetret må tages i brug:

 

1. Stående røntgen af thorax viser, at spidsen er velbeliggende, og at der ikke er tegn til hæmatom, pneumothorax og pleuraansamling.

 

2. Frit indløb: ingen modstand mod injektion af saltvand, tilkoblet drop drypper frit uden pumpe.

 

3. Frit tilbageløb: Med sprøjte kan der uden besvær aspireres blod.

 

4. En blodprøve taget fra katetret dokumenterer, at aspireret blod er ufortyndet.

 

Udskrivelse af barn med nyanlagt port

Dagen efter iv porten er anlagt og der er skyllet med IV væske i 24 timer, kan barnet udskrives. Som hovedregel må børn ikke udskrives med anlagt gripper, men porten skal hepariniseres og Gripperen fjernes.

Forældrene skal, inden udskrivelse, have information og instruktion i hvad de skal observere (infektionstegn mm.) og hvornår de skal henvende sig i afdelingen.

Bad

Barnet må brusebade 24 timer efter porten er anlagt.

Når der er anlagt Gripper skal port med Gripper og tilkoblinger dækkes med badeplaster ved brusebad.

Forbindingen skal skiftes, hvis den er blevet våd eller løs.

 

Badekar/Svømmehal/ havbad

Der må bades i badekar/ svømmehal og havet, når huden over den nyanlagte port er helet. Derefter skal der gå 24 timer efter en nål er seponeret fra porten.

 

Suturfjernelse suturer fjernes efter 14 dage. Barnet må brusebade 24 timer efter suturer og Gripper er fjernet.

 

Anlæggelse af gripper

 

Billede 3

 

Grippere findes i forskellige størrelser (se skema), som udgangspunkt vælges den tyndeste Grippernål (19 G = 1,1 mm) og længden skal vælges ud fra barnets subkutane fedtlag over porten. Størrelse på den Gripper der aktuelt passer til barnet noteres i CS. Er der behov for at anlægge to Gripper nåle i en dobbeltport, lægges nålene med så stor afstand som muligt og/eller om nødvendigt ind over hinanden. Der vælges en længere Gripper til stedet hvor den øverste Gripper lægges.

 

 

 

Gripperstørrelser

Standard sortiment i Børne- og Ungeafdelingen AUH Nord er Surecan Safety II, der anvendes følgende størrelser. Gripperens størrelse kan aflæses på lukkeklemmen.

 

Diameter gauge

Diameter mm

Længde mm

19 G

1,1

15

19 G

1,1

20

19 G

1,1

25

 

 

Materialer

EMLA® creme med plaster

Sterile handsker

4 store 0,5 % Klorhexidinservietter

Gripper i passende størrelse (Gripper størrelse dokumenteres i EPJ)

10 ml sprøjte med 5 ml Isoton NaCl til at fylde Gripperslange og til at aspirere med

2 x 10 ml Isoton NaCl

evt. 3 ml Heparin 100 IE/ml til lukning af porten, hvis den ikke umiddelbart skal anvendes.

Sterilt plaster

Affaldspose

Procedure

 • • Porten lokaliseres ved palpation

 • • EMLA® creme påføres og skal sidde på i 1 time inden der anlægges gripper

 • • Fjern EMLA® creme med gazeserviet.

 • • Det sterile handskepapir anvendes som afdækningsstykke på afsprittet bord, de øvrige remedier pakkes sterilt ud her på

 • • Gripper med slange fyldes med Isoton NaCl så luft elimineres ved hjælp fra hjælper som holder den usterile sprøjte.

 • • Sæt proppen på igen og luk Gripperens lukkeklemme

 • • Iført sterile handsker desinficeres hudområdet over porten med 1. Klorhexidinswab, undgå at røre

huden med handsken, lad det tørre og desinficer huden med 2. Klorhexidinswab og lad det tørre

 • • Hold fast om portens kant (fikser den) med 3 fingre, stram huden ud og undgå at berøre

indstiksstedet

 • • Før Grippernålen i 90 grader vinkel gennem huden og membranen til kammerets bund tydeligt kan mærkes.

 • • Aspirer 3 ml spildblod for at sikre korrekt placering

 • • Skyl igennem med 10 – 20 ml Isoton NaCl

 • • Desinficer Gripperslangens studs med 3. Klorhexidinswab og giv bolus injektion eller tilslut drop

 • • Skal Porten ikke umiddelbart anvendes skal den gennemskylles med 20 ml Nacl og hepariniseres ellers fikseres grippernålen med transparent plaster.

 • • Affald bortskaffes i lukket affaldspose

 

Blodprøvetagning

Som udgangspunkt anlægges der ikke nål for kun at trække blodprøver, blodprøver tages fra porten hvis denne iøvrigt skal anvendes.

Materialer

Sterile handsker

Minimum 4 store Klorhexidinswab 0,5 %

Steril sprøjte til spildblod

Adapter til det lukkede blodprøvetagningssystem

10 - 20 ml isotonisk NaCl.

3 ml Heparin a` 100 IE/ml

Materialer til efterfølgende infusion eller lukning af kateter med steril prop.

Pose til affald

 

Procedure

 • • Vask og sprit hænder inden materialet klargøres på afsprittet bord

 • • Klemskrue på Gripperslange lukkes

 • • Sprit hænder inden de sterile handsker tages på

 • • Iført sterile handsker desinficeres Gripperstudsen med en Klorhexidinswab og infusionsslange/prop fjernes

 • • Gripperstudsen desinficeres med en ny Klorhexidinswab i min 5 sek.

 • • Der holdes en ny våd Klorhexidinswab under Gripperstudsen, som lukkes omkring studsen ved

procedureskift.

 • • Blodprøvetagningsadaptor (det lukkede system) sættes på

 • • Rødt Spildprøveglas sættes på og der aspireres 3 ml spildblod, som kasseres. Ved bloddyrkning

skal spildblodet i Dyrkningskolberne og de bruges som spildglas

 • • Ved blodprøvetagning fra trevejshane efter forlængerslange aspireres 6 ml spildblod

 • • Blodprøverne aspireres

 • • Port og gripper skylles med min. 20 ml NaCl 0,9 %

 • • Port og gripper hepariniseres med 3 ml Heparin a` 100 IE/ml, hvis porten ikke skal

anvendes i >24 t

 • • Gripperens klemskrue lukkes

 • • Kateterstudsen desinficeres med en ny våd Klorhexidinswab inden ny steril prop sættes på

eller infusion tilkobles

 

Hvis Porten ikke fungerer

Malfunktion kan skyldes at Grippernålen er displaceret eller gledet udenfor siliconemembranen – dette medfører ekstravasal indgift - infusionsvæske løber subkutant.

Der kommer hævelse og spænding/smerter og infusionen skal straks stoppes.

 

Hvis porten er stoppet og der ikke kan skabes frit indløb eller tilbageløb kontroller først følgende:

 • • Ligger Grippernålen i bunden af porten? kan bunden tydeligt mærkes? Måske er der lagt en for kort Gripper.

 • • Ligger Gripperen vinkelret gennem huden ned i kammeret?

 

Forsøg derefter følgende:

 

 • • Få barnet til at ændre stilling, løfte armen, tage dybe indåndinger

 • • Gennemskyl porten med NaCl 0,9 %

 • • Anvend større sprøjter min 10 ml til at aspirere med for at undgå at katetret klapper sammen eller suges fast

Ved fortsat problem konferer med læge angående videre procedure.

 

Tilsyn og pleje af kateter og indstikssted

 

Langs Grippernålen er der direkte adgang til blodbanen og derfor skal port a kath med anlagt gripper dækkes med et sterilt plaster, også for at fiksere Gripperen og dermed nedsætte risikoen for at den dislokeres med risiko for ekstravasal indgift. Forbindingen skiftes, hvis den er fugtig, løs, forurenet eller ved feber af ukendt årsag.

Forbinding af steril gaze skal skiftes minimum hver 2. dag. Ved skift af forbinding anvendes sterile handsker og indstiksstedet må ikke berøres, når forbindingen skiftes. Steril transparent, semipermeabel forbinding skiftes minimum hver 7.dag eller ved feber.

Plasteret skiftes sterilt hvis det er løst, fugtigt eller urent samt ved smerter ved port omgivelserne. Ved skift af forbinding skal huden omkring indstiksstedet, svarende til minimum plasterets størrelse, samt den del af kateteret, der skal dækkes af plaster, desinficeres med en 0,5% Klorhexidinserviet én gang, inden ny steril forbinding lægges på. Ved bad skal der altid badeplaster over port med anlagt gripper.

 

Skift af plaster

Materialer

Rene handsker til at fjerne det gamle plaster med

Sterile handsker

Sterilt pakket kop med gazeservietter

0,5 % Klorhexidinsprit evt. i form af 2 store Klorhexidinspritswab

Sterilt plaster

Affaldspose

 

Procedure

 • • Vask og sprit hænder

 • • Det sterile materiale pakkes ud på handskepapiret som afdækningsstykke på et afsprittet bord.

 • • Den gamle forbinding fjernes med rene handsker

 • • Sprit hænder og tag sterile handsker på

 • • Huden omkring Gripperen afvaskes med 0,5 % Klorhexidinsprit x 2 i en radius af 5 -10 cm fra

Indstiksstedet og udefter.

 • • Gripperslange hane og evt. prop renses også med 0,5 % Klorhexidinsprit i retning væk fra

Indstiksstedet.

 • • Port med gripper dækkes med sterilt plaster.

 • • Affald bortskaffes i lukket affaldspose

 

Hvor ofte skal gripperen skiftes?

Ved længere tids brug af porten anbefales det at skifte gripper med intervaller fra 6 – 14 dage.

Hvis man afviger herfra skal det dokumenteres i CS.

Ved Gripperskift skal huden forskydes, så der ikke stikkes direkte i samme indstikssted hver gang.

 

Heparinisering af port med anlagt gripper

Hvis porten med anlagt gripper ikke benyttes i >24 t, skal den hepariniseres.

Materiale

Sterile handsker

min. 3 Klorhexidinspritservetter

10 – 20 ml Isoton NaCl

3 ml Heparin 100 IE/ml optrukket i sprøjte

Steril prop

Affaldspose

Procedure

 • • Det sterile materiale pakkes ud på det sterile handskepapir som afdækningsstykke på afsprittet bord

 • • Sterile handsker tages på og der anvendes ”non touch” metode

 • • Gripperslangens studs desinficeres med Klorhexidinspritswab inden infusionssæt eller prop fjernes.

 • • Studsen desinficeres igen med en ny Klorhexidinspritswab, som holdes under studsen under resten af proceduren

 • • Gripperslange og port skylles med 10 – 20 ml Isoton NaCl ved et jævnt tryk.

 • • Heparin injiceres og lukkeklemmen lukkes samtidig med at den sidste ml injiceres – under positivt tryk

 • • Gripperslangens studs desinficeres med en ny Klorhexidinspritswab

 • • Steril prop sættes på

 • • Affald bortskaffes i lukket affaldspose

 

 

Heparinisering af port og fjernelse af gripper

Ved Heparinisering og seponering af Gripper anvendes 3 ml Heparin optrukket i sprøjte. Den sidste ml skal, for at undgå tilbageløb, injiceres under overtryk og dette kan gøres på følgende måder:

2 ml Heparin injiceres ved et jævnt flow og den 3. ml Heparin injiceres samtidig med at Gripperen trækkes ud af porten, dette kræver 2 personer, en til at injicere Heparin og en til at fiksere porten, mens Gripperen fjernes.

Alternativt hvis det ikke er muligt at være 2 personer lukkes Gripperslangens klemskrue, så tæt ved Gripperen som muligt. Umiddelbart efter 3 ml Heparin, trækkes Gripperen ud af porten samtidig med, at der holdes to fingre mod Gripperens skive. Denne metode kan udføres af én person.

Materiale

Sterile handsker

2 store Klorhexidinswab

10 - 20 ml Isoton NaCl

3 ml Heparin 100 IE/ml optrukket i sprøjte

Lille plaster

Affaldspose

Procedure

 • • Iført sterile handsker desinficeres tilkoblingsstedet med Klorhexidinspritservetter.

 • • Infusionsslange fjernes og tilkoblingsstedet desinficeres igen med en ny Klorhexidinspritserviet.

 • • Gripper og port gennemskylles med 10 – 20 ml Isoton NaCl

 • • 2 ml Heparin injiceres. Den sidste ml sprøjtes ind under overtryk (se ovenfor)

 • • Hold med to fingre ned mod Gripperens skive samtidig med at nålen fjernes.

 • • Når nålen er fjernet, dækkes stikkanalen af et sterilt plaster, som kan seponeres efter 24 timer.

 

Den ”hvilende port”

Når den intravenøse port ikke anvendes, skal porten gennemskylles og hepariniseres minimum hver 4-6 uge.

Til gennemskylning af " hvilende port" skal der altid anlægges Gripper, jævnfør denne instruks og porten gennemskylles med 10 - 20 ml Isoton NaCl og hepariniseres efterfølgende med 3 ml Heparin a`100 IE/ml.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsprofessionelle som håndterer port a kath i Børn og Unge afdelingen.

 

Referencer

Intravasculære katetre 5.1

Klinisk retningslinie for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent intravenøs port hos voksne (+19) patienter. Center for kliniske retningslinier 2011

 

Bilag

Billedserie for åbning og lukning af port af kath.

Oversigtsskema for procedure